HOLENDERSKIE FLIZY T.1-2

HOLENDERSKIE FLIZY T.1-2nr katalogowy: 732
 • Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych 1. Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku. Jej historia i wystrój

  Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych 2. Mody i wnętrza

  Piotr Oczko, Jan Pluis

  Malbork: Muzeum Zamkowe, 2018

  ss. 270-t.1, 288-t.2

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-605189-77

   

  SPIS TREŚCI T.1

  Słowo wstępne od Redaktora Naczelnego

  Od Autorów

  ARTUR DOBRY

  1.Budowa i wyposażenie umywalni oraz Domu Furtiana na Zamku Wysokim w Malborku w końcu XIX wieku

  Umywalnia

  Dom Furtiana na Zamku Wysokim

  PIOTR OCZKO, JAN PLUIS

  2. O.holenderskich flizach

  Terminologia i metodologia

  Krótkie dzieje holenderskich fliz

  Holenderskie warsztaty fliz

          Warsztaty roterdamskie

          Warsztaty amsterdamskie

          Warsztaty utrechckie

          Warsztaty fryzjerskie z Halingen

          Warsztaty fryzjerskie z Makkum

          Warsztat fryzyjski z Bolswadr

  Produkcja fliz

  Zdobnictwo holenderskich fliz

          Uwagi wstępne

          Typy obramowań(omlijstinren)

          Typy ornamentów narożnikowych(hoekmotieven)

          Flizowe panele

  Datowanie - atrybucja -fałszerstwa

  3.Flizy z malborskiej umywalni oraz Domu Furtiana

  Wyszczególnienie płytek w malborskiej umywalni i kryteria ich opisów

  Flizy o tematyce biblijnej

         Wprowadzenie

         Flizy biblijne - Rotterdam

         Flizy biblijne - Utrecht

         Flizy biblijne - Amsterdam

         Flizy biblijne - Harlingen

         Podsumowanie

  Flizy z przedstawieniami statków

  Flizy o tematyce pejzażowej

        Wczesne rotterdamskie flizy pejzażowe

        Amsterdamskie flizy pejzażowe typu landschap op land

        Amsterdamskie flizy pejzażowe - przedstawienie w ośmiobocznej ramie

        Amsterdamskie flizy pejzażowe - przedstawienia wpisane w mały medalion

        z ornamentem narożnikowym typu pająk

        Inne flizy pejzażowe z Utrechtu, Harlingen, Rotterdamu i Amsterdamu 

  Flizy z przedstawieniami pasterzy

        Rotterdamskie flizy o tematyce pasterskiej

        Amsterdamskie flizy o tematyce pasterskiej

        Flizy z Harlingen o tematyce pasterskiej

        Utrechckie flizy o tematyce pasterskiej

  Flizy z przedstawieniami zabaw dziecięcych

  Pozostałe flizy z malborskiej umywalni

  Flizy z Domu Furtiana

  Rekonstrukcje wyobrażeń z destruktów malborskiej umywalni

   

  Zakończenie

  Spis ilustracji i tablic

         Ilustracje

         Tablice

  English Summary

  Nederlandse samenvatting

  Bibliografia

  Indeks osób

  SPIS TREŚCI T.2

  Wstęp

  1.Holenderskie flizy w republice, Europie i na swiecie

    Zastosowanie płytek

    Flizy jako składnik holenderskiej tożsamości kulturowej

  2.Holenderskie flizy w Prusach Królewskich 

    Import holenderskich fliz do Prus Królewskich

    Gdańsk

    Holenderskie flizy w okolicach Gdańska

    Elbląg

    Żuławy

    Inne miejsca

  3.Holenderskie flizy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

    Uwagi wstępne

    Holenderskie olicowania w dawnej Rzeczypospolitej

    Motywy "polskie" na holenderskich flizach

  4.Holenderskie olicowania w Prusach Wschodnich

  5.Holenderskie olicowania na Śląsku i Pomorzu Zachodnim

    Śląsk   Pomorze Zachodnie

  6.Holenderskie płytki w polskich zbiorach muzealnych

  Zakończenie

  Odnowa holenderskich tradycji na terenach Polski w XX i XXI wieku

  Spis ilustracji

  English Summary

  Nederlandse samenvatting

  Bibliografia

  Indeks osób

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

130,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty