MYŚLENIE HISTORYCZNE, CZĘŚĆ II

MYŚLENIE HISTORYCZNE, CZĘŚĆ IInr katalogowy: 7845
 • Myślenie historyczne, Część II. Świadomość i kultura historyczna

  Red. Robert Traba, Holger Thünemann

  Poznań: Nauka i Innowacje, 2015

  ss. 440

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-64864-07-0

   

   

  Część druga Myślenia historycznego – poświęcona świadomości i kulturze historycznej – stanowi antologię najistotniejszych tekstów tej tematyce poświęconych. Artykuły Jeismanna, Schönemanna, Pandela, von Borriesa, i innych ukazują świadomość historyczną i kulturę historyczną jako dwie strony tego samego medalu. Z jednej strony mamy świadomość historyczną w postaci konstruktu o charakterze indywidualnym, powstającym w wyniku procesów internalizacji i socjalizacji, z drugiej strony kulturę historyczną, istniejącą jako konstrukt zbiorowy, wytwarzany w przeciwstawnym procesie eksternalizacji.

   

  SPIS TREŚCI

  Część druga

  Świadomość i kultura historyczna

  Dydaktyka historyczna

  Karl-Ernst Jeismann, Dydaktyka historii. Nauka o postaci, roli i przemianach wyobrażeń

  historycznych we współczesnej tożsamości ............................. 9

  Karl-Ernst Jeismann, Niemiecka historia jako narzędzie w sporach politycznych ..... 31

  Karl-Ernst Jeismann, „Lux veritatis” czy „fi lia temporis”? Pytanie o prawdziwość historii ............................................................................... 46

  Karl-Ernst Jeismann, Rem tene – verba sequentur! Podstawowe zagadnienia nauczania historii .......................................................................... 72

  Bernd Schönemann, Poszerzone perspektywy dydaktyki historycznej. Próba bilansu

  po 30 latach ..................................................................... 95

  Świadomość historyczna

  Karl-Ernst Jeismann, Świadomość historyczna jako centralna kategoria dydaktyki

  historycznej ......................................................................... 117

  Karl-Ernst Jeismann, „Świadomość historyczna” jako centralna kategoria dydaktyki

  w edukacji historycznej ......................................................... 146

  Karl-Ernst Jeismann, Świadomość historyczna czy poczucie historyczne? Pięć tez

  w nawiązaniu do niepotrzebnej dyskusji .......................................... 177

  Hans-Jürgen Pandel, Wymiary świadomości historycznej. Próba analizy struktury

  jako wstęp do dyskusji w kategoriach empirycznych i pragmatycznych ........ 195

  Hans-Jürgen Pandel, Świadomość historyczna ....................................... 218

  Bodo von Borries (przy współpracy Andreasa Körbera), Świadomość historyczna

  jako system oparty na równowadze i transformacji .............................. 224

  Kultura historyczna

  Bernd Schönemann, Dydaktyka historyczna a kultura historyczna ................ 271

  Dietmar von Reeken, Kultura historyczna w nauczaniu historii. Uzasadnienia

  i perspektywy ....................................................................... 307

  Wolfgang Hasberg, Kultura pamięci – kultura historyczna, pamięć kulturowa –

  świadomość historyczna. Dziesięć aforyzmów na temat problemów z terminologią

  ................................................................................... 320

  Marko Demantowsky, Kultura historyczna a kultura pamięci – dwie koncepcje

  tego samego zjawiska. Zarys historyczny wraz z przykładowym studium porównawczym

  ............................................................................ 335

  Holger Thünemann, Kultura historyczna jako punkt wyjścia do analizy stosunku

  do okresu nazizmu oraz Holocaustu. Próba określenia pozycji oraz propozycja

  zróżnicowania kategorii ............................................................ 355

  Bernd Schönemann, Kultura historyczna jako struktura iteracyjna? ............... 369

  Hans-Jürgen Pandel, Kultura historyczna ............................................ 387

  Noty o Autorach ....................................................................... 407

  Wykaz źródeł ............................................................................ 413

  Indeks osobowy ......................................................................... 415

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

45,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty