ASPEKTY SPOŁECZNO-PRAWNE ROZWOJU ANTYCZNEGO RZYMU CZ.2

ASPEKTY SPOŁECZNO-PRAWNE ROZWOJU ANTYCZNEGO RZYMU CZ.2nr katalogowy: 8278
 • Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu cz.2

  Red. Oktawia Ewa Braniewicz

  Toruń: UMK, 2015

  ss. 169

  Format A5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-3427-5

   

  SPIS TREŚCI

   

  Przedmowa / 7

  WIESŁAW MOSSAKOWSKI
  Prawny aspekt zwalczenia piractwa przez Pompejusza Wielkiego / 9

  OKTAWIA EWA BRANIEWICZ
  Przejawy społeczno-prawnego uprzywilejowania Virgines Vestales /23

  KLAUDIA MOKRZEWSKA
  Igrzyska gladiatorów – od rytuału pogrzebowego do widowiska w amfiteatrze / 39

  MAGDALENA ANDRZEJEWSKA
  Znaczenie rzymskiej reguły mater semper certa est w kontekście rozwoju współczesnej medycyny / 51

  ANNA ŚWIERZEWSKA
  Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa – prawo rzymskie a prawa antyczne / 61

  NATALIA MARIA TOŃCZYK
  Porównanie sytuacji społeczno-prawnej kobiet w starożytnym Rzymie i średniowieczu – wybrane zagadnienia / 73

  KRZYSZTOF BURDYKA
  Infamia w starożytnym Rzymie i jej skutki w sferze prawa osobowego / 85

  ZUZANNA KRZYKALSKA
  Charakter rzymskiej paremii ignorantia iuris nocet oraz wyjątków od niej w świetle pism jurystów okresu klasycznego / 97

  KAMIL SORKA
  Co Rzymianie wiedzieli o prawie rzymskim? Porównanie fragmentów Instytucji Gajusa i przypisywanych muEpitomow na temat zobowiązań / 111

  WOJCIECH BAŃCZYK
  Prawo dziedziczenia w prawie rzymskim oraz współczesnym prawie polskim – o znaczeniu pojęcia w systemie prawa publicznego i prywatnego / 121

  MONIKA PIEKARSKA
  Instytucja testamentum militis jako szczególna forma testamentu w prawie rzymskim / 143

  ALICJA SZCZYPKA
  Porównanie wybranych zagadnień z rzymskiego prawa spadkowego i regulacji dot. tej materii obowiązujących we współczesnym polskim ustawodawstwie / 157

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

32,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: powyżej 2 tygodni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty