LITWA I POLSKA STOSUNKI WZAJEMNE DO ROKU 1939

LITWA I POLSKA STOSUNKI WZAJEMNE DO ROKU 1939 nr katalogowy: 4950
 • Litwa i Polska. Stosunki wzajemne do roku 1939

  Leon Mitkiewicz

  Toruń: UMK, 2018

  ss. 170

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4038-2

   

  SPIS TREŚCI

   

  PRZEDMOWA / 7
  WSTĘP / 11
  OD AUTORA / 19

  I. RYS HISTORYCZNY OD XIII DO XX WIEKU DZIEJÓW WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO I POLSKI / 21
  Wielkie Księstwo Litewskie w XIII i XIV wiekach. Rola dominująca Wielkiego Księstwa Litewskiego na wschodzie Europy / 21
  Polska w XIV wieku / 36
  Połączenie Wielkiego Księstwa Litewskiego z Państwem Polskim przez akty w Krewie 1385 i w Horodle 1413 [roku]. Wielkie Księstwo Litewskie przed unią lubelską z Polską. [Lata] 1385–1569 / 39
  Unia polsko-litewska w Lublinie w roku 1569. Zygmunt II August – ostatni z dynastii Jagiellonów (1572) / 51
  Rzeczpospolita Polska – ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski w wieku XVI i w pierwszej połowie wieku XVII / 57
  Upadek Rzeczypospolitej Polskiej w końcu XVIII wieku. Rozbiory ziem Księstwa
  Litewskiego w latach 1772, 1793 i 1795 przez Rosję. Udział Litwy w powstaniach przeciw Rosji w 1794, 1812, 1831 i 1863 roku / 65
  Litwa etnograficzna pod koniec XIX i na początku XX wieku / 75

  II. POWSTANIE POJĘCIA W POŁOWIE XIX WIEKU NOWEJ, ETNOGRAFICZNEJ LITWY O JEDNOLITYM CHARAKTERZE NARODOWYM. NOWA INTELIGENCJA LITEWSKA I JEJ ROLA / 83

  III. PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA 1914–1918 I REALIZACJA ODBUDOWY NOWEJ LITWY / 95
  Stosunek Litwy do Rosji / 97
  Stosunek Litwy do Niemiec w latach 1915–1919 / 99
  Stosunek emigracji litewskiej w Stanach Zjednoczonych i w Europie do sprawy Litwy w latach 1914–1918 / 106
  Stosunek nowej Litwy do odradzającego się Państwa Polskiego / 109

  IV. STOSUNKI MIĘDZY LITWĄ A POLSKĄ W CZASIE ODRADZANIA SIĘ OBYDWÓCH NARODÓW (1918–1922) / 115
  Wojna polsko-sowiecka 1919–1920 na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stosunki litewsko-polskie. Sprawa przynależności Wilna do Litwy lub do Polski / 118
  Umowa w Spaa w lipcu 1920 roku. Umowa litewsko-sowiecka z dnia 12 lipca 1920 [roku]. Umowa suwalska z dnia 7 października 1920 r[oku] / 137 
  Akcja wojskowa generała Żeligowskiego na Wilno. Próby Ligi Narodów rozwiązania kwestii wileńskiej w roku 1921. Decyzja Konferencji Ambasadorów z dnia 15 marca 1923 roku w sprawie Polski / 142

  V. UKŁAD STOSUNKÓW POMIĘDZY LITWĄ A POLSKĄ W LATACH 1922–1938 / 149
  Stosunki między Litwą a Polską do czasu śmierci marszałka Piłsudskiego, do roku 1935 / 149
  Stan stosunków polsko-litewskich po śmierci marszałka Piłsudskiego: [w latach] 1935–1938 / 155

  ZAKOŃCZENIE / 159
  BIBLIOGRAFIA / 161
  SPIS MAP / 163
  INDEKS NAZWISK / 165

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

29,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty