TEXTUS ET PICTURA

TEXTUS ET PICTURAnr katalogowy: 640
 • Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

  Red. Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak

  Toruń: UMK, 2019

  ss. 404

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4291-1

   

  Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak
  Textus et pictura: słowo wstępne / 9

  TEXTUS. STUDIA NAD ZAWARTOŚCIĄ KODEKSÓW RĘKOPIŚMIENNYCH

  Irina Chachulska
  Najstarsze pasje chorałowe w rękopiśmiennych źródłach polskich / 13
  Dominika Grabiec
  Formularz Mszy o Koronie Cierniowej z fragmentu graduału 12497 IV ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie / 21
  Monika Opalińska
  Utracone w edycjach – wokół rękopisów i wydań średniowiecznych angielskich przekładów modlitw liturgicznych / 33
  Agnieszka Fabiańska
  Historia Veteris et Novi Testamenti – charakterystyka dzieła, metoda pracy jej autora i zarys tradycji rękopiśmiennej utworu / 53

  LIBER. STRUKTURA I FUNKCJE KODEKSÓW RĘKOPIŚMIENNYCH W UJĘCIU MONOGRAFICZNYM

  Marta Czyżak
  Compendium historiae in genealogia Christi Piotra z Poitiers (Pictavienis) w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 67
  Piotr Oliński
  Kilka uwag o kalendarzu i modlitwach we franciszkańskim rękopisie z terenu władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach (Rps 77/II ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) / 95
  Ewa Kobylińska
  Rękopis BN, BOZ 146, czyli kolekcja Marcina z Raciąża / 105
  Alicja Szulc
  XIV-wieczny kodeks Antonio da Rido z Padwy ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Rkp. 1736). Analiza treściowa i proweniencyjna / 117
  Sławomir Szyller
  Jan Burcardi i jego kolekcje kazań / 129
  Paweł Mateusz Modrzyński
  Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów Prus Krzyżackich / 139

  PICTURA. ŚREDNIOWIECZNA KSIĘGA ILUMINOWANA

  Mateusz Franciszek Marszałkowski
  Dekorator pelplińskiego Graduału L13 i jego oeuvre / 153
  Justyna Łuczyńska-Bystrowska
  Znaczenie pisma w dekoracji malarskiej neapolitańskiego brewiarza w Bibliotece XX. Czartoryskich (sygn. Ms. Czart. 1211 IV) na tle rozwoju liternictwa humanistycznego w Italii / 173
  Justyna Łuczyńska-Bystrowska
  Dominikański Graduał brata Wiktoryna z lat 1536–1537 – iluminacje i oprawa zdobiona tzw. radełkiem jagiellońskim / 195
  Anna Wyszyńska
  Liber geneseos illustriis familiae Schidloviciae Stanisława Samostrzelnika. Przyczynek do badań kostiumologicznych nad uzbrojeniem ochronnym / 217

  CODEX. ŚREDNIOWIECZNA KSIĘGA RĘKOPIŚMIENNA W ASPEKCIE HISTORYCZNEGO TRWANIA
  Ewa Chlebus
  Jak franciszkanie pruscy utylizowali rękopisy, czyli o znaczeniu badań makulaturowych dla oprawoznawstwa / 253
  Joanna Kilian-Sztama, Elżbieta Jabłońska
  Summa Raymundi de Pennaforte sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie – średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska / 303
  Ewa Chlebus
  Pomiędzy drukiem a oprawą. Planirowanie papieru jako istotna czynność w produkcji książki w dobie inkunabułów / 319
  Jacek Soszyński
  Pierwszy rok prac nad „Inwentarzem dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowieczych” / 337

  Wykaz skrótów / 353
  Bibliografia / 355
  Indeks rękopisów / 383
  Indeks inkunabułów i starych druków / 389
  Indeks osobowy / 391
  Indeks topograficzny / 399

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

210,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty