DAWNYCH KSIĄG NIESYTY

DAWNYCH KSIĄG NIESYTYnr katalogowy: 9800
 • Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin

  Red. Iwona Imańska, Arkadiusz Wagner

  Toruń: UMK, 2016

  ss. 392

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-231-3589-0

   

  ist gratulacyjny od dyrektor instytutu informacji naukowej i bibliologii UMK, dr hab., prof. UMK Ewy Głowackiej / 7

  Słowo wstępne / 9

  Bibliografia prac Janusza Tondela / 13

  Andrzej Tomaszewski, Bibliolog i typograf z jednej ulepieni są gliny / 23

  Barbara Bieńkowska, Polonika w bibliotekach obcych. Potrzeby i możliwości badawcze / 29

  Hanna Łaskarzewska, Józef Grycz wobec problemów integralności i prawa własności księgozbiorów. Elementy strategii / 45

  Marta Czyżak, Rękopisy duchownych Prus Krzyżackich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. „Expositio totius psalterii” Honoriusza Augustodunensis z biblioteki Andrzeja Falkenau, scholastyka kapituły pomezańskiej / 73

  Janusz Małłek, Koledzy Kopernika w latach jego studiów na Uniwersytecie Krakowskim / 91

  Leonard Ogierman, Drukarze i nakładcy weneckich inkunabułów w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie / 101

  Maria Juda, Starodruki z biblioteki oo. Reformatów w Warszawie, przechowywane w bibliotece księży Marianów w Lublinie / 127

  Wanda A. Ciszewska, Sygnety drukarskie – subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci / 143

  Krzysztof Nierzwicki, Warszawski egzemplarz „De humani corporis fabrica” Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1555) ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Przyczynek do dziejów recepcji anatomii wesaliańskiej w Polsce / 167

  Ewa Chlebus, Dwie oprawy Tomasza Krügera z księgozbioru elbląskiego patrycjusza Andrzeja Morenberga  / 205

  Arkadiusz Wagner, Wolumin z polskim superekslibrisem królewskim? O jednym z dzieł rzymskiego introligatorstwa XVI wieku w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej / 223

  Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Wprowadzenie do badań opraw druków cyrylickich w zbiorach polskich  / 237

  Andrzej Mycio, Toruńskie egzemplarze „Kroniki Prus” Heinricha von Reden  / 261

  Iwona Imańska, Kilka nowych ustaleń o aukcjach książek w dawnym Królewcu Pruskim w XVIII wieku / 271

  Edward Różycki, Z dziejów prywatnych księgozbiorów Polaków w Petersburgu w XIX wieku / 295

  Elżbieta Pokorzyńska, Introligatorzy toruńscy w XIX i pierwszej połowie XX wieku / 317

  Jacek Gzella, Spór o naprawę Rzeczypospolitej. Proces Władysława Studnickiego o zniesławienie Stefana Starzyńskiego w 1937 roku / 341

  Joanna Hładoń-Wiącek, „Ondraszek” Gustawa Morcinka w drzeworytach toruńskiego plastyka Zygfryda Gardzielewskiego.Przyczynek do badań nad polską ilustracją książkową w połowie XX wieku  / 353

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

76,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: do tygodnia

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty