MIESZKO PIERWSZY TAJEMNICZY

MIESZKO PIERWSZY TAJEMNICZYnr katalogowy: 3486
 • Mieszko Pierwszy tajemniczy

  Przemysław Urbańczyk

  Toruń : UMK, 2013

  ss. 552

  Format A5

  Oprawa miękka

  BIbliogr.

  ISBN 978-83-231-2948-6

   Według standardowej wiedzy Mieszko „od razu” stał się samodzielnym władcą o niekwestionowanym autorytecie wewnątrz swojego rodowego terytorium, wzbudzającym respekt sąsiadów i przyciągającym uwagę kronikarzy. Nie wiemy jednak, choć chcielibyśmy się dowiedzieć: Dlaczego właśnie on? Dlaczego właśnie wtedy? Dlaczego właśnie tam? Jak do tego doszło?

  […]

  Nie jest moją ambicją stworzenie dzieła wyczerpującego wszystkie kwestie, których rozpatrzenie umożliwiają źródła historyczne i świadectwa archeologiczne, chociaż krytyczna analiza dostępnych informacji pozostawia wciąż spore pole do manewrów interpretacyjnych. Osią rozważań nie będzie chronologia wydarzeń politycznych, lecz wybrane problemy badawcze. Skupię się na kilku tematach, które albo nie wzbudziły dotąd szerokiego zainteresowania, albo pozwalają na wzbogacenie dotychczasowych interpretacji. Uważam, że mimo wąskiej bazy źródeł pisanych i trudności z przełożeniem danych archeologicznych na narrację historyczną można jeszcze znacznie pogłębić naszą wiedzę o czasach wyłonienia się i ustabilizowania państwa wczesnopiastowskiego. Nie będę polemizował ze wszystkimi autorami rozmaitych koncepcji.

   

  Fragment wprowadzenia

   

   

   

  Spis treści

      pierwsze wprowadzenie ...................................................................... 7

  wprowadzenie drugie – archeologia a historia ....................... 17

  rozdział 1.

  pierwsze piastowskie państwo/władztwo/regnum 29

  Czy we wczesnym średniowieczu istniały państwa? .................... 31

  Kryteria państwowości wczesnośredniowiecznej......................... 41

  Historiografie państwa ..................................................................... 60

  rozdział 2.

  pierwsi obserwatorzy zewnętrzni ............................ 71

  Wisła jako symboliczny identyfikator „polskiej” części Europy 72

  Etniczne zróżnicowanie Europy Środkowo-Wschodniej w czasach

  przedmieszkowych według źródeł arabskich ........................ 79

  Barbarzyńscy „królowie” ................................................................. 94

  rozdział 3.

  mieszko nie był pierwszy .............................................. 99

  Polanie i inne „plemiona” ................................................................ 103

  Budowa infrastruktury terytorialnej .............................................. 113

  Pochodzenie Piastów ........................................................................ 129

  rozdział 4.

  „pierwsze” imię mieszka ................................................ 167

  Relacja Ibrahima ibn Jakuba ........................................................... 171

  Widukind i inni ................................................................................ 182

  Najstarszy zapis polski ..................................................................... 186

  rozdział 5.

  mieszko – pierwszy chrześcijanin? ........................... 191

  Społeczeństwa przedchrześcijańskie .............................................. 192

  Ekspansja chrześcijaństwa na północno-wschodnie peryferie

  Europy porzymskiej .................................................................. 199

  Chrześcijaństwo w Polsce przedmieszkowej? ............................... 212

  Czy Mieszko był poganinem? ......................................................... 218

  rozdział 6.

  mieszko pierwszy – chrystianizator ........................ 227

  Ku chrześcijańskiej Europie ............................................................ 231

  Kościół Mieszka ................................................................................ 236

  Przekonania eschatologiczne poddanych Mieszka I .................... 260

  rozdział 7.

  mieszko pierwszy – budowniczy ................................ 293

  Architektura rezydencjonalna z czasów Mieszka I ...................... 297

  Architektura sakralna ....................................................................... 299

  Grody ................................................................................................. 304

  6 SPIS TREŚCI

  rozdział 8.

  mieszko pierwszy – polityk ......................................... 317

  Przed 965 rokiem .............................................................................. 317

  Lata 965–984 ..................................................................................... 324

  Lata 985–992 ..................................................................................... 350

  rozdział 9.

  terytorium mieszka pierwszego ................................ 361

  Szukanie państwa wczesnopiastowskiego na mapie Europy ....... 362

  Świadectwa archeologiczne ............................................................. 363

  Kartografia polityczna Dagome iudex ............................................ 369

  rozdział 10.

  pierwszy pochówek mieszka pierwszego .............. 387

  Śmierć władcy ................................................................................... 387

  Grobowiec w katedrze poznańskiej ................................................ 394

  Kto i gdzie został pochowany? ........................................................ 398

       zakończenie – pierwsze i ostatnie ................................................... 421

  bibliografia ............................................................................................ 425

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

39,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

Książka czasowo niedostępna

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty