BIGAMIA W PRAWIE RZYMSKIM

BIGAMIA W PRAWIE RZYMSKIMnr katalogowy: 1188
 • Bigamia w prawie rzymskim

  Joanna Misztal-Konecka

  Lublin : KUL, 2011

  ss. 336

  Format B5

  Oprawa miękka

  Bibliogr.

  ISBN 978-83-7702-265-8

   

  Spis treści

  Wykaz skrótów
  Wstęp
  Przedmiot badań
  Źródła
  Literatura
  Problemy terminologiczne i metodologiczne
  Układ rozprawy

  Rozdział I
  Pochodzenie i znaczenie słowa bigamia
  1. Wprowadzenie
  2. Łacińska terminologia związana z określaniem wielożeństwa
  3. Etymologia słowa bigamia i terminów pokrewnych
  4. Znaczenie słowa bigamia i terminów pokrewnych
  5. Podsumowanie

  Rozdział II
  Kontekst kulturowy rzymskiego zakazu bigamii
  1. Wprowadzenie
  2. Modele małżeństwa w społeczeństwach antycznych
  2.1. Mezopotamia
  2.2. Syria, Anatolia i Palestyna
  2.3. Egipt
  2.4. Persja
  2.5. Grecja i Macedonia
  3. Nauczanie Jezusa Chrystusa i apostołów w odniesieniu do wielożeństwa
  4. Monogamia i poligamia w pismach pisarzy kościelnych I-V wieku po Chr.
  4.1. Od Hermasa do Laktancjusza
  4.2. Ojcowie Kościoła na Wschodzie - od św. Bazylego do Asteriusza z Amazy
  4.3. Ojcowie Kościoła na Zachodzie - św. Ambroży, św. Hieronim i św. Augustyn
  5. Stanowisko papieży i zebrań biskupów wobec bigamii równoczesnej i sukcesywnej
  6. Podsumowanie

  Rozdział III
  Monogamiczny charakter małżeństwa rzymskiego
  1. Wprowadzenie
  2. Istota małżeństwa rzymskiego
  3. Wymogi iustum matrimonium
  4. Istota monogamii
  5. Legalizacja poligamii w starożytnym Rzymie?
  5.1. Virgines Vestales
  5.2. Mancipatio liberorum quaerendorum causa
  5.3. Poligamia pod obradami rzymskiego senatu
  5.4. Żony Juliusza Cezara
  5.5. Ustawa Walentyniana I
  5.6. Konkubinat
  6. Podsumowanie

  Rozdział IV
  Przesłanki zaistnienia bigamii
  1. Wprowadzenie
  2. Obywatelstwo rzymskie
  3. Zawarcie związku małżeńskiego
  4. Matrimonium in facto esse
  4.1. Znaczenie affectio maritalis
  4.2. Rozwiązanie małżeństwa ipso iure
  4.3. Zerwanie małżeństwa przez zwierzchnika familijnego
  4.4. Rozwód do czasów Konstantyna Wielkiego
  4.5. Czy zawarcie kolejnego małżeństwa powodowało ipso iure rozwiązanie poprzedniego?
  4.6. Ograniczenia rozwodów w prawie poklasycznym
  5. Świadomość pozostawania w istniejącym związku małżeńskim
  6. Podsumowanie

  Rozdział V
  Konsekwencje prawne bigamii
  1. Wprowadzenie
  2. Sankcje sakralne
  3. Infamia notatur qui bina sponsalia binasve nuptias
  4. Bigamia – crimen extraordinarium?
  5. Status prawny małżonka bigamicznego i dzieci z tego związku
  6. Skutki prawne secundae nuptiae
  6.1. Univirae
  6.2. Małżeństwo w okresie tempus lugendi
  6.3. Ograniczenia zawierania małżeństw ponownych?
  7. Podsumowanie

  Zakończenie

  Bibliografia
  Źródła
  Literatura
  Publikacje internetowe
  Bigamy in Roman Law. Summary

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

37,50  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty