REFORMACJA I PROTESTANTYZM W POLSCE I PRUSACH (XVI-XX W.)

REFORMACJA I PROTESTANTYZM W POLSCE I PRUSACH (XVI-XX W.)nr katalogowy: 3114
 • Opera selecta, t. IV: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.) 18. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Perspektiven

  Janusz Małłek

  Toruń : UMK, 2013

  ss. 498

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-231-2988-2

   

  Słowo wstępne (Janusz Małłek) / 7
  Słowo wstępne (Andrzej Radzimiński) / 10
  Słowo wstępne (Jacek Gzella) / 13

  Część 1
  RECEPCJA IDEI REFORMACYJNYCH W POLSCE
  Marcin Luter a Polska / 17
  Recepcja reformacji wittenberskiej : powstanie stronnictwa protestanckiego i zmiany systemu politycznego w Polsce w latach 1550-1570 / 23
  Reformacja zurychska a Polska / 33
  Wpływ kryzysu politycznego w Rzeszy tzw. Interim z roku 1548 na Polskę / 42
  Jan Łaski Młodszy (1499–1560) – protestancki reformator religijny w świetle nowszych badań / 51
  Jan Łaski w historiografii polskiej / 64
  Wewnętrzne przyczyny regresu reformacji w Polsce / 76
  Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z sejmu piotrkowskiego 1555 r.  / 86

  Część 2
  REFORMACJA W PRUSACH POLSKICH
  Problematyka dziejowa pruskiej reformacji / 105
  Rozwój reformacji na Pomorzu / 120
  Filip Melanchthon i Prusy polskie (w 500. rocznicę urodzin) / 133
  Początki reformacji w Elblągu / 145
  Tęsknota za jednością, Colloquium Charitativum w Toruniu w 1645 r. / 157
  Ewangelicy pomorscy / 171
  Rola świeckich w Kościele Ewangelickim na Pomorzu w XVI-XX w. / 183
  Szkice z dziejów Kościoła Luterańskiego w Toruniu w okresie nowożytnym / 199
  Henryk Stroband (1548–1609) . Reformator i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / 211
  Historyczne uwarunkowania sprowadzenia Zakonu Jezuitów do Torunia w 1596 r. / 218

  Część 3 
  REFORMACJA W PRUSACH KSIĄŻĘCYCH
  Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych (Sekularyzacja państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach a problem ponownej ewangelizacji) / 229
  Reformacja w Prusach Książęcych / 241
  Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich / 250
  Prusy książęce a reformacja w Polsce / 259
  Większości i mniejszości religijne w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych / 273
  Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI w. / 295
  Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski / 307
  Ewangelicy na mazurach w XVI–XX w.  / 324
  Zarys dziejów kościołów chrześcijańskich na Działdowszczyźnie / 335
  Zarys dziejów Kościoła Ewangelickiego w Lidzbarku Welskim i okolicach / 342
  Ludność staropruska a reformacja / 348

  Część 4
  PROTESTANTYZM W POLSCE I PRUSACH W XV - XX W.
  Protestanci i ich miejsce w dziejach Polski / 367
  Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI w. (Podobieństwa i różnice)  / 381
  Rzeczypospolita tolerancji / 392
  Kalwini polscy i litewscy w Królewcu na początku XVIII w. / 405
  Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX w. w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera / 424
  Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX I XX w. / 430
  Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej / 440
  Etapy i doświadczenia Polsko-Niemieckiej Komisji Historii Kościoła Ewangelickiego w latach 1988–2003 / 455
  Nota redakcyjna / 464
  Indeks osobowy / 469
  Indeks geograficzny / 485

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

69,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty