ZARYSY PYRROŃSKIE

ZARYSY PYRROŃSKIEnr katalogowy: 1538
 • Zarysy Pyrrońskie

  Sekstus Empiryk

  Oprac. Zbigniew Nerczuk

  Toruń: UMK, 2019

  ss. 383

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-4225-6

   

  Wstęp do przekładu / 11

  I. Zarysy Pyrrońskie / 11
  II. Sekstus Empiryk – życie i dzieło / 18
  Chronologia dzieł / 24
  III. Forma Zarysów Pyrrońskich / 26
  IV. Zarysy Pyrrońskie – manuskrypty i wydania / 27
  Zachowane manuskrypty / 27
  Wydania Zarysów Pyrrońskich / 28
  V. Uwagi do przekładu / 29
  Kwestia terminologii / 29
  Podstawa tłumaczenia / 33

  Skróty stosowane w tekście / 35

  Księga I
  1. O głównej różnicy między filozofiami / 39
  2. O sceptycznych sposobach wykładu / 40
  3. O nazwach nurtu sceptycznego / 41
  4. Czym jest sceptycyzm / 42
  5. O sceptyku / 44
  6. O źródłach sceptycyzmu / 44
  7. Czy sceptyk dogmatyzuje / 45
  8. Czy sceptyk ma doktrynę / 47
  9. Czy sceptyk prowadzi badania przyrodnicze / 48
  10. Czy sceptycy odrzucają zjawiska / 48
  11. O kryterium sceptycyzmu / 50
  12. Co jest celem sceptycyzmu / 51
  13. O ogólnych sposobach powściągnięcia sądu / 54
  14. O dziesięciu sposobach / 55
  15. O pięciu sposobach / 93
  16. Czym są dwa sposoby? / 97
  17. Jakie są sposoby obalania tych, którzy badają wyjaśnienia przyczynowe / 98
  18. O formułach sceptycznych / 100
  19. O formule „nie bardziej” / 100
  20. O nieorzekaniu / 102
  21. O „być może” i „może”, i „możliwe” / 103
  22. O „powściągam sąd” / 104
  23. O „niczego nie określam” / 104
  24. O „wszystko jest nieokreślone” / 105
  25. O „wszystko jest niepoznawalne” / 106
  26. O „nie pojmuję” i „nie poznaję” / 106
  27. O tym, że „każdemu argumentowi przeciwstawia się równy argument” / 107
  28. Wskazówki odnoszące się do formuł sceptycznych / 108
  29. Że tradycja sceptyczna różni się od filozofii heraklitejskiej / 110
  30. Czym różni się nurt sceptyczny od filozofii demokrytejskiej / 112
  31. Czym różni się sceptycyzm od filozofii cyrenajskiej / 112
  32. Czym różni się sceptycyzm od nurtu protagorejskiego / 113
  33. Czym różni się sceptycyzm od filozofii akademickiej / 115
  34. Czy medycyna oparta na doświadczeniu jest tożsama ze sceptycyzmem / 121

  Księga II
  1. Czy sceptyk może badać twierdzenia dogmatyków / 125
  2. Od czego należy zacząć badanie skierowane przeciw dogmatykom / 130
  3. O kryterium / 130
  4. Czy istnieje jakieś kryterium prawdy / 132
  5. O [kryterium w znaczeniu] „przez kogo” / 134
  6. O „za pomocą czego” / 143
  7. O „na podstawie czego” / 150
  8. O tym, co prawdziwe, i o prawdzie / 154
  9. Czy istnieje coś prawdziwego z natury / 156
  10. O znaku / 160
  11. Czy istnieje jakiś znak wskazujący / 163
  12. O dowodzie / 174
  13. Czy dowód istnieje / 179
  14. O sylogizmach / 199
  15. O indukcji / 204
  16. O definicjach / 204
  17. O podziale / 207
  18. O podziale nazwy na znaczenia / 208
  19. O całości i części / 208
  20. O rodzajach i gatunkach / 209
  21. O wspólnych własnościach / 213
  22. O sofizmatach / 214

  Księga III
  1. O dziale fizycznym / 225
  2. O zasadach czynnych / 226
  3. O bogu / 226
  4. O przyczynie / 230
  5. Czy istnieje jakaś przyczyna czegoś / 232
  6. O zasadach materialnych / 237
  7. Czy ciała są poznawalne / 240
  8. O mieszaniu się / 249
  9. O ruchu / 252
  10. O ruchu przestrzennym / 253
  11. O wzroście i zmniejszaniu się / 261
  12. O odejmowaniu i dodawaniu / 262
  13. O zamianie / 266
  14. O całości i części / 266
  15. O zmianie fizycznej / 268
  16. O powstawaniu i ginięciu / 270
  17. O spoczynku / 273
  18. O miejscu / 274
  19. O czasie / 280
  20. O liczbie / 286
  21. O etycznej części filozofii / 293
  22. O dobrych, złych i obojętnych / 293
  23. Czy jest coś z natury dobrego, złego i obojętnego / 297
  24. Czym jest tak zwana sztuka życia / 302
  25. Czy istnieje sztuka życia / 319
  26. Czy w ludziach rodzi się sztuka życia / 323
  27. Czy sztuki życia można nauczyć / 324
  28. Czy jest jakiś przedmiot nauki / 324
  29. Czy istnieje ktoś, kto naucza, i ktoś, kto się uczy / 327
  30. Czy istnieje jakiś sposób uczenia się / 328
  31. Czy sztuka życia pomaga temu, kto ją posiada / 331
  32. Dlaczego sceptyk czasami zajmuje się budowaniem argumentów słabych, posługując się prawdopodobieństwem / 332

  Słowniczek terminów greckich / 335
  Słowniczek polsko-grecki / 347
  Nota bibliograficzna / 357
  Kodeksy / 357
  Wydania i przekłady łacińskie Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka / 357
  Przekłady Zarysów Pyrrońskich (wybór) / 359
  Przekłady angielskie / 359
  Przekłady francuskie / 359
  Przekłady hiszpańskie / 360
  Przekłady niemieckie / 360
  Przekłady nowogreckie / 360
  Przekłady rosyjskie / 361
  Przekład rumuński / 361
  Przekład słowacki / 361
  Przekłady włoskie / 361
  Przekład polski / 361
  Wydania tekstów źródłowych, przekładów oraz zbiorów fragmentów / 362
  Wybór opracowań / 364
  Indeks filozofów, szkół filozoficznych i innych autorów wzmiankowanych w Zarysach Pyrrońskich / 383

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty