BRACTWA CERKIEWNE W RZECZYPOSPOLITEJ

BRACTWA CERKIEWNE W RZECZYPOSPOLITEJnr katalogowy: 1373
 • Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej

  Antoni Mironowicz

  Białystok : Wyd. Własne, 2003

  ss. 213: il.

  Format B5

  Oprawa twarda

  Bibliogr., indeks

  ISBN 83-902928-1-5

   

  Początki prawosławnych bractw cerkiewnych sięgają XV stulecia. Ten specyficzny rodzaj organizacji religijno-zawodowych wykształcił się na ruskich ziemiach Rzeczypospolitej, w miastach o mieszanej strukturze wyznaniowej. Miasta takie, rządzące się prawem magdeburskim, charakterystyczne były zwłaszcza dla terenów Wileńszczyzny, Lubelszczyzny, Rusi Halickiej, Podlasia, położonych na styku kultury bizantyjsko-ruskiej i łacińskiej. Najwcześniej bractwa powstały w Wilnie i we Lwowie, gdzie prawosławni mieszkańcy charakteryzowali się wysokim poziomem świadomości religijnej.
  Specyficzną cechą bractw cerkiewnych było to, że funkcjonowały one tylko na terytorium Rzeczypospolitej i nie były znane na Rusi Moskiewskiej. Carowie moskiewscy nie znali istoty bractw cerkiewnych. Jeden ze starszyzny bractwa kijowskiego w 1625 r. napisał posłanie do Moskwy, w którym tak zdefiniował charakter organizacji: „Bractwem się nazywa, kiedy chrześcijanie prawosławni, żyjący pośród Lachów, unitów i przeklętych heretyków i chcąc wyłączyć się spośród innych i nie mieć z nimi nic wspólnego, sami ze sobą miłością łączą się, imiona swoje w jedno spisują i braćmi się nazywają, a tak mocniej i prędzej innowierców odeprzeć mogą”. Starszy bractwa kijowskiego trafnie wydobywa definicję organizacji cerkiewnej, powstałej do obrony własnej religii w obliczu ekspansji innych wyznań. Nic też dziwnego, że bractwa najczęściej powstawały w środowisku prawosławnego mieszczaństwa rywalizującego z katolickim patrycjatem. Mniej ostre konflikty na tle religijno-narodowym występowały....

  Spis treści

  Wstęp
  Geneza bractw cerkiewnych
  Bractwa cerkiewne w XVI-XVII wieku
  Bractwa cerkiewne w XVIII wieku
  Bractwa cerkiewne na Podlasiu
  Bractwo Objawienia Pańskiego w Bielsku Podlaskim
  Bractwo św. Mikołaja w Bielsku
  Bractwo Przemienienia Pańskiego w Drohiczynie
  Bractwo św. Mikołaja w Drohiczynie
  Bractwo św. Mikołaja w Kleszczelach
  Bractwa cerkiewne w latach 1795-1918
  Bractwa cerkiewne w II Rzeczypospolitej
  Bractwa cerkiewne w okresie powojennym
  Powstanie i działalność Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w latach 1989-2002
  Zakończenie
  Wybrana literatura

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

35,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty