OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH MIAST

OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH MIASTnr katalogowy: 414
 • Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka 

  Danuta Kłosek-Kozłowska

  Warszawa: Politechnika Warszawska, 2017

  ss. 211

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-7814-613-1

   

  Spis treści:  

  WPROWADZENIE  
  Miasto, zabytki i konserwacja, Cel rozprawy, Zakres rozprawy 
   

  Część I - W POSZUKIWANIU ZASAD OCHRONY DAWNYCH MIAST

   

  1. U ŹRÓDEŁ KONSERWACJI URBANISTYCZNEJ  
  1.1. Od obserwacji miasta do analizy przestrzeni  
  1.2. Ku idei piękna  
  1.3. Artis sola domina necessitas  
  1.4. Piękno miasta w służbie społecznej  
  1.5. Kreacja przestrzeni miasta  
  1.6. Ochrona i rozwój  
  1.7. Recepcja dzieła Sittego  
  1.8. Historia budowy miast - pierwsze syntezy  
  1.9. Archeologia w służbie badań miasta  
  1.10. Znaczenie dzieła Sittego  
  1.11. Studia dla miast i konieczność przekształceń  
  1.12. Przestrzeń pod okiem opinii publicznej  
  Przypisy 

  2. W STRONĘ TEORII KONSERWACJI ZABYTKÓW I OCHRONY DAWNYCH MIAST  
  2.1. Środowisko Wiednia: Camillo Sitte, Alois Riegl i Max Dvorak, Sitte i Riegl// Riegl i Dvorak 
  2.2. Zasady ochrony zabytków w pracach wielkich konserwatorów przełomu XIX i XX wieku  
  Aloisa Riegla "Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie (1903 r.)" oraz "Nowe prądy w dziedzinie opieki nad zabytkami" (1905 r.) // Maxa Dvoraka Katechizm opieki nad zabytkami (1916 r.) 
  Przypisy  

  3. POCZĄTKI OCHRONY MIAST W POLSCE  
  3.1. Ośrodek krakowski  Stanisława Tomkowicza Piękność miast i jej ochrona (1909 r.)  Stanisława Tomkowicza Szpecenie Kraju (1909 r.) 
  3.2. Ośrodek lwowski. Romana Felińskiego Budowa miast (1916 r.) Ignacego Drexlera Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej (1916 r.) 
  3.3. Ośrodek warszawski . Szkicowy plan regulacyjny Warszawy warszawskiego Koła Architektów (1916 r.) // Profesora Tadeusza Tołwińskiego, (1887-1951) Katedra Urbanistyki // Profesora Oskara Sosnowskiego (1880-1939) Zakład Architektury Polskiej 
  Przypisy  

  4. NOWA URBANISTYKA I JEJ STOSUNEK DO DZIEDZICTWA HISTORII 
  4.1. Drogi doskonalenia warsztatu urbanisty  
  4.2. Doświadczenia planistyczne Warszawy  
  4.3. Środowisko Warszawy - urbaniści i konserwatorzy w ochronie dziedzictwa miast. Okólnik "O ochronie charakteru miast starych i dzielnic staromiejskich" (1936 r.) // Studia wstępne do planu zabudowania miasta. Przykład Równego (1935 r.) 
  Przypisy 

   

  CZĘSĆ II - KU METODYCE OCHRONY  

   

  5. OCHRONA MIAST HISTORYCZNYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ  
  5.1. Okres kontynuacji i arbitralnych decyzji planistycznych  
  5.2. Studia historyczno-urbanistyczne  
  5.3. Elaborat Wytyczne konserwatorskie do planów - w stronę metodyki ochrony miast  
  5.4. Rewaloryzacja a uspołecznienie procesu planowania  
  Przypisy 

  6. JĘZYK PRZESTRZENI A TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA MIASTA  
  6.1. Historia budowy miast - "czytanie miasta"  
  6.2. O języku przestrzeni
  6.3. Język przestrzeni i mieszkańcy  
  6.4. Historia budowy miast i jej badacz  
  6.5. Miasto - od dzieła sztuki i dokumentu historii do systemu informacji o wartościach 
  6.6. Lekcja starożytności  
  6.7. "Znaki ziemi" i terytorium  
  6.8. "Bliskie" średniowiecze
  6.9. Dziedzictwo miast i problem nieprzystosowania dawnych struktur  
  6.10. "Miasto idealne". Modele i wielkie kryzysy  
  Przypisy

   

  7. SPOŁECZNE WARTOŚCIOWANIE PRZESTRZENI MIAST HISTORYCZNYCH  
  7.1. Nauki społeczne w badaniach miast 
  7.2. Wartości i rynek  
  7.3. Kapitał społeczny w ochronie miast - wzmacnianie "światła obywateli"  
  7.4. Wartości przechowywane i miejsca wyróżnione - wzmacnianie "miejsc i lokalności"  
  7.5. Oceny społeczne i hierarchia wartości - znaczenie metodologiczne  
  7.6. Działania edukacyjne w procesie ochrony miast  
  7.7. Interpretacja dziedzictwa miast  
  Przypisy   

  8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIAST A KONCEPCJA URBANISTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ
  8.1. Trzy Karty Ateńskie. Karta Ateńska Ochrony Zabytków z roku 1931 // Karta Ateńska Urbanistyki C.I.A.M. z roku 1933// Nowa Karta Ateńska Urbanistyki z roku 1998 
  8.2. Ochrona środowiska kulturowego miast a plany miejscowe - wspólne cele i wyzwania  
  8.3. Przestrzeń miasta i wolny rynek - lekcja historii  
  8.4. Współczesne zagrożenia tożsamości przestrzeni miasta - o mieście i enklawach strzeżonych 
  8.5. Plan urbanistyczny - jaki i czyj  
  8.6. Na zakończenie  
  Przypisy 

  Bibliografia  
  Spis ilustracji  
  Summary 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

59,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty