ZAPYTAJ ZWIERZĄT, POUCZĄ

 ZAPYTAJ ZWIERZĄT, POUCZĄnr katalogowy: 5161
 • Zapytaj zwierząt, pouczą, czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach

  Marek Starowieyski

  Kraków: WAM, 2014

  ss. 476

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7767-067-5

   

  Spis treści:

  Skróty
  Przedmowa
  Wstęp
  1. Zwierzęta w świecie Biblii
  2. Opuszczenie Raju i powrót do niego, czyli bajeczny świat apokryfów
  3. Winni ludzie, a nie zwierzęta, czyli zwierzęta w literaturze o męczennikach
  4. Gdy ludzie i zwierzęta żyją we wzajemnej harmonii, czyli zwierzęta i mnisi
  5. Zwierzęta w kręgu poezji
  6. Kiedy zwierzęta objaśniają życie ludzkie, czyli świat egzemplów
  7. Epilog
  Bibliografia
  I. Teksty o zwierzętach w Biblii
  1. Teksty o zwierzętach w Starym Testamencie
  Stworzenie i grzech pierworodny
  Zwierzęta ocalone w czasie potopu
  Baranek ofiarował baranka
  Zwierzęta narzędziem gniewu Bożego-plagi egipskie
  Tajemnica Baranka
  Przepiórki ratują głodnych Izraelitów
  Zwierzęta czyste i nieczyste
  Popiół z czerwonej krowy
  Miedziany wąż
  Kozioł ofiarny
  Oślica Balaama
  Samson i zwierzęta
  Dzieje Jonasza
  Ukaranie nieposłusznego proroka przez lwa
  Eliasz, Elizeusz i zwierzęta
  Tobiasz, ryba i pies
  Mądrość i opatrzność boża względem zwierząt
  Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia
  Pochwała świata i wszystkiego, co na nim jest
  Zgoda zwierząt znakiem czasów mesjańskich
  Zwierzęta znakiem zguby Edomu
  Cztery istoty żyjące
  Pasterze i owce
  Z Księgi Daniela
  Przysłowia o zwierzętach i inne teksty
  2. Teksty o zwierzętach w Nowym Testamencie
  Ewangelie
  Dzieje Apostolskie
  Listy
  Apokalipsa
  II. Opowiadania o zwierzętach zawarte w apokryfach Starego i Nowego Testamentu
  1. Apokryfy Starego Testamentu
  Stworzenie zwierząt i grzech prarodziców
  W świecie symboliki
  W kręgu ery mesjańskiej
  Z historii przysłów Ahikara
  2. Apokryfy Nowego Testamentu
  Opowiadania o Jezusie i Maryi
  Opowiadania o Apostołach
  III. Opowiadania o zwierzętach w literaturze o męczeństwie
  IV. Teksty o zwierzętach zawarte w literaturze monastycznej Wschodu i Zachodu

  1. Mnisi Wschodu
  Mnisi Egiptu
  Mnisi Azji Mniejszej, Syrii i Palestyny
  Mnisi Gruzji
  Mnisi Etiopii
  2. Mnisi Zachodu
  Mnisi Italii
  Mnisi irlandzcy
  Opowiadania
  V. Teksy o zwierzętach w poezji zachodniej( greckiej i łacińskiej) i wschodniej ( armeńskiej i etiopskiej)
  1. W kręgu poezji greckiej
  2. W kręgu poezji łacińskiej
  3. W kręgu poezji wschodniej
  VI. W kręgu egzemplów
  1. Fizjolog
  2. Z Aviarów łacińskich
  3. Św. Ambrożego wizja świata zwierząt w Hexaemeronie
  4. Św. Grzegorza Wielkiego wyjaśnienia alegoryczne
  5. Zwierzęta w symbolice teologicznej
  6. Inne przykłady zwierząt
  7. Teksy asyryjskie
  Zakończenie

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty