STUDIA GENEALOGICZNE T.1-2

STUDIA GENEALOGICZNE T.1-2nr katalogowy: 9450
 • Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka t.1-2

  Red. Andrzej Sikorski,Tomasz Sławiński

  Warszawa-Skrzeszew: 2016-2018

  ss. 428- t.1, 574- t.2

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-932626-8-7, 978-83-932626-0-1

   

  SPIS TREŚCI t.1

   

  1. Wstęp – Profesor Włodzimierz Dworzaczek – Andrzej Sikorski………………..
  2. Piotr Andrzej Dmochowski, Kilka uwag w sprawie obsady urzędów małopolskich w dwóch pierwszych dekadach XIII wieku………………………………….
  3. Jerzy Sperka, Bibersteinowie na Rusi Czerwonej. Przyczynek do migracji rycerstwa śląskiego i polskiego w końcu XIV i pierwszej połowie XV w…………
  4. Marian Wolski, Broniowscy herbu Tarnawa do końca XVI wieku. Żołnierze, dyplomaci, uczeni.
  5. Tomasz Sławiński, Olszowscy herbu Wilczekosy. Stan badań nad genealogią rodziny
  6. Tomasz Jaszczołt, Wojnowie herbu Ślepowron w ziemi bielskiej w XV i XVI wieku
  7. Sławomir Karp, Herb Karp – jego geneza, legenda i odmiany
  8. Andrzej Sikorski, Dzieje rodziny Kampenhausenów w Polsce
  9. Piotr Mysłakowski, Księgi przysięgi homagialnej z 1831 roku jako źródło do badań ludności na przykładzie obwodu lipnowskiego województwa płockiego
  10. Indeks osób……………………………………………………………………….

   

  SPIS TREŚCI T.2

  Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński
  Wstęp ................................................................................................................... 7
  Sobiesław Szybkowski
  Brudzewscy herbu Laska w końcu XIV i na początku XV wieku ................. 11
  Andrzej Sikorski
  Pochodzenie Wesslów herbu Rogala ............................................................... 49
  Przemysław Sianko
  Grajewscy herbu Gozdawa od końca XV do początku XVIII wieku
  — zarys dziejów rodu ...................................................................................... 79
  Mariusz Lubczyński
  Latyfundium kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego.
  U podstaw potęgi rodziny .............................................................................. 123
  Piotr Andrzej Dmochowski
  Ofiara dziesiątego grosza z dóbr ziemskich tak świeckich
  jak i duchownych powiatu nurskiego .......................................................... 219
  Tomasz Jaszczołt
  Ignacy Kapica (1763–1817) .......................................................................... 377
  Piotr Mysłakowski
  Fontanowie w Polsce. Próba uporządkowania genealogii
  i przyczynki do biografii ......................................................................................... 407
  Tomasz Sławiński
  Diariusz Kazimiery Goskówny. Przyczynek do genealogii i dziejów walki
  narodowej ziemiaństwa powiatu toruńskiego w połowie XIX wieku ............ 447
  Indeks osobowy i miejscowy ....................................................................... 534

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

119,00  PLN
99,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty