ZBOŻNOŚĆ I BEZBOŻNOŚĆ W KULTURZE GREKÓW

ZBOŻNOŚĆ I BEZBOŻNOŚĆ W KULTURZE GREKÓWnr katalogowy: 9603
 • Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

  Joanna Rybkowska

  Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017

  ss. 603

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-8088-721-3

   

  SPIS TREŚCI

   

  WSTĘP 1-33
  A: Therapeia sive religio antiqorum Graecorum? Kult czy religia starożytnych Greków? 9-13
  B: Jedna religia czy wiele religii? 13-24
  C: Czy pobożność Greków może być zdefiniowana? 24-33

  ROZDZIAŁ I. W poszukiwaniu znaczenia słów, określających pobożność Greków i związanych z nimi nakazów i zakazów 34-67

  ROZDZIAŁ II. Prawa boskie i ludzkie w koncepcji starożytnych Greków 68-153
  1. Agrapha – prawa czy normy moralne? 68-79
  2. Agrapha jako νόμοι θεῶν 79-88
  3. Agrapha jako τὰ κοινὰ νόμιμα i ὁ κοινὸς νόμος 88-96
  4. Prawo natury, a koinos nomos kata fyseos u Arystotelesa 96-105
  5. Jońscy filozofowie przyrody, a teologiczna koncepcja jednego prawa bogów i ludzi u Heraklita 105-125
  6. Bogini Themis i themistes 125-130
  7. Zeus jako dawca praw i najwyższy sędzia 130-148
  8. Niepisane prawa Kreteńczyków i Spartan 148-153

  ROZDZIAŁ III. Eusebeia w praktyce 154-433
  1. Świat bogów i ludzi 154-290
  1.1. Pantes theoi. Fasma, epifaneia 154-164
  1.2. Bogowie natury i hiera 164-171
  1.3. Nowi bogowie (ξενικοὶ θεοὶ) 171-175
  1.4. Rola i znaczenie znaków w kontaktach ludzi z bogami 175-182
  Wyrocznie i Asklepiejony 182-194
  1.5. Święte igrzyska olimpijskie–„agony pod boskim przewodnictwem” 194-203
  1.6. Amfiktionie 203-205
  1.7. Od ludzi do bogów timē i charis 205-212
  1.7.1. Anathemata (ἀναθήματα) 212-222
  1.7.2. Modlitwy (εὐχαί) i zaklęcia (κατάδεσμοι) 223-243
  1.7.3. Thysia i jej przeciwnicy 243-282
  1.8. Świat bogów i ludzi w koncepcji filozoficznej Epikura 282-290
  2.1 Time okazywana rodzicom jako przejaw posłuszeństwa prawom ludzkim i boskim 291-303
  2.2. Agrapha w Państwie i w Prawach Platona 303-313
  2.3. Arystoteles o szacunku rodziców jako jednej z norm etycznych 313-315
  3. Rytuały przejścia związane ze śmiercią czyli opowieść Greków o zbożnym bądź bezbożnym końcu ludzkiego żywota 316-359
  3.1 Słowo o zjawisku śmierci z różnych perspektyw 316-318
  3.2 Sposób chowania zmarłych jako oznaka pobożności 318-319
  3.3 Podstawowe nakazy nomima 319-322
  3.4 Geras thanonton – dar jako wyraz czci dla zmarłych 322-333
  3.5 Nomima w trudnych czasach 333-338
  3.6 Śmierć w oikos i w polis 338-348
  3.7 Pamięć o zmarłych 348-350
  3.8 Nomima pod kontrolą nomoi 350-353
  3.9 Prawa zabraniające grzebania bezbożników w ziemi ojczystej 353-359
  4. Horkia, horkos i Zeus Horkios 360-386
  5. Xenia i Zeus Xeinios 387-400
  6. Hiketeia i Zeus Hiketesios 401-433

  ROZDZIAŁ IV. Czym jest to, co zbożne i bezbożne? 434-536
  1. Atimia, hierosilia, atheotēs, a asebeia 434-458
  2. Procesy o bezbożność 458-485
  3. Pytania stawiane przez sofistów: Czy istnieją agrapha? 485-508
  4. O Sokratesie czyli o człowieku, który chciał służyć bogu 508-508
  4.1 Sokrates obywatel Aten 509-515
  4.2 Daimonion Sokratesa czyli co? 515-517
  4.3 Sokrates a bogowie ateńskiej polis 517-520
  4.4. Bogowie Sokratesa i krytyka tradycyjnie pojmowanej therapheia theōn 520-523
  4.5. Rozmowa Sokratesa z Eutyfronem O świętości (Peri hosiou) 523-529
  4.6. Proces Sokratesa (399 p.n.e.) 529-536

  Ilustracje (osobny plik) 537-558
  Indeksy 559-567
  Bibliografia 568-600
  Summary 601-603

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

54,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty