COCTO LATERE NOBILITAVIT

COCTO LATERE NOBILITAVITnr katalogowy: 4065
 • Cocto latere nobilitavit. O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa

  Tomasz Węcławowicz

  Kraków: AFM, 2013

  ss. 290: il., mapy

  Format A4

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-7571-238-4

   

   

  Wprowadzenie ......................................................................................................................................... 7
  Część I. Wczesne kościoły ceglane
  Rozdział 1. Klasztorny zespół oo. Cystersów w Mogile w wiekach XIII i XIV ................... 15
  Stan badań ................................................................................................................................................ 16
  Historia budowy klasztornego zespołu .............................................................................................. 25
  Kościół: cechy warsztatowe ............................................................................................................. 25
  Kościół: fazy budowy ........................................................................................................................ 27
  Klasztor: cechy warsztatowe ............................................................................................................ 29
  Klasztor: fazy budowy ....................................................................................................................... 34
  Klasztorny zespół oo. Cystersów w Mogile. Ilustracje .................................................................... 37
  Rozdział 2. Klasztorny zespół oo. Franciszkanów w Krakowie w wieku XIII .................... 93
  Stan badań ................................................................................................................................................ 94
  Historia fundacji i przegląd cech warsztatowych ............................................................................. 97
  Oratorium i prezbiterium ................................................................................................................ 99
  Nawy ................................................................................................................................................... 102
  Fazy budowy ........................................................................................................................................... 103
  Klasztorny zespół oo. Franciszkanów. Ilustracje ............................................................................. 109
  Rozdział 3. Ikonografi czne tropy wczesnych klasztornych fundacji ................................... 131
  Część II. Architektura kazimierzowska
  Rozdział 4. Międzynarodowy kontekst fundacji Kazimierza Wielkiego ........................... 133
  Kościoły bazylikowe .............................................................................................................................. 134
  Kościoły dwunawowe ........................................................................................................................... 1356 |
  Spis treści
  Rozdział 5. Kościół Mariacki ........................................................................................................... 137
  Stan badań ............................................................................................................................................... 137
  Historia budowy: etapy warsztatowe ................................................................................................. 139
  Kościół Mariacki. Ilustracje ................................................................................................................. 143
  Rozdział 6. Kościół Bożego Ciała ................................................................................................... 165
  Stan badań ............................................................................................................................................... 166
  Fazy budowy w świetle źródeł pisanych ........................................................................................... 168
  Fazy budowy w świetle źródeł materialnych .................................................................................... 171
  Prezbiterium ...................................................................................................................................... 171
  Nawy boczne ..................................................................................................................................... 172
  Nawa główna ..................................................................................................................................... 173
  Zakrystia ............................................................................................................................................ 175
  Skarbiec i oratorium ........................................................................................................................ 175
  Kamieniarka: cechy warsztatowe ....................................................................................................... 176
  Kościół Bożego Ciała. Ilustracje ......................................................................................................... 181
  Rozdział 7. Ikonografi czne tropy kazimierzowskich fundacji sakralnych ........................ 241
  Zakończenie ........................................................................................................................................... 247
  Bibliografi a .............................................................................................................................................. 249
  Spis ilustracji .......................................................................................................................................... 261
  Summary. Cocto latere nobilitavit. Brick Walls of the Medieval Churches in Krakow .......... 269
  About the author ................................................................................................................................... 281
  Indeks nazwisk ....................................................................................................................................... 283
  Indeks topografi czny ............................................................................................................................ 289

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

129,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty