EWANGELIA MARKA W KOMENTARZU TEOFYLAKTA

EWANGELIA MARKA W KOMENTARZU TEOFYLAKTAnr katalogowy: 443
 • Ewangelia Marka w komentarzu Teofylakta

  Monikia Julia Czarnuch

  Tarnów: Biblos, 2018

  ss. 216

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7793-558-3

   

  SPIS TREŚCI

  OD AUTORKI 


  WYKAZ SKRÓTÓW 


  WSTĘP 
  1. Cel i przedmiot badań 
  2. Uzasadnienie wyboru celu i przedmiotu pracy
  3. Metoda
  4. Plan rozprawy 
  5. Perspektywy dalszych badań


  ROZDZIAŁ 1.
  TEKST EWANGELII MARKA W WYJAŚNIENIU
  1.1. Status quaestionis tekstu bizantyjskiego
  1.1.1. . Tekst bizantyjski – definicje i cechy
  A. Definicje
  B. Charakterystyka tekstu bizantyjskiego
  C. Charakterystyka minuskuły
  1.1.2. . Tekst bizantyjski – historia oddziaływania
  1.2. Świadkowie tekstu Wyjaśnienia do Ewangelii Marka
  1.2.1. . Wydania drukowane
  A. Wydania nowożytne 
  B. Wydania łacińskie
  C. Wydania greckie
  1.2.2. . Charakterystyka badanych źródeł 
  1.3. Warianty bizantyjskie Ewangelii Marka w Wyjaśnieniu


  ROZDZIAŁ 2.
  ZNACZENIE EWANGELII MARKA W WYJAŚNIENIU
  2.1. Powody wyjaśniania Ewangelii Marka
  2.1.1. . Równorzędność Ewangelii
  2.1.2. . Różnorodność Ewangelii
  2.2. Specyfika Ewangelii Marka w interpretacji Teofylakta
  2.2.1. . Wyraźne porównywanie Ewangelii Marka z innymi Ewangeliami
  2.2.2. . Wyraźne odnoszenie się do Marka
  2.2.3. . Interpretacja treści typowej dla Marka
  A. Odniesienie do wyrażeń występujących w Ewangelii
  B. Odwołanie do kontekstu Ewangelii
  C. Przywołanie innych ksiąg Pisma Świętego
  D. Nawiązanie do kontekstu historyczno-kulturowego
  E. Podanie sensu alegorycznego
  F. Wskazanie na sens moralny


  ROZDZIAŁ 3. 
  PIERWSZY GRECKI KOMENTARZ DO EWANGELII MARKA
  3.1. Integralność Catena in Marcum oraz Wyjaśnienia w relacji do tekstu Marka 
  3.1.1. . Catena in Marcum i Teofylakt o Ewangelii Marka jako całości
  3.1.2. . Catena in Marcum i Teofylakt a całość tekstu Ewangelii 
  3.1.3. . Pominięcia w Catena in Marcum oraz u Teofylakta
  3.2. Warianty bizantyjskie w Catena in Marcum oraz u Jana Chryzostoma a Wyjaśnienie Teofylakta
  3.3. Komentarze specyficznie Markowe w Catena in Marcum oraz u Jana Chryzostoma a Wyjaśnienie Teofylakta


  ZAKOŃCZENIE


  BIBLIOGRAFIA
  1. Źródła
  1.1. Teksty biblijne
  1.2. Pozostałe źródła
  2. Opracowania
  2.1. Nowożytne komentarze do Ewangelii Marka
  2.2. Pozostała literatura


  SUMMARY. THE GOSPEL OF MARK IN THEOPHYLACT'S COMMENTARY

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty