POLITYKA USTAWODAWCZA RZYMSKICH CESARZY CHRZEŚCIJAŃSKICH...

POLITYKA USTAWODAWCZA RZYMSKICH CESARZY CHRZEŚCIJAŃSKICH...nr katalogowy: 4268
 • Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych

  Antoni Dębiński

  Lublin: KUL, 2020

  ss. 236

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN  978-83-8061-790-2

   

  Spis treści

  Table des matières
  Wykaz skrótów
  Wstęp

  Rozdział 1.
  PROBLEMATYKA RELIGIJNA W USTAWODAWSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKICH CESARZY RZYMSKICH OKRESU DOMINATU

  1.1. Ustawy w sprawach religijnych w ustawodawstwie cesarzy rzymskich IV i V wieku
  1.1.1. Codex Theodosianus
  1.1.2.  Novellae Posttheodosianae
  1.1.3. Constitutiones Sirmondianae
  1.2. Ustawy w sprawach religijnych w ustawodawstwie justyniańskim
  1.2.1. Codex Iustinianus
  1.2.2. Novellae Iustiniani
  1.3. Ustawy karne w sprawach religijnych
  1.3.1. Systematyka ustaw karnych dotyczących spraw religijnych
  1.3.1.1. Ustawy przeciwko heretykom
  1.3.1.2. Ustawy przeciwko apostatom
  1.3.1.3. Ustawy przeciwko poganom
  1.3.1.4. Ustawy przeciwko żydom
  1.3.1.5. Ustawy zabraniające udzielania i przyjmowania powtórnego chrztu
  1.3.1.6. Ustawa zabraniająca rzeźbienia lub malowania krzyża
  1.3.2. Charakterystyka formalna ustaw karnych w sprawach religijnych

  Rozdział 2.
  USTAWODAWSTWO CESARZY RZYMSKICH PRZECIWKO PRZESTĘPSTWU HEREZJI
  2.1.   Znaczenie słowa"herezja"
  2.2.   Ustawowe określenie herezji
  2.3.   Kwestia manichejczyków
  2.4.   Herezja i schizma w ustawodawstwie cesarskim
  2.5.   Ustawowe ograniczenia dotyczące grup heretyckich
  2.5.1. Zakaz organizowania zgromadzeń
  2.5.2. Pozbawienie własności miejsc kultu
  2.5.3. Ograniczenia dotyczące przywódców grup heretyckich
  2.6.   Sankcje karne
  2.6.1. Herezja jako przestępstwo prawa rzymskiego
  2.6.2. Kara śmierci
  2.6.3. Infamia prawna, pozbawienie prawa występowania w charakterze świadka
  2.6.4. Kara wygnania
  2.6.5. Pozbawienie prawa sprawowania urzędów i wybranych profesji
  2.6.6. Konfiskata majątku
  2.6.7. Pozbawienie zdolności sporządzania testamentu, dziedziczenia, dokonywania i przyjmowania darowizn
  2.7.   Charakterystyka ustawowych sankcji i ograniczeń wobec heretyków

  Rozdział 3.
  APOSTAZJA JAKO PRZESTĘPSTWO PRAWA RZYMSKIEGO

  3.1.   Znaczenie słowa"apostazja"
  3.2.   Ustawowe określenie apostazji
  3.2.1. Porzucenie religii chrześcijańskiej
  3.2.2. Przyjęcie religii niechrześcijańskiej
  3.3.    Apostazja jako czyn ustawowo zabroniony
  3.4.   Sankcje karne
  3.4.1. Kwestia kary śmierci
  3.4.2. Infamia prawna i pozbawienie prawa występowania w charakterze świadka
  3.4.3. Kara wygnania
  3.4.4. Konfiskata majątku
  3.4.5. Pozbawienie prawa sporządzania testamentu i dziedziczenia

  Rozdział 4.
  USTAWOWE OGRANICZENIA WOBEC RELIGII POGAŃSKIEJ I JEJ WYZNAWCÓW
  4.1.   Ustawowe określenie wyznawców religii pogańskiej
  4.2.   Zakaz sprawowania kultu pogańskiego
  4.3.   Ustawowe ograniczenia wobec wyznawców religii pogańskiej
  4.3.1. Pozbawienie prawa sprawowania urzędów
  4.3.2. Ograniczenie prawa dziedziczenia, pozbawienie prawa występowania w charakterze świadka i dokonywania aktów prawnych
  4.3.3. Ograniczenie prawa nabycia własności
  4.4.   Karny charakter ustaw przeciwko religii pogańskiej i jej wyznawcom

  Rozdział 5.
  USTAWODAWSTWO OGRANICZAJĄCE PRAWA ŻYDÓW

  5.1.   Ustawowa nazwa żydów i ich religii
  5.1.1. Kwestia Caelicolae i samarytan
  5.2.   Zakaz prozelityzmu
  5.3.   Zakaz obrzezania
  5.4.   Zakaz małżeństw mieszanych
  5.5.   Ograniczenia dotyczące budowy synagog
  5.6.   Zakaz nabywania niewolników-chrześcijan
  5.7.   Ograniczenie zdolności sporządzania testamentu i zdolności występowania w charakterze świadka
  5.8.   Ograniczenie prawa sprawowania urzędów
  5.9.   Karny charakter ograniczeń w sytuacji prawnej żydów

  Zakończenie
  Sommaire
  Wykaz źródeł
  Bibliografia

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty