KRYM JAKO PRZEDMIOT SPORU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGO

KRYM JAKO PRZEDMIOT SPORU UKRAIŃSKO-ROSYJSKIEGOnr katalogowy: 8937
 • Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego

  Mariola Gołda-Sobczak

  Poznań: Silva Rerum, 2016

  ss. 373

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-64447-71-6

   

  Spis treści

  Wstęp. 9

  Rozdział I

  Półwysep Krymski przed zajęciem jego obszaru przez Tatarów.
  Osadnictwo i związki polityczne. 19

  Rozdział II

  Chanat Krymski 37

  1. Najazd Tatarów na Krym. Początki państwowości 37

  2. Etnogeneza Tatarów.. 42

  3. Krym pod władzą dynastii Girejów.. 45

  4. Ustrój polityczny Chanatu Krymskiego. Forma rządów.. 56

  5. Polityka zagraniczna Chanatu. 60

  6. Demografia. 68

  7. Gospodarka Krymu. 76

  Rozdział III

  Krym pod władzą carów rosyjskich. 79

  1. Wojny Rosji z Chanatem Krymskim u schyłku  XVII w. i XVIII w. 79

  2. Aneksja Krymu w okresie rządów Katarzyny II 87

  3. Zmiany demograficzne. Straty materialne i ekonomiczne
  Tatarów.. 91

  4. Odrodzenie narodowe Tatarów.. 96

  5. Krym w literaturze i sztuce rosyjskiej  jako mityczna Arkadia. 100

  6. Stereotyp Tatara. 105

  Rozdział IV

  Krym pod władzą radziecką. 117

  1. Próby odrodzenia państwowości krymskotatarskiej 117

  2. Rządy Macieja Sulejmana Sulkiewicza. Zdobycie Krymu
  przez bolszewików.. 125

  3. Krymska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. 129

  4. Krym w okresie II Wojny Światowej.  Wysiedlenia Tatarów.. 131

  Rozdział V

  Próby powrotu Tatarów na Krym.. 137

  1. Walka Tatarów krymskich o przetrwanie narodowe.
  Repatriacja. 137

  2. Próby odbudowy tkanki społecznej mniejszości tatarskiej
  na Krymie. 141

  3. Rozpad Związku Radzieckiego i skutki tego procesu
  dla Tatarów.. 143

  4. Status języka ukraińskiego. 150

  5. Roszczenia terytorialne Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 156

  6. Problem Floty Czarnomorskiej 170

  Rozdział VI

  Tło polityczne zajęcia Krymu  przez Federację Rosyjską. 179

  1. Memorandum budapesztańskie. 179

  2. Stosunek Federacji Rosyjskiej do zmian politycznych
  na Krymie. 183

  3. Problem referendum.. 187

  4. Przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej 195

  5. Reakcja Ukrainy i państw zachodnich na aneksję Krymu
  przez Federację Rosyjską. 200

  6. Zajęcie Krymu przez Federację Rosyjską w optyce koncepcji
  kategorii interesu. 213

  Rozdział VII

  Suwerenność czy prawo do samostanowienia. 224

  1. Zasada samostanowienia narodów jako parawan aneksji 224

  2. Zasada integralności terytorialnej a prawo do secesji 241

  Rozdział VIII

  Konsekwencje zajęcia Krymu przez Federację Rosyjską. 251

  Zakończenie. 260

  Aneks. 265

  1. Opis Krymu. 265

  2. Memorandum Budapesztańskie. 270

  3. Uchwała Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej z 21 maja 1992 r.
  o ocenie prawnej wyższych organów władzy państwowej Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej o zmianie
  statusu Krymu. 273

  4. Porozumienie między Ukrainą i Federacją Rosyjską w kwestii formowania Marynarki Wojennej na bazie Floty Czarnomorskiej
  Jałta - 3.08.1992. 274

  5. Porozumienie między Ukrainą i Federacją Rosyjską w sprawie podziału Floty Czarnomorskiej z 23 czerwca 1992 r. 276

  6. Ugoda między Federacją Rosyjską a Ukrainą w sprawie Floty Czarnomorskiej  z 9 czerwca 1995 r. 278

  7. Ustawa Federalna Federacji Rosyjskiej o zaprzestaniu podziału
  Floty Czarnomorskiej z 23 października 1996 r. 282

  8. Porozumienie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o podziale
  Floty Czarnomorskiej 8 sierpnia 1997 r. 283

  9. Porozumienie między rządem Ukrainy i rządem Federacji Rosyjskiej
  o wzajemnych rozliczeniach finansowych, związanych
  ze stacjonowaniem Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej
  na terytorium Ukrainy z 28 maja 1997 r. 289

  10. Porozumienie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o statusie
  i zasadach stacjonowania Floty Czarnomorskiej Federacji
  Rosyjskiej  na terytorium Ukrainy z 28 maja 1997 r. 294

  11. Porozumienie między Federacją Rosyjską i Ukrainą o statusie
  i warunkach stacjonowania Floty Czarnomorskiej Federacji
  Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z 8 sierpnia 1997 r. 300

  12. Porozumienie między Ukrainą i Federacją Rosyjską dotyczącą stacjonowania Floty Czarnomorskiej na terytorium Ukrainy
  z 27 kwietnia 2010 r. 307

  13. Traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między
  Federacją Rosyjską a Ukrainą 28 maja 1997 r. 315

  14. Porozumienie między Ukrainą i Federacją Rosyjską
  o demarkacji ukraińsko-rosyjskiej  granicy państwowej 324

  15. Umowa między Ukrainą i Federacją Rosyjską o wykorzystaniu Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej 326

  16. Poczet chanów krymskich. 327

  Bibliografia. 330

  Źródła. 330

  Materiały. 334

  Literatura. 336

  Publicystyka. 373

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do tygodnia

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty