ARCHIWA ŹRÓDŁA HISTORIA

ARCHIWA ŹRÓDŁA HISTORIAnr katalogowy: 4747
 • Archiwa, źródła, historia: prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka

  Red. Ewa Rosołowska, Hubert Wajs

  Warszawa: NDAP, 2018

  ss. 390

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-65681-45-4  Spis treści

  Tabula Gratulatoria 

  Kazimierz Kozłowski 
  Pochwała historyka, a nawet archiwisty. Na siedemdziesiąte urodziny prof. Władysława Stępniaka 

  Wykaz prac 
  prof. Władysława Stępniaka

  O archiwach

  Adam Baniecki Anna Laszuk 
  Archiwizacja jako klucz do dobrego zarządzania. Międzynarodowy zestaw narzędzi 

  Anna Barszcz
  Wpływ systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją na zmianę profilu zawodowego archiwisty – na przykładzie Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

  Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
  Ku globalnej wspólnocie archiwistów 

  Hadrian Ciechanowski, Tomasz Żuchowski
  Działalność naukowa archiwów państwowych w latach 2011–2016 

  Robert Degen, Marlena Jabłońska
  Archiwa Bałkanów w oczach polskich archiwistów 

  Marcin Hlebionek 
  ISAD (P) – międzynarodowy standard opisu archiwalnych materiałów sfragistycznych

  Wiesława Kwiatkowska, Janusz Tandecki
  Archiwum Miasta Torunia jako ośrodek pracy naukowej 

  Tomasz Matuszak
  Wybrane problemy metodyki opracowania spuścizn archiwalnych na przykładzie archiwaliów Michała Rawity-Witanowskiego

  Bartosz Nowożycki
  Waldo Gifford Leland. „Ojciec założyciel” archiwistyki amerykańskiej 

  Wanda Krystyna Roman
  Problematyka powszechnych zjazdów archiwistów polskich 1986–2017 

  O źródłach

  Rafał Jankowski
  Długie trwanie zaleceń Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotką” (1549–1616), wojewody wileńskiego, co do funkcjonowania archiwum i biblioteki w Nieświeżu 

  Dorota Lewandowska
  Zbrojne struktury Żandarmerii Narodowej w okresie powstania styczniowego – żandarmi „wieszający” i sztyletnicy w aktach organów sądowo-śledczych Zarządu Wojenno-Policyjnego w Królestwie Polskim (w 155. rocznicę powstania styczniowego) 

  Ivo Łaborewicz
  Wykorzystanie akt Wywiadowni Gospodarczej W. Schimmelpfenga w badaniach dziejów schronisk karkonoskich w pierwszej połowie XX w., na przykładzie „Samotni” i „Śląskiego Domu” 

  Małgorzata Osiecka
  Pomoce kancelaryjne i archiwalne w systemie zarządzania organami centralnymi Królestwa Polskiego (1815– 1867) 

  Waldemar Rezmer
  Polskie formacje wojskowe we wschodniej Rosji i na Syberii w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (1917–1922) 

  Ewa Rosowska
  Losy zasobu Archiwum Państwowego w Wilnie podczas II wojny światowej 

  Roman Stelmach
  Losy archiwaliów kolegiaty i klasztorów nyskich po sekularyzacji w 1810 r. 

  Krzysztof Syta
  XVII-wieczne rejestry archiwalne w Archiwum Dzikowskim Tarnowskich 

  Hubert Wajs
  Iusta vindicta, czyli emblemat na dokumencie dlaStefana Snopkowskiego herbu Rawicz z 1613 r. 

  O historii

  Teresa FilipczakUstrój, organizacja i działalność Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów (1947–1948) 

  Janusz Grabowski
  Podkanclerzy Stanisław Lipski. Ze studiów nad personelem kancelarii Janusza II księcia mazowieckiego (1471–1495) 

  Małgorzata Kośka
  Reskrypt magistratu policji w Warszawie z 25 lipca 1806 r. dotyczący Żydów i jego wykonanie w Księstwie Warszawskim 

  Jan Macholak
  Z powojennych dziejów Węgorzyna (1945–1950) 

  Wojciech Materski
  Aleksander Newski w rosyjskiej mitologii, propagandzie i polityce historycznej 

  Jarosław Marek Porazinski
  Unia polsko-saska 1697–1763. Zastój, czy perspektywa reform i modernizacji Rzeczypospolitej? 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

35,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty