MYŚLENIE HISTORYCZNE, CZĘŚĆ I

MYŚLENIE HISTORYCZNE, CZĘŚĆ I nr katalogowy: 7844
 • Myślenie historyczne, Część I. Jörn Rüsen, Nadawanie historycznego sensu

  Red. Robert Traba, Holger Thünemann

  Poznań: Nauka i Innowacje, 2015

  ss. 468

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-64864-83-4

   

  Dwie części Myślenia historycznego przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliski jest dialog między teorią a empirią badań nad przeszłością. W części pierwszej, będącej autorskim tomem Jörna Rüsena, poruszamy się w obrębie trzech głównych tematów badań: Czym jest historia, czym jest kultura i świadomość historyczna, i wreszcie – w obrębie dydaktyki historycznej, mieszczącej się w szeroko rozumianym nurcie współczesnej humanistyki. Tom stanowi próbę nowego zorientowania historiografii wczasie eksplozji różnego rodzaju ponowoczesnych podejść do historii, szczególnie ważną dla zachowania suwerenności dyscypliny.


  SPIS TREŚCI

  Część pierwsza

  Jörn Rüsen

  Nadawanie historycznego sensu

  Robert Traba, Holger Thünemann, Teoretyczne ramy dydaktyki historii. Wprowadzenie ............................................................................... 7

  Czym jest historia

  Szkic syntezy ............................................................................ 35

  Historyka: zarys teorii historiografi i ................................................... 57

  Teoretyczne podstawy międzykulturowego porównania myślenia historycznego .. 92

  Czy wczoraj może być lepsze? O przemianie przeszłości w historię ................. 127

  Kultura historyczna

  Czym jest kultura historyczna? Rozważania nad nowym sposobem namysłu nad

  historią .............................................................................. 151

  Czym jest świadomość historyczna? Rozważania teoretyczne i wskazówki heurystyczne

  .............................................................................. 181

  Przyszłość przeszłości ................................................................... 211

  Być odpowiedzialnym za historię – krytyczne rozważania na temat etycznego wymiaru

  historii ....................................................................... 223

  Kryzys, trauma, tożsamość ............................................................. 249

  Żałoba historyczna – idea pewnego postulatu ........................................ 282

  Pamięć po Holokauście a tożsamość niemiecka ...................................... 305

  Dydaktyka historyczna

  Historyczne uczenie się – zarys teorii ................................................. 327

  Doświadczenie, interpretacja, orientacja – trzy wymiary historycznego uczenia się 383

  Na drodze do pragmatyki kultury historycznej ....................................... 395

  Tworzenie świadomości historycznej – w stronę humanistycznej dydaktyki historii 412

  Glosariusz ............................................................................... 437

  Indeks osobowy ......................................................................... 451

  Część druga

  Świadomość i kultura historyczna

  Karl-Ernst Jeismann, Dydaktyka historii. Nauka o postaci, roli i przemianach

  wyobrażeń historycznych we współczesnej tożsamości

  Karl-Ernst Jeismann, Niemiecka historia jako narzędzie w sporach politycznych

  Karl-Ernst Jeismann, „Lux veritatis” czy „fi lia temporis”? Pytanie o prawdziwość

  histori

  Karl-Ernst Jeismann, Rem tene – verba sequentur! Podstawowe zagadnienia

  nauczania historii

  Bernd Schönemann, Poszerzone perspektywy dydaktyki historycznej. Próba

  bilansu po 30 latach

  Karl-Ernst Jeismann, „Świadomość historyczna” jako centralna kategoria dydaktyki

  w edukacji historycznej

  Karl-Ernst Jeismann, Świadomość historyczna czy poczucie historyczne? Pięć

  tez w nawiązaniu do niepotrzebnej dyskusji

  Hans-Jürgen Pandel, Wymiary świadomości historycznej. Próba analizy

  struktury jako wstęp do dyskusji w kategoriach empirycznych i pragmatycznych

  Hans-Jürgen Pandel, Świadomość historyczna

  Bodo von Borries (przy współpracy Andreasa Körbera), Świadomość historyczna

  jako system oparty na równowadze i transformacji

  Bernd Schönemann, Dydaktyka historyczna a kultura historyczna

  Dietmar von Reeken, Kultura historyczna w nauczaniu historii. Uzasadnienia

  i perspektywy

  Wolfgang Hasberg, Kultura pamięci – kultura historyczna, pamięć kulturowa – świadomość historyczna. Dziesięć aforyzmów na temat problemów z terminologią

  Marko Demantowsky, Kultura historyczna a kultura pamięci – dwie koncepcje tego samego zjawiska. Zarys historyczny wraz z przykładowym studium porównawczym

  Holger Thünemann, Kultura historyczna jako punkt wyjścia do analizy stosunku do okresu nazizmu oraz Holocaustu. Próba określenia pozycji oraz propozycja zróżnicowania kategorii

  Bernd Schönemann, Kultura historyczna jako struktura iteracyjna?

  Hans-Jürgen Pandel, Kultura historyczna

  Noty o Autorach

  Indeks osobowy


 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty