SWOBODA WYPOWIEDZI POLITYCZNEJ W USA DO ROKU 1918

SWOBODA WYPOWIEDZI POLITYCZNEJ W USA DO ROKU 1918nr katalogowy: 1073
 • Swoboda wypowiedzi politycznej w USA do roku 1918

  Wiesław Wacławczyk

  Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011

  ss. 682

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr., indeks

  ISBN 978-83-231-2648-5

   

  Książka jest na polskim rynku wydawniczym pierwszym obszernym opracowaniem poświęconym wolności słowa w Stanach Zjednoczonych. Koncentrując swoje zainteresowanie na problemie swobody wypowiedzi politycznej w tym kraju, autor uznał, że zasada wolności słowa ma największe znaczenie właśnie w dziedzinie szeroko rozumianej polityki. Z kolei skupienie uwagi na okresie do roku 1918 jest konsekwencją przyjęcia tezy, zgodnie z którą to właśnie w tym okresie ukształtowały się przesłanki rozwoju współczesnych standardów swobody wypowiedzi w USA. Na analizowane w książce zjawiska, fakty, idee i teksty patrzy się z punktu widzenia różnych dyscyplin nauk humanistycznych - głównie historii, filozofii i prawa, ale także stosunków międzynarodowych, prasoznawstwa, literaturoznawstawa, nauki o komunikowaniu czy retoryki. Taki sposób ujęcia tematu odpowiada przyjętej formule pracy, będącej z założenia monografią o charakterze multidyscyplinarnym i syntetycznym.

   

  Wstęp /9
  I. Europejska genealogia amerykańskich standardów wolności słowa /31
  1. Wprowadzenie /31
  2. Anglia w XVII i XVIII wieku /34
  2.1. Wolne słowo w obronie wolności religii /34
  2.2. Areopagitica Johna Miltona /53
  2.3. Wolność słowa i wolność religii na rozdrożu /61
  2.4. Rozwój prasy a wolność słowa /70
  2.5. Prasa jako czwarta władza /76
  3. Republika Zjednoczonych Prowincji Niderlandów w XVII i XVIII wieku /81
  3.1. Rozwój oświaty i mediów drukowanych /81
  3.2. Koncepcja ograniczonej wolności słowa w myśli Barucha Spinozy /84
  4. Niemcy w XVII i XVIII wieku /91
  4.1. Absolutyzm i tolerancja /91
  4.2. Cenzura a rozwój prasy /96
  4.3. Wolność sumienia i swoboda wypowiedzi w myśli Johanna G. Herdera i Immanuela Kanta /100
  5. Francja w XVIII wieku /108
  5.1. Monteskiusz przeciw despotyzmowi opinii /108
  5.2. Encyklopedia i nowe idee w drugiej połowie stulecia /114
  5.3. Debata o wolności słowa i prasy /117
  5.4. Swoboda wypowiedzi w latach 1789-1799 /121
  6. Wnioski /127
  II. Okres kolonialny /132
  1. Wprowadzenie /132
  2. Massachusetts: religia i władza /134
  2.1. Rządy purytanów /134
  2.2. Walka o wolność sumienia. Kolonia Rhode Island /145
  3. Kwestie religijne w innych koloniach /152
  3.1. Nowa Anglia /152
  3.2. Środkowe wybrzeże Atlantyku i Południe /155
  4. Między wolnością religii a swobodą wypowiedzi /163
  4.1. Purytanizm, anglikanizm i pluralizm religijny /163
  4.2. Prawo na straży religii /167
  4.3. Przeciwko sektom /172
  5. Seditious libel i scandalum magnatum w XVII wieku /175
  5.1. Według angielskich wzorców /175
  5.2. Orzeczenia sądów w sprawach dotyczących zniesławienia władz /178
  5.3. Słowo mówione a początki walki o swobodę wypowiedzi /189
  6. Prasa jako instrument walki o wolność słowa /200
  6.1. Znaczenie druku w życiu mieszkańców kolonii /200
  6.2. Od „Public Occurencies" do sprawy Zengera /208
  6.3. Media w służbie polityki /223
  7. Wnioski /245
  III. Od Deklaracji Niepodległości do „demokracji Jacksonowskiej". Dążenie do swobody wypowiedzi w latach 1776-1837 /251
  1. Wprowadzenie /251
  2. Droga do Pierwszej Poprawki /254
  2.1. Wolność prasy w debacie nad projektem konstytucji /254
  2.2. Thomas Jefferson i James Madison w walce o kodyfikację prawa do swobody wypowiedzi /267
  2.3. The First Amendment: formuła, znaczenie, korzenie ideologiczne /276
  3. 1798-1816: przeciw i w obronie wolności słowa /290
  3.1. Spór o Sedition Act /290
  3.2. Prasa w walce politycznej federalistów i republikanów /299
  3.3. Słowa i przemoc: casus Baltimore 1812 /318
  4. Wolność słowa w okresie party press /331
  4.1. Prasa demokratów i wigów w latach prezydentury Andrew Jacksona /331
  4.2. Alexis de Tocqueville o wolności prasy w Ameryce /340
  4.3. Swoboda wypowiedzi a kwestia abolicjonizmu /350
  4.4. Wolność słowa jako idea /357
  5. Wnioski /371
  IV. Wolność słowa wobec nowych wyzwań w okresie 1838-1865 /379
  1. Wprowadzenie /379
  2. Walka o swobodę wypowiedzi w latach 40. i 50 XIX wieku /383
  2.1. Labor unions jako nowy głos na rynku idei /383
  2.2. Abolicjonizm w ofensywie /388
  2.3. Idea wolności słowa w okresie antebellum /401
  2.4. Politycy w obronie swobody wypowiedzi /429
  3. Problem free speech w latach wojny secesyjnej /443
  3.1. Prezydentura A. Lincolna: tradycja suppression przeciw tradycji dissent /443
  3.2. Media i polityka w latach Civil War /464
  4. Wnioski /480
  V. 1866-1918: u podstaw rozwoju prawnych przesłanek ochrony swobody wypowiedzi politycznej /486
  1. Wprowadzenie /486
  2. Wolność słowa w okresie Rekonstrukcji /491
  2.1. Politycy i media w sporze o przyszłość Unii /491
  2.2. Free speech jako zasada prawna i idea /508
  3. Społeczne, polityczne i prawne przesłanki rozwoju idei swobody wypowiedzi do 1900 roku /525
  3.1. Partie polityczne, władza i prasa /525
  3.2. New Journalism i Yellow Journalism /542
  4. Pozaprawne i prawne czynniki rozwoju wolności słowa w latach 1901-1918 /559
  4.1. Prasa, Nowa Edukacja, ruch związkowy i feministyczny /559
  4.2. Słowem i czynem: Free Speech League i Industrial Workers of the World w walce o prawo głosu /575
  4.3. Sąd Najwyższy wobec kwestii swobody wypowiedzi. Espionage Act of 1917 i Sedition Act of 1918 /594
  5. Wnioski /615
  Zakończenie /621
  Bibliografia /647

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

76,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do tygodnia

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty