ADMINISTRACJA DIECEZJI PONTU W PÓŹNYM CESARSTWIE RZYMSKIM

ADMINISTRACJA DIECEZJI PONTU W PÓŹNYM CESARSTWIE RZYMSKIMnr katalogowy: 5332
 • Administracja diecezji Pontu w późnym Cesarstwie Rzymskim 

  Łukasz Smorczewski

  Poznań: IH UAM, 2019

  ss. 264

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-66355-08-8

   

  Spis treści: 

  Wstęp /7
  Zarys problemu /7
  Cele badawcze i kompozycja pracy /9
  Chronologia /11
  Stan badań /11
  Źródła /13

  Rozdział I
  Utworzenie diecezji - terytorialnej jednostki administracyjnej w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego /20

  1.1. Wprowadzenie /20
  1.2. Pojęcie diecezji przed reformą administracyjną późnego cesarstwa /20

  1.2.1. Koncepcja Mommsena /25
  1.2.2. Wiceperfekci w czasach Dioklecjana /31
  1.2.3. Agens vice praefectorum praetorio i wikariusz diecezjalny /40

  1.3. Stan badań nad Laterculus Veronensis /61

  1.3.1. Chronologia listy werońskiej - szczególny przypadek diecezji Pontu /69

  Rozdział II
  Administracja diecezji Pontu od IV do VII wieku /80

  2.1. Wprowadzenie /80
  2.2. Przebieg granic diecezji Pontu /81

  2.2.1. Podziały administracyjne w okresie późnego pryncypatu /83
  2.2.2. Bitynia /85
  2.2.3. Honoria i Paflagonia /89
  2.2.4. Prowincje galackie /91
  2.2.5. Diospontus/Helenopontus i Pont Polemoniacus /94
  2.2.6. Prowincje kapadockie /98
  2.2.7. Prowincje armeńskie /104

  2.3. Kwestia integralności diecezji Pontu /108

  2.3.1. Królestwo Hannibaliana /109
  2.3.2. Diecezja Pietas /121

  2.4. Reformy administracji terytorialnej w dobie panowania cesarza Justyniana I i schyłek formacji diecezjalnej w VII wieku /132

  2.4.1. Comes Iustinianus Galatiae /136
  2.4.2. Praetor Iustinianus Paphlagoniae /138
  2.4.3. Proconsul Iustinianus Cappadociae /140
  2.4.4. Moderator Iustinianus Helenoponti /141
  2.4.5. Proconsul Primae Armeniae i comes Iustinianus Tertiae Armeniae /143
  2.4.6. Status Galacji Salutaris i Bitynii za rządów Justyniana I /144
  2.4.7. Restytucja urzędu wikariusza Pontu i jego dalsze losy /145

  Rozdział III
  Kompetencje pontyjskich zwierzchników diecezjalnych i ich officium /153

  3.1. Wprowadzenie /153
  3.2. Zagadnienia ogólne - tytulatura i ranga /154

  3.2.1. Sądownictwo /155
  3.2.2. Finanse publiczne /163
  3.2.3. Nadzór instytucjonalny /169
  3.2.4. Ochrona ładu prawnego /178
  3.2.5. Biuro naczelnika diecezji /182

  3.3. Lista prozopograficzna - indeks /192

  3.3.1. Wiceperfekci działający na obszarach pontyjskich od czasów tetrarchii do upadku Licyniusza /193
  3.3.2. Wikariusze diecezji Pontu od samodzielnych rządów Konstantyna Wielkiego do końca panowania Arkadiusza /198
  3.3.3. Wikariusze Pontu od Teodozjusza II do początku rządów Justyniana I /216
  3.3.4. Wikariusze Pontu po 548 roku po Chr. /217

  Zakończenie /219
  Wnioski /219

  Bibliografia /224
  Wykaz skrótów /224
  Źródła /226
  Opracowania /234

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

49,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty