ŚREDNIOWIECZNE OPOWIEŚCI BIBLIJNE

ŚREDNIOWIECZNE OPOWIEŚCI BIBLIJNEnr katalogowy: 2176
 • Średniowieczne opowieści biblijne. 

  Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej

  Małgorzata Skowronek

  Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017

  ss. 393

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8088-748-0

   

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział I. Wśród terminów. Przegląd źródeł i literatury 17
  1. Przegląd źródeł 21
  2. Z historii badań (rekapitulacje 27

  Rozdział II. Dwa pierwsze przekłady Palei historycznej. Między wariantami: struktura i treść 49
  1. Różnice wartości liczbowych 61
  2. Treść 65

  Rozdział III. Autor opowieści. Cytaty biblijne w Palei historycznej 95

  Rozdział IV. Konstruowanie historii sakralnej w Palei historycznej 145
  1. Ingerencje w tekst Pisma 145
  2. Narracje spoza Ośmioksięgu 169

  Rozdział V. Inne komponenty treści i formy 233
  1. Poezja 233
  2. Anatemy 255

  Rozdział VI. Między tekstami O relacjach Palei historycznej z innymi utworami 279

  Zakończenie 309

  Bibliografia. 315

  Aneksy 341
  Aneks I. Stemma codicum 343
  Aneks II. Zestawienie tytułów rozdziałów w odpisach PH II 344
  Aneks III. Wielki kanon pokutny w PH I i PH II 355
  Aneks IV. Edycja wyboru tekstów towarzyszących PH II 361
  1. Cykl pouczeń i objaśnień mistagogiczno-teologicznych (Nikoljac 83, MSPC 141, MSPC 42) 361
  2. Historia Zuzanny (Dn 13,1–16) (BAR slav358) 369
  3. Homilia o genealogii Świętej Rodziny (Początek rozdziałów łacińskich) (MSPC 42) 371
  4. Narracje na tematy starotestamentowe (RGB Rumjanc42, SB III22, BAR slav358) 378

  Wykaz postaci biblijnych w PH II 383

  Резюме 389

  Summary 393

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

44,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty