ŚWIAT HISTORYKA

ŚWIAT HISTORYKAnr katalogowy: 7269
 • Świat historyka

  Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi

  Red. Mirosław Nagielski, Grzegorz Rostkowski

  Pułtusk: ATENA, 2016

  ss. 456

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7549-253-8 

   

  Spis treści

  Słowo wstępne

  Tabula gratulatoria

  Bibliografia prac Jana Tyszkiewicza
  Rozprawy Renata Adamczyk-Nowak, Archeologiczne podejście do badania geografii plemiennej Wielkopolski IX—X wieku na tle innych metod naukowych

  Agnieszka Bartoszewicz, Obraz kartograficzny Dobrzynia nad Wisłą

  Antoni Barciak, Kształtowanie się granicy śląsko-morawskiej w średniowieczu

  Katarzyna Błachowska, Początki rosyjskiej geografii historycznej. Wasilij Nikitycz Tatiszczew o pierwotnych częściach Rusi ...

  Norbert Boratyn, Problematyka działalności aparatu sądowniczo-karnego na Dolnym Śląsku w okresie od XIII do XVIII wieku na podstawie pozycji książkowej Macieja Trzcińskiego pt.: Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII XVIIIwiek)

  Selim Chazbijewicz, Musa Dżarullah Bigijew — wybitny tatarski myśliciel, pisarz, teolog i działacz polityczny XX stulecia

  Iwona Dacka-Górzyńska, Excerpt z Kroniki domów ukrzywdzonych (. . .) Janowi Toporczykowi Jakubowskiemu przez Stanisława Duńczewskiego (. . .) prezentowany w roku 1748, czyli o staropolskich konceptach na herby

  Wiesław Długokęcki, Osadnictwo i ochrona przeciwpowodziowa na Zuławach Mątawskich w średniowieczu.

  Marian Dygo, Adam Koseski, Aleksander Gieysztor — historyk Warszawy i Mazowsza, patron Akademii Humanistycznej w Pułtusku

  Jan Dzięgielewski, Kompendia Marcina Kromera i Jana Krasińskiego o ustroju Rzeczypospolitej

  Stefan Gąsiorowski, Kobiety w karaimskim świecie

  Jurij M. Eskin, Heronim Grala, Girejowie i Wielkie Księstwo Litewskie w latach 15 36-1537

  Wojciech Iwańczak, Bałtyk w kartografii średniowiecznej

  Michał Janik, Ślad słowiańskiej bogini wojny w kronice Sakso Gramatyka?

  Jerzy Maternicki, Opinie Waleriana Kalinki o dziejopisarstwie polskim doby oświecenia i romantyzmu

  Mirosław Nagielski, Chorągiew nadworna tatarska JKMci pod komendą Bohdana Kińskiego

  Agata S. Nalbórczyk, Polskie Tatarki — liderki lokalnych społeczności muzułmańskich

  Edward Potkowski, O pisaniu we wczesnym średniowieczu: wielkie zmiany

  Andrzej Rachuba, Tatarzy w wojsku litewskim powołanym na wojnę ze Szwecją w 1625 roku

  Grzegorz Rostkowski, Z polskich badań chazarologicznych (1975-2008). Wybrane prace

  Izabella Rusinowa, Malcolm X.

  Henryk Sanisonowicz, Nazwa a ustrój ludzkiej wspólnoty

  Kazimierz Skalski, O potrzebie badań urazów kostnych wśród wczesnośredniowiecznych populacji zachodniosłowiańskich

  Stanisław A. Sroka, Stopnie naukowe uzyskane przez Polaków na uniwersytecie w Padwie w drugiej połowie XV wieku

  Janusz Szczepański, Tatarski Pułk Ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku

  Ryszard Szczygieł, Miasta konkurencyjne w województwie lubelskim w XVI wieku. Ich początki i perspektywy rozwojowe

  Jan Szymczak, Groch z kapustą na średniowiecznym stole w Polsce

  Michał Tymowski, Jady bojowe Afrykanów Zachodnich

  Nasi Autorzy

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty