ŻEŃSKIE ZGROMADZENIA ZAKONNE

ŻEŃSKIE ZGROMADZENIA ZAKONNEnr katalogowy: 2607
 • Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego

  Red. Agata Mirek

  Warszawa : DiG, 2012

  ss. 199

  Format B5

  Oprawa twarda

  Indeks

  ISBN 978-83-7181-737-3

   

  Spis treści / Contents
  Wprowadzenie (Jerzy Kłoczowski) ....................................................................... 7
  Introduction (Jerzy Kłoczowski) ............................................................................ 9
  Wstęp ....................................................................................................................... 11
  I
  Żeński ruch zakonny w Europie Środkowo–Wschodniej (1945–1989)
  / The female monastic relocation in East–Central Europe (1945–1989)
  Agata Mirek, Komunizm w walce z Kościołem katolickim i żeńskim ruchem
  zakonnym w Europie .......................................................................................... 15
  Communist in the battle with the female monastic relocation in East–Central Europe
  Barbara Gerarda Śliwińska CSC , Siostry katarzynki na Litwie wobec
  totalitaryzmu komunistycznego ......................................................................... 57
  h e Sisters of St. Catherine in Lithuania and the communist totalitarian regime
  Edyta Kołtan, Losy sióstr Maryi Niepokalanej w totalitarnych Niemczech .......... 65
  h e history of the Sisters of Mary Immaculate in Germany under totalitarianism
  system
  Irena Guzy, Los służebniczek śląskich w obozach pracy w Czechosłowacji ........... 73
  h e history of the Servant Sisters in labour camps in Czechoslovakia
  Zoi a Rusztyn FDC, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Europie
  Środkowo–Południowej w latach 1944–1990 (ze szczególnym
  uwzględnieniem prowincji w Jugosławii) .......................................................... 83
  h e congregation of the Daughters of Divine Love in South–Central Europe between
  1944–1990 with particular consideration of the province in Yugoslavia
  s. Iulia Helena Pogrebnaja OSU, Urszulanki Unii Rzymskiej Zakonu Świętej
  Urszuli w Rumunii w czasach komunizmu ....................................................... 101
  h e Ursulines in Romania during Communism
  Zenskie zgromadzenia zakonne korekta.indd 5 Zenskie zgromadzenia zakonne korekta.indd 5 2012-08-30 12:15:29 2012-08-30 12:15:296 Spis treści / Contents
  Anna Klipacka, Rekrutacja i formacja sióstr w Zgromadzeniu Małych Sióstr
  Niepokalanego Serca Maryi na terenie Związku Radzieckiego w latach
  1939–1989 ........................................................................................................... 111
  Recruitment and formation of the Sisters in the congregation of the Immaculate
  Heart of Mary in the Soviet Union in the years 1939–1989
  Janina Samolewicz, Losy sióstr eucharystek na terenach ZSRR ............................ 119
  History of the Sisters Servants of Jesus in the Eucharist in the USSR
  Agata Mirek, Zostały by modlić się za Rosję. Działalność Zgromadzenia
  Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945–1991 ............... 127
  h ey stayed there to pray for Russia (Brief account of activities pursued 1945–1991 by
  the Congregation of Daughters of Immaculate Virgin Mary in the Vilnius area)
  II
  Siostry zakonne w łagrach sowieckich
  / Nuns in the soviet labour camps
  Danuta Kozieł, Siostry nazaretanki w łagrach na Syberii w latach 1941–1945 ... 139
  Sisters of the Holy Family of Nazareth in labour camps in Siberia between 1941–1945
  Ilona Lewandowska, Siostry od aniołów w łagrach sowieckich ............................. 151
  h e Sisters of Angels in the Soviet camps
  III
  Żeńskie zgromadzenia zakonne w PRL
  / Female congregations in the People’s Republic of Poland
  Ewa Kaczmarek MChR, Polityka władz partyjnych i rządowych wobec
  żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL ............................................................. 165
  Policy of the party and government towards the female congregations in the People’s
  Republic of Poland
  Grażyna Korbuszewska CSL, Kłopoty sióstr loretanek z działalnością
  wydawniczą w PRL ............................................................................................... 177
  h e Sisters of Our Lady of Loreto and their dii culties with publishing in the People’s
  Republic of Poland
  Indeks osób ...............................................................................................................
  Indeks nazw geograi cznych .....................................................................................
  Zenskie zgromadzenia zakonne korekta.indd 6 Zenskie zgromadzenia zakonne korekta.indd 6 2012-08-30 12:15:29 2012-08-30 12:15:29

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty