HISTORIA NORWEGII DO 1814 ROKU

HISTORIA NORWEGII DO 1814 ROKUnr katalogowy: 108
 • Historia Norwegii do 1814 roku

  Janusz Małłek

  Toruń: UMK, 2019

  ss. 572

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4118-1

   

  SPIS TREŚCI

  PRZEDMOWA / 7
  FORORD / 8
  OD AUTORA / 9

  I. GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNE PODSTAWY NORWEGII / 12

  II. PRADZIEJE NORWEGII / 22
  1. Starsza epoka kamienia (paleolit) (8000–2500 p.n.e.). Pierwsi ludzie w Norwegii / 22
  2. Młodsza epoka kamienia (neolit) (2500–1500 p.n.e.) / 26
  3. Epoka brązu (1500–400 p.n.e.) / 27
  4. Epoka żelaza / 29

  III. WIKINGOWIE I POWSTANIE PAŃSTWA NORWESKIEGO (OK. 780–OK. 995) / 34
  1. Przyczyny i kierunki wypraw wikingów / 34
  2. Norwescy wikingowie na wyspach Morza Północnego i w Irlandii / 37
  3. Ataki wikingów duńskich i norweskich na kontynent europejski (Niemcy i Francję) / 42
  4. Wikingowie w Anglii / 45
  5. Pierwsze państewka i legendarni władcy norwescy z dynastii Ynglingów / 48
  6. Monarchia Haralda Pięknowłosego (Harfagre) – zjednoczenie okręgów nadmorskich Norwegii w jedno państwo (ok. 900 r.) / 54
  7. Zasiedlenie i początki dziejów Islandii (ok. 870–930) / 60
  8. Religia wikingów i mity skandynawskie / 63
  9. Literatura i sztuka Norwegii we wczesnym średniowieczu / 65

  IV. WALKA O UTRZYMANIE JEDNOŚCI PAŃSTWA NORWESKIEGO I JEGO CHRYSTIANIZACJA (930–1050) / 75
  1. Norwegia za panowania synów Haralda Pięknowłosego: Eirika Blodoksa (Krwawy Topór) w l. 940–945 i Hakona Dobrego (Adelsteinsfostre) w l. 945–960 / 75
  2. Norwegia pod rządami królów i jarlów. Włączenie okręgów wewnętrznych kraju w struktury państwa w l. 960–ok. 1065 / 79
  3. Dotarcie Norwegów do Grenlandii (986 r.) i Ameryki Północnej (1000 r.). Epilog ich pobytu / 100

  V. STABILIZACJA MONARCHII W NORWEGII W LATACH 1066–1130 / 105
  1. Rządy Magnusa Haraldssona i Olafa Kyrre / 105
  2. Panowanie Magnusa Berrfotta w latach 1093–1103 / 108
  3. Rządy Sigurda Jorsalfare w latach 1103–1130 / 110

  VI. GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO NORWEGII WE WCZESNYM I ŚRODKOWYM ŚREDNIOWIECZU (X–POŁ. XIV W.) / 115
  1. Gospodarka / 115
  2. Społeczeństwo / 120

  VII. NORWEGIA W OKRESIE WOJNY DOMOWEJ W LATACH 1130–1240 / 133
  1. Walki o tron w Norwegii w l. 1130–1155 / 133
  2. Kościół partnerem monarchii. Założenie arcybiskupstwa w Nidaros w r. 1152 i wizyta legata papieskiego Mikołaja Breakspeara w Norwegii / 137
  3. Bratobójcza wojna w latach 1155–1162 / 142
  4. Alians monarchii z Kościołem w l. 1162–1177. Koronacja Magnusa Erlingssona (1163 r.) / 145
  5. Czasy króla Sverrego w Norwegii (1177–1202) / 149
  6. Ostatnia faza wojny domowej w Norwegii w latach 1202–1240 / 158

  VIII. ŚREDNIOWIECZNA NORWEGIA U SZCZYTU POTĘGI (1240–1319) / 171
  1. Niepodzielne rządy Hakona Hakonssona w Norwegii w latach 1240–1263 / 171
  2. Panowanie Magnusa Lagabote (Prawodawcy, reformatora praw) w Norwegii w latach 1263–1280 / 181
  3. Regencja możnych i rządy Eirika (Eryka) Magnussona w Norwegii w latach 1280–1299 / 186
  4. Rządy Hakona V Magnussona w Norwegii w latach 1299–1319 / 192

  IX. NORWEGIA W UNII ZE SZWECJĄ W LATACH 1319–1387. KLĘSKA DEMOGRAFICZNA (EPIDEMIA DŻUMY W L. 1349/1350) I ZAŁAMANIE GOSPODARKI NORWESKIEJ / 199
  1. Szwedzka dynastia Folkungów: Magnus Eriksson (1319–1355/1374), Hakon VI Magnusson (1350–1380), Olaf IV (1380–1387) u steru rządów / 199
  2. Lata kryzysu w Norwegii w XIV i XV w. Klęska demograficzna (epidemia dżumy w l. 1349/1350) i załamanie gospodarki norweskiej / 211

  X. NORWEGIA W UNII KALMARSKIEJ W L. 1397–1520 / 220
  1. Zjazd w Kalmarze w r. 1397. Unia polityczna Danii, Szwecji i Norwegii / 220
  2. Wspólne rządy Małgorzaty i Eryka w l. 1397–1412 skandynawskim państwie unijnym / 227
  3. Rządy Eryka w trzech państwach skandynawskich w l. 1412–1440 i w Norwegii do r. 1442 / 229
  4. Norwegia za panowania Krzysztofa Bawarskiego w latach 1442–1448 i powołanie na tron norweski Chrystiana I Oldenburskiego / 239
  5. Norwegia za panowania dynastii oldenburskiej. Rządy: Chrystiana I w l. 1450–1481, Hansa w l. 1483–1513 i Chrystiana II w l. 1513–1523 / 245
  6. Kultura i sztuka Norwegii w środkowym i późnym średniowieczu / 271

  XI. NORWEGIA W UNII Z DANIĄ W L. 1523–1660 / 278
  1. Nieudane próby zachowania samodzielności Norwegii w latach 1523–1536 / 278
  2. Wprowadzenie reformacji w Norwegii / 300
  3. Polityka zagraniczna Chrystiana III (1537–1559) i Fryderyka II (1559–1588). Rządy szlachty duńskiej w Norwegii do końca XVI w. / 312
  4. Zmiany w strukturze demograficznej. Norwegia w XVI i I poł. XVII w. / 328
  5. Gospodarka Norwegii w XVI i I poł. XVII w. / 331
  6. Społeczeństwo. Zmiany w strukturze społecznej Norwegii w XVI i I poł. XVII w. / 349

  XII. NORWEGIA W POLITYCE ZAGRANICZNEJ I WEWNĘTRZNEJ CHRYSTIANA IV (1588–1648) I FRYDERYKA III (1648–1670) DO WPROWADZENIA ABSOLUTYZMU W R. 1661 / 362
  1. Polityka zagraniczna Chrystiana IV / 362
  2. Polityka zagraniczna Fryderyka III w l. 1648–1661 / 370
  3. Sytuacja wewnętrzna Norwegii w l. 1588–1661 / 372

  XIII. CZASY ABSOLUTYZMU W NORWEGII (1661–1814) / 381
  1. Sytuacja wewnętrzna Danii-Norwegii w latach wczesnego absolutyzmu (1661–1720) / 381
  2. Polityka zagraniczna Danii-Norwegii od r. 1660/1661 do 1720. Wojna o Skonię w l. 1676–1679 i wojna północna w l. 1700–1721 / 392
  3. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Danii-Norwegii w latach pokoju (1720–1814) / 404

  XIV. SPOŁECZEŃSTWO NORWEGII W EPOCE ABSOLUTYZMU W L. 1660–1814 / 440
  1. Demografia / 440
  2. Warstwa urzędnicza / 445
  3. Mieszczanie / 446
  4. Chłopi / 451

  XV. GOSPODARKA W NORWEGII II POŁ. XVII I XVIII W. / 465
  1. Merkantylizm w gospodarce norweskiej / 465
  2. Górnictwo i hutnictwo. Manufaktury / 468
  3. Handel zagraniczny. Żegluga. Stocznie / 472
  4. Eksport drewna. Tartaki / 474
  5. Gospodarka rybna / 476
  6. Rzemiosło / 478
  7. Rolnictwo i hodowla / 480
  8. Finanse państwa. Podatki / 484

  XVI. KULTURA I SZTUKA W OKRESIE UNII Z DANIĄ / 487
  1. Jeden kraj, dwie kultury? / 487
  2. Humanizm norweski / 489
  3. Ludzie pióra epoki baroku / 494
  4. Pisarze epoki oświecenia / 495
  5. Szkolnictwo / 500
  6. Drukarnie i gazety / 502
  7. Sztuka Norwegii w XVI–I poł. XVII w. / 503
  8. Sztuka Norwegii w II poł. XVII i XVIII w. / 505

  PRZYPISY / 509
  WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE / 511
  KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH OKRESÓW I WYDARZEŃ
  W DZIEJACH NORWEGII DO ROKU 1814 / 517
  PANUJĄCY W NORWEGII DO ROKU 1814 / 523
  SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH NAZW I TERMINÓW PRAWNYCH / 527
  SPIS MAP / 531
  SPIS ILUSTRACJI / 533
  INDEKS OSÓB / 537
  INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH / 555

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

76,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty