ORGANIZACJA ARMII W NOWOŻYTNEJ EUROPIE

ORGANIZACJA ARMII W NOWOŻYTNEJ EUROPIEnr katalogowy: 1223
 • Organizacja armii w nowożytnej Europie. Struktura – urzędy – prawo - finanse

  Praca zbiorowa

  Zabrze : Inforteditions, 2011

  ss. 534 : il.

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-89943-68-2

   

  Spis treści:

   

  Przedmowa

  1. Marcin Gawęda, Sipahiowie lenni. System timariocki

  2. Piotr Tafiłowski, Armie osmańska i węgierska w dobie bitwy pod Mohácsem (1526)

  3. Bogdan Bruliga, „Ordunki” versus „arkebuzy dymiące”: tradycja i nowoczesność w Księgach o rycerskich rzeczach (Kriegsordnung) księcia Albrechta von Hohenzollerna

  4. Karol Łopatecki, Artykuły rotmistrzowskie. Z badań nad kształtowaniem się wojsk zaciężnych w Koronie i WKsL

  5. Dariusz Makiłła, Artykuły wojskowe hetmana Jana Zamoyskiego (1580)

  6. Vital Kalyada, Mobilizacja służby ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI stuleciu

  7. Mariusz Balcerek, Siły zbrojne księstwa Kurlandii i Semigalii na przełomie XVI i XVII wieku

  8. Piotr Florek, Stan przygotowania armii Wielkiego Księstwa Litewskiego do wojny ze Szwecją (1600-1601)

  9. Karol Kościelniak, Źródła dochodów oficerów jazdy polskiej w pierwszej połowie XVII wieku

  10. Paweł Skworoda, Przemiany wojskowości staropolskiej w XVII wieku. Przyczyny, uwarunkowania, skutki

  11. Mirosław Nagielski, Organizacja rajtarii i arkabuzerii koronnej w XVII wieku

  12. Andrzej Grzegorz Przepiórka, Od wolontariuszy do żołnierzy zaciężnych. Ewolucja formacji lisowczyków w dobie wojny z Moskwą (1615-1618)

  13. Przemysław Gawron, Proces tworzenia kadry oficerskiej armii koronnej w czasach Zygmunta III Wazy (1587-1632)

  14. Zbigniew Anusik, Gustaw II Adolf i reformy wojskowe w Szwecji

  15. Wojciech Krawczuk, Wódz czy wojownik; Karol X Gustaw na polu bitwy

  16. Anna Pastorek, Organizacja floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji w XVII wieku. Admiralicje, korpus oficerski, załogi

  17. Mariusz Sawicki, Artyleria i cekhauz smoleński w 1654 roku

  18. Krzysztof Kossarzecki, Działania wojenne nad Dźwiną w latach 1662-1667

  19. Magdalena Ujma, Latyfundium Jana Sobieskiego a wojsko. Wybrane problemy wojskowości koronnej w drugiej połowie XVII wieku

  20. Paweł Krokosz, Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I

  21. Tomasz Ciesielski, Generałowie wojska koronnego w latach 1717-1763

  22. Wojciech Organiściak, O niektórych problemach kodyfikacji prawa wojskowego w Rzeczypospolitej szlacheckiej z 1775 roku

  Wykaz skrótów

  Indeks osobowy

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

53,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty