"CAŁA RZECZYWISTOŚĆ DLA CHRYSTUSA"

"CAŁA RZECZYWISTOŚĆ DLA CHRYSTUSA"nr katalogowy: 5631
 • „Cała rzeczywistość dla Chrystusa”. Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej

  Mateusz Wichary

  Warszawa: Semper, 2014

  ss. 185

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7507-166-5

   

   

  Abraham Kuyper (1837‐1920), holenderski działacz polityczny i teolog ewangelicko‐reformowany; od 1879 lider chrześcijańsko‐demokratycznej Partii Antyrewolucyjnej; od 1880 profesor Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie; 1901‐1905 premier Królestwa Holandii; sformułował społeczną naukę Kościoła w oparciu o ortodoksyjny kalwinizm; wywarł silny wpływ na kształt współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej w Holandii, a po II wojnie światowej także w innych krajach, np. w Republice Korei. Przygotował naukową edycję dzieł wszystkich polskiego reformatora Jana Łaskiego (młodszego).

  Spis treści

  Wykaz skrótów

  Wstęp

  I. Wybór tematu pracy

  II. Cel pracy

  III. Użyteczność pracy

  IV. Pojęcie reformowanej teologii politycznej

  V. Teologia polityczna jako kategoria opisu myśli Abrahama Kuypera

  VI. Teologia reformowana jako kategoria opisu myśli Abrahama Kuypera

  VII. Źródła i stan badań

  VIII. Użycie źródeł i opracowań

  IX. Metoda i układ pracy

  CZĘŚĆ I. REFORMOWANA TEOLOGIA POLITYCZNA W KONTEKŚCIE HOLENDERSKIM

  Rozdział 1. Reformowana teologia polityki

  1.1. Reformowana a luterańska myśl polityczna

  1.2. Zwingli i Kalwin jako źródła reformowanej wizji politycznej

  1.2.1. Zwingli

  1.2.2. Kalwin

  1.3. Podstawowy podział świeckiej struktury społeczeństwa według Nauki wiary chrześcijańskiej Kalwina

  1.3.1. Magistrat

  1.3.2. Praktyczne działanie magistratu

  1.3.3. Prerogatywy magistratu

  1.3.4. Prawo

  1.3.5. Lud

  1.4. Synteza poglądów Kalwina

  1.5. Chrześcijańska jednostka a kolektyw

  1.6. Syntezy reformowanej teologii polityczno‐społecznej

  1.7. Podsumowanie

  Rozdział 2. Zarys historii stosunków państwo‐kościół w Holandii do XIX wieku

  2.1. Początki Reformacji protestanckiej w Niderlandach

  2.2. Synod w Emden – rok 1570

  2.3. Społeczno‐niepodległościowy wymiar holenderskiej Reformacji

  2.4. Związek państwa z Kościołem w Holandii do XIX wieku


  Rozdział 3. Relacja państwo‐kościół oraz sytuacja religijna Holandii w XIX wieku

  3.1. Powstanie Królestwa Holandii i tego następstwa

  3.2. Zmiany w Kościele

  3.3. Ruchy odnowy dziedzictwa Reformacji w XIX wieku

  3.3.1. Przebudzenie

  3.3.2. Sylwetka Groena van Prinsterera

  3.3.2.1. Teologiczna wizja historiii

  3.3.2.2. Koncepcja polityki

  3.3.2.3. Szczyt działalności

  3.4. Trzy formacje teologiczno‐pobożnościowe

  3.4.1. Groningeńczycy

  3.4.2. Moraliści (etycyzujący)

  3.4.3. Moderniści

  CZĘŚĆ II. OSOBA I DZIEŁO ABRAHAMA KUYPERA

  Rozdział 4. Życiorys Abrahama Kuypera

  4.1. Okres formacyjny (1837‐1870)

  4.1.1. Pochodzenie i dzieciństwo

  4.1.2. Gimnazjum

  4.1.3. Studia

  4.1.4. Wpływ nowej teologii

  4.1.5. Zakończenie studiów

  4.1.6. Nawrócenie

  4.1.7. Parafia w Beesd

  4.1.8. Spotkanie z biedotą i kalwinistyczną ortodoksją

  4.1.9. Dwie publikacje

  4.2. Szczyt działalności publicznej (1870‐1905)

  4.2.1. Utrecht i zwrot ku polityce

  4.2.2. Amsterdam

  4.2.3. Kontakt z Groenem van Prinstererem

  4.2.4. Początek działalności politycznej

  4.2.5. Powstanie Partii Anty‐Rewolucyjnej (1879) i Wolnego Uniwersytetu (1880)

  4.2.6. Walka o władzę (1879‐1901)

  4.2.7. Powstanie programu społecznego

  4.2.8. Dalsza walka polityczna

  4.2.9. Powstanie gabinetu z Kuyperem na czele

  4.2.10. Kuyper u szczytu władzy (1901‐1905)

  4.3. Schyłek aktywności publicznej (1905‐1918)

  4.4. Inne obszary działalności Kuypera w latach 1870‐1920

  4.4.1. Działalność kościelna

  4.4.2. Działalność teologiczna

  4.4.3. Działalność wydawnicza

  4.4.4. Działalność edukacyjna

  4.4.5. Kontakty z Ameryką

  4.5. Śmierć


  Rozdział 5. Podsumowanie politycznego dorobku Abrahama Kuypera

  5.1. Emancypacja i odpowiedź na potrzeby najniższych klas społecznych

  5.2. Założenie partii chadeckiej i Uniwersytetu

  5.3. Pilaryzacja

  5.4. Wpływ Kuypera na ewangelikalną refleksję oraz działania społeczne i polityczne w USA

  5.4.1. Ruch edukacji domowej

  5.4.2. Deklaracja Manhattańska

  5.5. Neokalwinizm i kuyperianizm jako wyraz wpływu A. Kuypera na współczesność

  CZĘŚĆ III. PODSTAWOWE KATEGORIE OPISU RZECZYWISTOŚCI POLITYCZNEJ WG ABRAHAMA KUYPERA

  Rozdział 6. Suwerenność Boga

  6.1. Suwerenność Boga jako punkt wyjścia dla teologii

  6.2. Suwerenność Boga a wolność człowieka

  6.3. Suwerenność Boga jako źródło władzy politycznej

  6.3.1. Organiczność ludzkości

  6.3.2. Władza państwowa jako władza mechaniczna

  6.3.3. Teokracja a suwerenność Boga

  6.3.4. Suwerenność Boga a istota władzy

  6.4. Suwerenność Boga jako wątek kluczowych wystąpień publicznych Abrahama Kuypera


  Rozdział 7. Światopogląd: holistyczne pojmowanie rzeczywistości

  7.1. Światopogląd u Kuypera i jemu współczesnych

  7.2. Konieczność chrześcijańskiego światopoglądu

  7.3. Potrzeba całościowej wizji

  7.4. Teologiczne podstawy koncepcji światopoglądu

  7.5. Trzy podstawowe wytyczne życia

  7.5.1. Relacja względem Boga: bezpośredni kontakt z Bogiem

  7.5.2. Relacja względem drugiego człowieka: równość w różnorodności

  7.5.3. Relacja względem świata: suwerenność różnych sfer życia

  7.6. Geneza kategorii światopoglądu w refleksji Kuypera


  Rozdział 8. Antyteza

  8.1. Struktura procesu poznawania rzeczywistości

  8.2. Wpływ grzechu na ludzkie poznanie

  8.3. Odrodzenie jako źródło antytezy w łonie ludzkości

  8.4. Antyteza w teologii i nauce

  8.5. Wiara jako powszechna dyspozycja świadomości

  8.6. Antyteza a Pismo Święte

  8.7. Konieczność antytezy

  8.8. Antyteza jako rzeczywistość historyczna

  8.8.1. Antyteza w historii

  8.8.2. Miejsce kalwinizmu w postępie historycznym

  8.8.3. Antyteza jako wzór historii Holandii

  8.8.4. Antyteza w edukacji

  8.8.5. Antyteza w polityce


  Rozdział 9. Łaska powszechna

  9.1. Definicja łaski powszechnej

  9.2. Łaska powszechna a antyteza

  9.3. Chwała Boża jako spełnienie łaski powszechnej i szczególnej

  9.4. Chrystus a natura

  9.5. Dzieło łaski powszechnej w dorobku ludzkości

  9.6. Łaska powszechna jako Boża przychylność

  9.7. Kościół w kulturze: imperatyw łaski powszechnej

  9.8. Kultura w Kościele: zagrożenie łaski szczególnej

  9.9. Mandat kulturowy jako wspólnota obu dzieł łaski

  9.10. Łaska powszechna a postęp

  9.11. Łaska powszechna w wypowiedziach politycznych Kuypera


  Rozdział 10. Suwerenność sfer

  10.1. Suwerenność sfer: bezpośrednie poddanie społeczeństwa Bogu

  10.2. Organiczna natura życia sfer społeczeństwa

  10.3. Suwerenność sfer w kontekście egzegezy biblijnej

  10.4. Suwerenność sfer: jedno królestwo zamiast dwóch

  10.5. Pro rege, czyli etyczny imperatyw Kuypera

  10.6. Suwerenność sfer a władza publiczna

  10.6.1. Władza a życie organiczne społeczeństwa: tyczka podtrzymująca roślinę

  10.6.2. Prerogatywy władzy państwowej: władza miecza

  10.6.3. Władza a sfery społeczne

  10.6.4. Władza państwowa a Kościół

  10.6.5. Kościół a pozostałe sfery życia społeczeństwa

  10.6.6. Kościół a władza. Porównanie myśli Kuypera i Leona XIII

  10.7. Władza państwowa a Bóg

  10.8. Władza państwowa a suwerenność jednostki: wolność sumienia

  10.9. Pilaryzacja społeczeństwa jako przejaw koncepcji suwerenności sfer


  Rozdział 11. Podsumowanie: Abraham Kuyper jako kalwinistyczny teolog polityki

  11.1. Cechy teologii Abrahama Kuypera

  11.1.1. Fundamentalizm / ewangelikalizm?

  11.1.2. Romantyzm Kuypera

  11.1.3. Wiktorianizm Kuypera

  11.1.4. Specyfika teologii Abrahama Kuypera: synteza

  11.2. Cechy teologii politycznej Abrahama Kuypera

  Bibliografia

  1. Publikacje Abrahama Kuypera
  2. Opracowania dzieł, teologii Abrahama Kuypera, teologii reformowanej lub politycznej
  3. Literatura pomocnicza

  Indeks osób

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

27,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty