LIST DO DECENCJUSZA

LIST DO DECENCJUSZAnr katalogowy: 9150
 • Święty Innocenty I, papież. List do Decencjusza, biskupa Gubbio

  Oprac. Waldemar Turek

  Toruń: UMK, 2017

  ss. 116

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-3916-4

   

  SPIS TREŚCI

   

  WYKAZ SKRÓTÓW / 7

  WPROWADZENIE / 11
  1. Święty Innocenty I i jego List do Decencjusza, biskupa Gubbio / 14
  2. Decencjusz, biskup Gubbio, adresat listu / 16
  3. Niektóre sformułowania listu / 19
  3.1. Tajemnica (arcanum) / 19
  3.2. Zwyczaje kościelne (instituta ecclesiastica, institutio, consuetudo ecclesiastica) / 21
  3.3. Tradycja (traditio, tradere) / 25
  4. Struktura listu i jego główne tematy / 28
  4.1. Znak pokoju / 29
  4.2. Podawanie imion / 33
  4.3. Szafarz bierzmowania / 36
  4.4. Post w soboty / 39
  4.5. Chleb eucharystyczny / 43
  4.6. Ochrzczeni opętani / 45
  4.7. Sakrament pokuty / 47
  4.8. Sakrament namaszczenia chorych / 50

  Innocentius Decentio episcopo Eugubino | Innocenty Decencjuszowi, biskupowi Gubbio

  nr 1–7 Introductio | Wstęp / 54 | 55
  nr 8 De pace danda post confecta mysteria | O znaku pokoju, który należy przekazywać po modlitwie eucharystycznej / 56 | 57
  nr 9–10 De nominibus ante precem sacerdotis non recitandis | O tym, że nie należy podawać imion przed kanonem odmawianym przez kapłana / 56 | 57
  nr 11–13 Quod non debeant baptizati nisi ab episcopo consignari | O tym, że ochrzczeni powinni być bierzmowani jedynie przez biskupa / 56 | 57
  nr 14–18 Quod rite omni sabbato ieiunetur | O tym, że jest słuszne pościć w każdą sobotę / 58 | 59
  nr 19–21 De fermento civitatis presbyteris dirigendum | O chlebie eucharystycznym posyłanym do prezbiterów w obrębie miasta / 58 | 59
  nr 22–24 De energumenis baptizatis | O ochrzczonych opętanych / 60 | 61
  nr 25–27 De paenitentibus | O pokutujących / 60 | 61
  nr 28–32 Oratio pro infirmis | Modlitwa za chorych / 60 | 61
  nr 33–35 Conclusio | Zakończenie / 62 | 63

  KONKORDANCJA / 65
  BIBLIOGRAFIA / 111
  1. Źródła / 113
  2. Opracowania / 114

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

25,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty