ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST PORTOWYCH PRUSKICH....

ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST PORTOWYCH PRUSKICH....nr katalogowy: 9205
 • Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914

  Edward Włodarczyk

  Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2016

  ss. 

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7972-073-6

   

   

  SPIS TREŚCI

   

  Wstęp

  1. Cel i zakres pracy

  2. Podstawa źródłowa

  3. Stan badań

   

   

  Rozdział I. Następstwa pruskich reform dla gospodarki miast portowych

  i kryzys gospodarczy (1808–1834/1838)

  1. Reformy samorządowe i gospodarcze

  2. Warunki rozwoju gospodarczego miast portowych

  2.1. Nowa organizacja korporacji kupieckiej

  2.2. Miasta nadbałtyckie Prus wobec polityki handlowej Prus

  3. Załamanie gospodarcze w miastach portowych

  3.1. Położenie ekonomiczne zaplecza portów

  3.2. Handel morski miast portowych w okresie kryzysu

  3.3. Kryzys żeglugi morskiej

  3.4. Warunki rozwoju produkcji przemysłowej

  4. Konkluzje

   

   

  Rozdział II . Przełamanie stagnacji gospodarczej i narastanie przekształceń

  kapitalistycznych w życiu gospodarczym miast portowych 

  w latach 1834/1838–1870

  1. Warunki przemian

  1.1. Tło okresu

  1.2. Przemiany gospodarcze na bezpośrednim zapleczu portów

  1.3. Przemiany demograficzne

  1.4. Rola państwa, burżuazji i kapitału finansowego w inspirowaniu przemian

  1.5. Miasta portowe wobec rozwoju kolejnictwa

  1.6. Rola żeglugi śródlądowej w rozwoju miast portowych

  2. Zmiany w żegludze bałtyckiej i handlu morskim

  2.1. Inwestycje portowe

  2.2. Handel morski portów bałtyckich

  2.3. Zmiany w żegludze bałtyckiej

  3. Miasta portowe jako ośrodki produkcji przemysłowej

  3.1. Warunki rozwoju przemysłu

  3.2. Przemysł rolno-spożywczy

  3.3. Przemysł metalowo-maszynowy

  3.4. Przemysł chemiczno-cementowy

  3.5. Przemysł tytoniowy

  3.6. Stopień upowszechnienia napędu mechanicznego

  4. Rzemiosło

  5. Przemiany w strukturze zatrudnienia

  6. Konkluzje

   

   

  Rozdział III . Przemiany w życiu gospodarczym nadbałtyckich miast portowych

  po zjednoczeniu Rzeszy i w dobie protekcyjnej polityki celnej (1871–1894)

  1. Warunki przemian

  1.1. Tło okresu

  1.2. Przemiany demograficzne

  1.3. Rola państwa i burżuazji w procesie przemian

  1.4. Rola banków

  1.5. Rozwój połączeń kolejowych

  1.6. Miasta portowe wobec rozwoju żeglugi śródlądowej

  2. Zmiany w żegludze i handlu morskim

  2.1. Inwestycje portowe

  2.2. Armatorzy bałtyccy wobec przemian w żegludze morskiej

  2.3. Rozwój handlu morskiego

  3. Miasta portowe jako ośrodki produkcji przemysłowej

  3.1. Warunki rozwoju

  3.2. Przemysł stoczniowy i maszynowy

  3.3. Przemysł chemiczny i cementowy

  3.4. Przemysł rolno-spożywczy

  3.5. Przemysł drzewny i papierniczy

  3.6. Przemysł tytoniowy, konfekcyjny i lniarski

  4. Struktura zatrudnienia

  5. Konkluzje

   

   

  Rozdział IV. Życie gospodarcze nadbałtyckich miast portowych w latach 

  1895–1914

  1. Warunki przemian

  1.1. Tło okresu

  1.2. Przemiany demograficzne

  1.3. Burżuazja wobec nowych koncepcji rozwoju gospodarczego

  1.4. Banki

  1.5. Zabiegi burżuazji o rozwój połączeń komunikacyjnych z zapleczem

  2. Rozwój handlu i żeglugi

  2.1. Inwestycje portowe

  2.2. Przemiany w żegludze morskiej

  2.3. Rozwój handlu morskiego

  3. Miasta portowe jako ośrodki produkcji przemysłowej

  3.1. Plan industrializacji G. Gosslera

  3.2. Przemysł metalowo-maszynowy

  3.3. Przemysł chemiczny i cementowy

  3.4. Przemysł rolno-spożywczy

  3.5. Przemysł drzewny i papierniczy

  3.6. Przemysł tytoniowy i konfekcyjny

  4. Przemiany w strukturze zatrudnienia

  5. Konkluzje

   

   

  Zakończenie

  Bibliografia

  Stosowane skróty

  Zusammenfassung

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

85,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty