IUS BELLI ET PACIS W REPUBLIKAŃSKIM RZYMIE

IUS BELLI ET PACIS W REPUBLIKAŃSKIM RZYMIEnr katalogowy: 8269
 • Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie

  Izabela Leraczyk

  Lublin: KUL, 2018

  ss. 256

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8061-505-2

   

   

   

  SPIS TREŚCI

  Wykaz wybranych skrótów

  Wstęp

  Rozdział 1. Prawo międzynarodowe w czasach republiki rzymskiej
  1.1. Prawo międzynarodowe - pojęcia i charakterystyka antycznych regulacji
  1.2. Źródła prawa międzynarodowego
  1.3. Elementy nauki prawa międzynarodowego w poglądach Cycerona 
  1.4. Polityka zagraniczna Rzymu 
  1.5. Prawo fecjałów
  1.6. Podsumowanie

  Rozdział 2. Prawo wojny 
  2.1. Stan wojny 
  2.2. Koncepcja wojny sprawiedliwej
  2.3. Przesłanki wypowiedzenia wojny 
  2.4. Procedura wypowiadania wojen
  2.5. Prawo w czasie wojny 
  2.6. Traktaty temporalne przerywające faktyczne działania wojenne
  2.6.1. Zawieszenie broni 
  2.6.2. Przyrzeczenie dowódcy wojskowego 
  2.7. Podsumowanie

  Rozdział 3. Prawo pokoju 
  3.1. Stan pokoju 
  3.2. Traktat gościnności
  3.2.1. Prywatny związek gościnności
  3.2.2. Publiczny związek gościnności 
  3.3. Wieczyste przymierze
  3.3.1. Pojęcie i rodzaje przymierzy 
  3.3.2. Procedura zawarcia przymierza 
  3.4. Niektóre postanowienia zawierane w traktatach
  3.4.1. Traktaty ustanawiające Ligę Latyńską
  3.4.2. Traktaty zawierane przez strony na równych prawach 
  3.4.3. Postanowienia uznające nadrzędną pozycję Rzymu 
  3.4.4. Postanowienia ograniczające działania wojenne i rekompensujące szkody 
  3.5. Podsumowanie

  Rozdział 4. Kapitulacja 
  4.1. Pojęcie i przebieg kapitulacji
  4.2. Rodzaje kapitulacji
  4.2.1. Dobrowolna kapitulacja 
  4.2.2. Kapitulacja w wyniku działań wojennych
  4.3. Charakter prawny kapitulacji
  4.4. Konsekwencje prawne kapitulacji
  4.4.1. Restytucja 
  4.4.2. Stosunek klienteli
  4.5. Podsumowanie

  Zakończenie

  Bibliografia 
  1. Wydawnictwa źródłowe 
  1.1. Źródła prawa rzymskiego
  1.2. Źródła nieprawnicze
  1.3. Źródła epigraficzne
  2. Słowniki i encyklopedie 
  3. Literatura przedmiotu

  Summary 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

29,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty