POLSKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

POLSKA PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJnr katalogowy: 1788
 • Polska podczas II Wojny Światowej wyd.IV

  Włodzimierz Bonusiak

  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011

  ss. 412: il., mapy

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr.

  ISBN 978-83-7338-689-1

   

   

   

  Spis treści:

  Wstęp

  I. Kampania wrześniowa

  1. Agresja niemiecka na Polskę

  2. Działania wojenne do 17 września

  3. Najazd Armii Czerwonej

  II. Polityka okupantów na ziemiach polskich w latach 1939–1941

  1. Ziemie wcielone do Rzeszy

  2. Generalne Gubernatorstwo

  3. Ziemie przyłączone do ZSRR

  4. Wileńszczyzna w latach 1939–1941

  5. Spisz i Orawa pod okupacją słowacką

  III. Rząd Polski na Wychodźstwie w latach 1939–1941

  1. Powstanie i działalność władz polskich we Francji

  2. Działalność władz RP w Wielkiej Brytanii

  IV. Kształtowanie się Polskiego Państwa Podziemnego

  1. Początki i rozwój zbrojnego ruchu oporu

  2. Główne nurty polityczne polskiego podziemia

  3. Kształtowanie się władz Polski Podziemnej

  V. Polska pod okupacją niemiecką

  1. Nowy podział administracyjny ziem polskich

  2. Ziemie wcielone do Rzeszy

  3. Generalne Gubernatorstwo

  4. Ziemie polskie w składzie Komisariatów Rzeszy „Ostland” i „Ukraina”

  VI. Rząd Polski na Wychodźstwie w latach 1941–1944

  1. Układ Sikorski – Majski i jego konsekwencje

  2. Katyń

  3. Rząd Stanisława Mikołajczyka

  VII. Polskie Państwo Podziemne w latach 1941–1944

  1. Dezintegracja w polskim podziemiu politycznym

  2. Scalanie organizacji wojskowych

  3. Cywilne i zbrojne formy ruchu oporu

  4. Spory o kształt ustrojowy przyszłej Polski

  VIII. Ziemie polskie w okresie wyzwalania spod okupacji niemieckiej

  1. Plan „Burza” i jego realizacja

  2. Powstanie i działalność PKWN

  3. Powstanie warszawskie i jego konsekwencje

  4. Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy

  IX. Próby porozumienia, kompromisu i walki o rząd i granice Polski na arenie między­narodowej i w kraju

  1. Jałta

  2. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

  3. Poczdam

  X. Walki Wojska Polskiego na frontach II wojny światowej

  1. Front zachodni

  2. Front wschodni

  3. Polacy w europejskim ruchu oporu

  Bilans

  Bibliografia

  Wykaz skrótów

  Wykaz materiału ilustracyjnego

  Wykaz tabel

  Aneks

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

36,50  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty