ZAKON NIEMIECKI JAKO CORPORATIO MILITARIS CZ.1

ZAKON NIEMIECKI JAKO CORPORATIO MILITARIS CZ.1nr katalogowy: 2724
 • Zakon niemiecki jako "Corporatio Militaris", część I

  Krzysztof Kwiatkowski

  Toruń : UMK, 2012

  ss. 602: il., mapy

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-231-2959-2

   

  Wstęp / 7
  1. Postawienie problemu / 7
  2. Dotychczasowa refleksja humanistyczna nad kulturowymi aspektami militarnej aktywności człowieka w średniowieczu. Badania nad militarnym wymiarem funkcjonowania zakonu niemieckiego w Prusach i jego tamtejszego władztwa / 22
  3. Kwestionariusz badawczy oraz zagadnienia metodologiczne i terminologiczne / 40
  4. Ramy przestrzenne i czasowe studium / 66
  5. Podstawa źródłowa badań / 69
  6. Kompozycja pracy / 77
  7. Uwagi techniczne / 79

  Rozdział I. Korporacja zakonu niemieckiego i jej struktura w kontekście realizowanych przez nią funkcji militarnych. Bracia zakonni (fratres, brűdere) / 85
  1.1. Militarna aktywność zakonu w Prusach..i jej uwarunkowania mentalne / 85
  1.2. Formalne i nieformalne normy określające.funkcjonowanie zakonu w kontekście militarnego charakteru kolektywnej działalności jego członków / 109
  1.2.1. Posłuszeństwo (obediencia, gehôrsam) / 141
  1.2.2. Poszanowanie (reverencia, wirdekeit) i cześć/honor (ęre, honor) ... 171
  1.2.3. Służba (servicium i ministerium; dienst) / 176
  1.2.4. Surowość (rigor, hertekeit) / 185

  Ekskurs 1. Formy komunikowania woli przez zwierzchników/przełożonych (obersten) / 190
  Ekskurs 2. Ekskluzywizm zakonu i jego wpływ na militarną przestrzeń aktywności członków korporacji / 192
  Ekskurs 3. Problem normatywnie warunkowanej formalnej i nieformalnej hierarchizacji wśród członków korporacji / 199
  Ekskurs 4. Znaczenie rady (consilium, rât). Kapituły (capitula, capitele) i ich rola w kontekście aktywności militarnej zakonu / 210
  1.3. Militarne powinności członków zakonu / 216
  1.3.1. Regulacje statutowe i niepisane zwyczaje jako zespół norm określających przestrzeń czynności militarnych członków zakonu / 216
  1.3.2. Normy dotyczące porządku w trakcie działań wojskowych / 238
  Ekskurs 5. Formuły powoływania wojska („mobilizacji”) i rodzaje działań wojskowych / 256
  Ekskurs 6. Etapy prowadzenia akcji militarnych / 262

  Rozdział II. Półczłonkowie zakonu niemieckiego (nienależący ad plenum consorcium) / 265
  2.1. Półbracia (semifratres, halpbrűdere) / 269
  2.2. Półsiostry (consorores, halpswestern) / 273

  Rozdział III. Przynależący do kręgu zakonu niemieckiego i normy. dotyczące pełnionych przez nich funkcji militarnych / 277
  3.1. Familiarzy (familiares, heimeliche) i konfratrzy (confratres, metebruder) ... 281
  3.2. Giermkowie zakonni (jungherren) / 291
  3.3. Usługujący / 292
  3.3.1. Dinerzy (dienere) (domowi/zamkowi) / 314
  3.3.2. Komornicy (kemerere) i podkomornicy (unterkemerere) / 352
  3.3.3. Włodarze (vloder) / 359
  3.3.4. Burgrabiowie (burggrafen) / 361
  3.3.5. Witingowie (witinge) / 366
  3.3.6. ‘Pruscy królowie’ (reges, konige) / 391
  3.3.7. Pachołkowie (jungen, servientes) / 397
  3.3.8. Knechci (knechte) / 406
  3.3.9. Turkopole (turkopeln) / ‘strzelcy’ (schotczen) / 416
  3.3.10. Strzelcy działowi (buchsenschotczen) / 424
  3.3.11. Niewolni (servi) / 425
  3.4. Osoby stale działające na korzyść korporacji / 431
  3.4.1. Skalowowie/Szalweńczycy (Schalauer) / 434
  3.4.2. Kurowie (Kuren) / 445
  Zakończenie / 451
  Wykaz skrótów / 459
  Wykaz źródeł i literatury / 465
  Summary / 549
  Indeks osobowy / 557
  Indeks geograficzny / 567
  Indeks rzeczowy / 577

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

63,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty