MYŚLENIE HISTORYCZNE, CZĘŚĆ I

MYŚLENIE HISTORYCZNE, CZĘŚĆ I nr katalogowy: 7844
  • Myślenie historyczne, Część I. Jörn Rüsen, Nadawanie historycznego sensu

    Red. Robert Traba, Holger Thünemann

    Poznań: Nauka i Innowacje, 2015

    ss. 468

    Format B5

    Oprawa twarda

    ISBN 978-83-64864-83-4

     

    Dwie części Myślenia historycznego przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliski jest dialog między teorią a empirią badań nad przeszłością. W części pierwszej, będącej autorskim tomem Jörna Rüsena, poruszamy się w obrębie trzech głównych tematów badań: Czym jest historia, czym jest kultura i świadomość historyczna, i wreszcie – w obrębie dydaktyki historycznej, mieszczącej się w szeroko rozumianym nurcie współczesnej humanistyki. Tom stanowi próbę nowego zorientowania historiografii wczasie eksplozji różnego rodzaju ponowoczesnych podejść do historii, szczególnie ważną dla zachowania suwerenności dyscypliny.


    SPIS TREŚCI

    Część pierwsza

    Jörn Rüsen

    Nadawanie historycznego sensu

    Robert Traba, Holger Thünemann, Teoretyczne ramy dydaktyki historii. Wprowadzenie ............................................................................... 7

    Czym jest historia

    Szkic syntezy ............................................................................ 35

    Historyka: zarys teorii historiografi i ................................................... 57

    Teoretyczne podstawy międzykulturowego porównania myślenia historycznego .. 92

    Czy wczoraj może być lepsze? O przemianie przeszłości w historię ................. 127

    Kultura historyczna

    Czym jest kultura historyczna? Rozważania nad nowym sposobem namysłu nad

    historią .............................................................................. 151

    Czym jest świadomość historyczna? Rozważania teoretyczne i wskazówki heurystyczne

    .............................................................................. 181

    Przyszłość przeszłości ................................................................... 211

    Być odpowiedzialnym za historię – krytyczne rozważania na temat etycznego wymiaru

    historii ....................................................................... 223

    Kryzys, trauma, tożsamość ............................................................. 249

    Żałoba historyczna – idea pewnego postulatu ........................................ 282

    Pamięć po Holokauście a tożsamość niemiecka ...................................... 305

    Dydaktyka historyczna

    Historyczne uczenie się – zarys teorii ................................................. 327

    Doświadczenie, interpretacja, orientacja – trzy wymiary historycznego uczenia się 383

    Na drodze do pragmatyki kultury historycznej ....................................... 395

    Tworzenie świadomości historycznej – w stronę humanistycznej dydaktyki historii 412

    Glosariusz ............................................................................... 437

    Indeks osobowy ......................................................................... 451

    Część druga

    Świadomość i kultura historyczna

    Karl-Ernst Jeismann, Dydaktyka historii. Nauka o postaci, roli i przemianach

    wyobrażeń historycznych we współczesnej tożsamości

    Karl-Ernst Jeismann, Niemiecka historia jako narzędzie w sporach politycznych

    Karl-Ernst Jeismann, „Lux veritatis” czy „fi lia temporis”? Pytanie o prawdziwość

    histori

    Karl-Ernst Jeismann, Rem tene – verba sequentur! Podstawowe zagadnienia

    nauczania historii

    Bernd Schönemann, Poszerzone perspektywy dydaktyki historycznej. Próba

    bilansu po 30 latach

    Karl-Ernst Jeismann, „Świadomość historyczna” jako centralna kategoria dydaktyki

    w edukacji historycznej

    Karl-Ernst Jeismann, Świadomość historyczna czy poczucie historyczne? Pięć

    tez w nawiązaniu do niepotrzebnej dyskusji

    Hans-Jürgen Pandel, Wymiary świadomości historycznej. Próba analizy

    struktury jako wstęp do dyskusji w kategoriach empirycznych i pragmatycznych

    Hans-Jürgen Pandel, Świadomość historyczna

    Bodo von Borries (przy współpracy Andreasa Körbera), Świadomość historyczna

    jako system oparty na równowadze i transformacji

    Bernd Schönemann, Dydaktyka historyczna a kultura historyczna

    Dietmar von Reeken, Kultura historyczna w nauczaniu historii. Uzasadnienia

    i perspektywy

    Wolfgang Hasberg, Kultura pamięci – kultura historyczna, pamięć kulturowa – świadomość historyczna. Dziesięć aforyzmów na temat problemów z terminologią

    Marko Demantowsky, Kultura historyczna a kultura pamięci – dwie koncepcje tego samego zjawiska. Zarys historyczny wraz z przykładowym studium porównawczym

    Holger Thünemann, Kultura historyczna jako punkt wyjścia do analizy stosunku do okresu nazizmu oraz Holocaustu. Próba określenia pozycji oraz propozycja zróżnicowania kategorii

    Bernd Schönemann, Kultura historyczna jako struktura iteracyjna?

    Hans-Jürgen Pandel, Kultura historyczna

    Noty o Autorach

    Indeks osobowy


  • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty