UNIŻONY BÓG W MYŚLI ŚW. TOMASZA Z AKWINU

UNIŻONY BÓG W MYŚLI ŚW. TOMASZA Z AKWINUnr katalogowy: 1008
 • Uniżony Bóg w myśli Św. Tomasza z Akwinu

  Mateusz Przanowski

  Toruń: UMK, 2018

  ss. 438

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4119-8

   

  SIPS TREŚCI

   

  Skróty tytułów dzieł Tomasza z Akwinu / 11
  Wykorzystane polskie tłumaczenia dzieł Tomasza z Akwinu / 13
  Wstęp / 15

  Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające / 25
  1. Kenotyczny słownik Akwinaty / 26
  2. Egzegeza fragmentu Flp 2,6–11 / 32
  2.1. Znaczenie wyrażenia „postać sługi” (forma servi). Trzy aspekty / 33
  2.2. Chrystus jako Sługa Pański. Iz 42,1 pomostem pomiędzy Flp 2,7 a J 1,14 / 43
  3. Sapientia abscondita (1 Kor 1,17–2,9). Bóg objawia się w uniżeniu / 51

  Rozdział II. Unia hipostatyczna ― spekulatywny fundament teologii uniżenia Boga / 57
  1. Teologia unii hipostatycznej. Podstawowe twierdzenia / 58
  2. „Jedno istnienie osobowe” (unum esse personale). Radykalizm uniżenia / 76
  3. Chrystus jako „Bóg ukryty” (Deus absconditus) / 82
  3.1. Czym jest ukrycie się Boga w Chrystusie? / 83
  3.2. Znaczenie ukrycia / 89
  3.2.1. Trzy najważniejsze cele ukrycia / 89
  3.2.2. Trynitarne korzenie ukrycia / 93
  3.2.3. Kenoza ukrycia / 95
  4. Uniżenie niezmiennego Boga / 97
  4.1. Uniżenie jest „zstąpieniem” (descensio) Boga / 99
  4.2. Uniżenie Boga nie narusza bóstwa i człowieczeństwa / 99
  4.3. Uniżenie nie narusza transcendencji Boga / 102
  4.4. Uniżenie a boska Pełnia / 104
  4.5. Uniżenie, niezmienność, nieskończoność / 107
  4.6. Uniżenie i absolutna bezinteresowność Boga / 108
  4.7. Uniżenie jako łaska / 109
  4.8. Uniżenie Boga a stworzenie / 110
  5. Kwestia dodatkowa: czy Bóg ogranicza siebie przez swoje decyzje? / 111

  Rozdział III. Dlaczego Bóg się uniżył? / 125
  1. „Odpowiedniość” (convenientia) / 125
  2. Odpowiedniość uniżenia Boga w pięciu przybliżeniach / 139
  2.1. Pierwsze przybliżenie: Boża odpowiedź na grzech / 140
  2.2. Drugie przybliżenie: promotio i remotio / 143
  2.3. Trzecie przybliżenie: „Trzy przepaści” / 146
  2.3.1. Droga / 152
  2.3.2. Prawda / 155
  2.3.3. Życie / 161
  2.4. Czwarte przybliżenie: sprawiedliwość, miłosierdzie, uniżenie Boga / 164
  2.4.1. Cztery definicje zadośćuczynienia / 168
  2.4.2. Per poenam culpa ordinatur / 173
  2.4.3. Aut poena, aut satisfactio? / 180
  2.4.4. Konieczność zadośćuczynienia? / 182
  2.4.5. Zadośćuczynienie za przyjaciół / 187
  2.4.6. Satisfactio a uniżenie Boga / 191
  2.5. Piąte przybliżenie: miłość caritas / 193
  2.5.1. Oddać duszę „za przyjaciół” (J 15,13). Biblijna inspiracja / 193
  2.5.2. Caritas jako przyjaźń. Uwagi historyczne / 202
  2.5.3. Szkic Tomaszowej teorii miłości przyjaźni / 206
  2.5.4. Caritas ― nadprzyrodzona przyjaźń człowieka z Bogiem w Duchu Świętym / 215
  2.5.5. Caritas a uniżenie Boga / 222
  3. Odpowiedniość uniżenia Boga w dziesięciu przeciwstawieniach / 228
  3.1. Pan (Bóg) – sługa (Boga) / 229
  3.2. Pełny – pusty / 229
  3.3. Na górze – na dole / 230
  3.4. Wielki – mały / 230
  3.5. Długi – skrócony / 230
  3.6. Silny – słaby / 231
  3.7. Bogaty – ubogi / 231
  3.8. Niewidzialny – widzialny / 231
  3.9. Niematerialny – materialny / Niecielesny – cielesny / 231
  3.10. Niezmienny – zmienny / 232

  Rozdział IV. Istota i atrybuty uniżonego Boga / 233
  1. Istota Boga a kenoza wcielenia / 233
  1.1. Natura Boga w unii hipostatycznej / 234
  1.2. Problem stosunku natur w Chrystusie / 239
  2. Atrybuty istotowe uniżonego Boga / 249
  2.1. Boska Pełnia i dobroć / 249
  2.2. Miłość i miłosierdzie / 254
  2.3. Sprawiedliwość / 257
  2.4. Życie / 258
  2.5. Wszechmoc / 260
  2.6. Słabość Boga? / 263
  2.7. Pokora Boga? / 269
  2.8. Krótkie podsumowanie / 265

  Rozdział V. Uniżenie a Boskie Osoby / 267
  1. „Monoteizm trynitarny” Akwinaty / 267
  2. Zaangażowanie Osób Boskich w kenozę. Rozróżnienie na principium, actus i terminus / 273
  3. Posłania (missiones) i życie Trójcy / 276
  4. Dlaczego druga Osoba Boska? / 280
  4.1. Uniżony Logos / 281
  4.2. Uniżony Syn / 284
  4.3. Uniżony Obraz / 286
  4.4. Dlaczego nie Ojciec lub Duch Święty? / 287
  5. Jeszcze raz o odpowiedniości uniżenia Boga. Trynitarne uzupełnienia / 290

  Rozdział VI. Tomasz a dążenia współczesnego kenotyzmu / 295
  1. O jednym tekście Wacława Hryniewicza / 296
  2. David Brown i „Reasons for Kenosis” / 305
  3. Odpowiedź Tomasza / 310
  3.1. Widzący i uniżony? Sprzeciw kenotyków / 313
  3.1.1. Dyktat „zasady doskonałości” i „apriorycznego maksymalizmu”? / 314
  3.1.2. Zarzut „odczłowieczenia” Chrystusa / 317
  3.1.3. Prymat misji zbawczej / 320
  3.1.4. Dopiero w stanie uwielbienia? / 324
  3.1.5. Pozorne cierpienie? / 325
  3.2. Ziemska historia wcielonego Słowa ― rzeczywista czy pozorna? / 332
  3.2.1. Visio beatifica i pojęcie zbawienia / 334
  3.2.2. Wieczność / 336
  3.2.3. Czasy i stany / 340
  3.2.4. Wcielone Słowo i historia / 347
  3.3. Akwinata a kenotyczna koncepcja stworzenia / 350
  3.3.1. Stworzenie i uczestnictwo (participatio) / 351
  3.3.2. Negacja istnienia „pierwotnego konfliktu” / 358
  3.4. Uniżenie Syna a Trójca Święta / 360
  3.4.1. Separacja Syna od Ojca? / 361
  3.4.1.1. Poddanie, modlitwa, kapłaństwo / 362
  3.4.1.2. „Posłuszny aż do śmierci” (Flp 2,8) / 364
  3.4.1.3. Ogrójec / 369
  3.4.1.4. Tradidit / 372
  3.4.1.5. Eli, Eli… / 374
  3.4.2. Krzyż a Trójca Święta / 380
  3.4.2.1. Porządek / 380
  3.4.2.2. Dar / 385
  3.4.2.3. Miłość / 387

  Zakończenie / 389
  Informacja bibliograficzna / 399
  Bibliografia / 401
  I. Dzieła Tomasza z Akwinu / 401
  II. Pozostała bibliografia / 406
  Spis rysunków i tabel / 425
  The Self-Emptying God in St. Thomas Aquinas’s Thought. Summary / 427
  Indeks osobowy / 433

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty