KONCEPCJA WIECZNEGO POWROTU

KONCEPCJA WIECZNEGO POWROTUnr katalogowy: 4647
 • Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła. wyd. II zmienione

  Wociech Szczerba

  Toruń: UMK, 2014

  ss. 290

  Format A5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-231-3075-8

   

  Wykaz skrótów / 7

  Wstęp / 9

  Rozdział 1. Definicja koncepcji wiecznego powrotu (apokatastasis) / 21

  Rozdział 2. Apokatastaza kosmiczna w myśli greckiej / 31
  Kosmologia Milezyjczyków – wszystko powstaje z arche i do arche powraca / 31
  „Zmienna” rzeczywistość Heraklita – protoapokatastaza kosmiczna / 42
  Cykliczność świata Empedoklesa – pierwsza postać apokatastazy kosmicznej / 57
  Apokatastaza stoików / 73

  Rozdział 3. Apokatastaza osobowa w myśli greckiej / 95
  Soteriologia orfiko-pitagoreizmu – mitologiczne i filozoficzne podstawy apokatastazy osobowej / 98
  Platońska koncepcja apokatastazy osobowej / 119
  Pedagogiczna apokatastaza duszy u spadkobierców Platona / 149 

  Rozdział 4. Koncepcja wiecznego powrotu we wczesnej myśli chrześcijańskiej / 163
  Proces hellenizacji myśli wczesnochrześcijańskiej / 167
  Klemens aleksandryjski – uniwersalna koncepcja boskiej pedagogii / 184
  Apokatastaza i jej źródła w filozofii Orygenesa / 202
  System filozoficzny Orygenesa – zagadnienia metodologiczne / 204
  Próba rekonstrukcji głównych założeń systemu Orygenesa / 214
  Powrót stworzeń do boga: soteriologia i eschatologia / 227
  Świat materialny w systemie Orygenesa / 229
  Inkarnacja i odkupienie w systemie Orygenesa / 233
  Paidagogia – prewencja kary bożej / 237
  Koncepcja apokatastazy – zwieńczenie soteriologii Orygenesa / 244
  Źródła apokatastazy – konkluzje / 254

  Zakończenie / 261
  Bibliografia / 271
  Summary / 281
  Indeks osobowy / 285

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

46,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty