SUPEREKSLIBRIS POLSKI

SUPEREKSLIBRIS POLSKInr katalogowy: 8966
 • Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku

  Arkadiusz Wagner

  Toruń: UMK, 2016

  ss. 600

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-231-3717-7

   

  SPIS TREŚCI

   

  Wykaz skrótów nazw instytucji |9

  I. Uwagi wstępne i stan badań |11
  II. Zakres pojęcia |37
  III. Tło europejskie |63
  1. Księgi i ich właściciele |63
  2. Europejskie polonika |94
  IV. Początki zjawiska (do około 1500 roku) |106
  V. Stulecie rozkwitu (xvi wiek) |137
  1. Krąg posiadaczy |137
  Królowie i ich rodziny |142
  Dygnitarze kościelni |163
  Możnowładztwo świeckie |177
  Szlachta |182
  Mieszczaństwo |187
  Kler świecki i zakonny |193
  2. Formy superekslibrisów i ich ewolucja |196
  Wczesne układy kompozycyjne |197
  Późnogotyckie i wczesnorenesansowe formy tarcz herbowych |203
  Renesansowe tarcze italianizujące |207
  Początki motywu wieńca |209
  Renesansowa klasyczność |212
  Formy ewolucyjne wieńca, tarcz i kartuszy |222
  Renesansowe formy pieczętarskie |234
  Samodzielne przedstawienia kompletnych herbów |242
  Tarcze i kartusze z herbami Jagiellonów, Stefana Batorego i Zygmunta III |245
  Podwójny superekslibris Zofii Jagiellonki |248
  Prekursorskie wzory superekslibrisów Jana Ponętowskiego i Jerzego Radziwiłła |249
  Superekslibrisy plakietowe i formy pokrewne |250
  Upowszechnienie superekslibrisów introligatorskich |257
  Problem tarcz i kartuszy herbowych |257
  Problem wieńców i otoków |273
  Superekslibrisy napisowe |285
  Superekslibris haftowany Anny Jagiellonki oraz Mikołaja Radziwiłła Czarnego |313
  Superekslibrisy w metalu |315
  Inne sposoby oznaczania własności ksiąg na zewnątrz woluminów |321
  VI. Półwiecze stagnacji (pierwsza połowa xvii wieku) |328
  1. Krąg posiadaczy |328
  Królowie i ich rodziny |329
  Kler świecki i zakonny |341
  Magnateria i szlachta |346
  Mieszczaństwo |352
  2. Formy superekslibrisów i ich ewolucja |361
  Tradycja renesansowego wieńca |362
  Zygmuntowskie precjoza superekslibrisowe |370
  Późny rollwerk i schweifwerk w superekslibrisach właściwych |373
  Wczesnobarokowe kompozycje w owalu |382
  Superekslibrisy plakietowe |386
  Dominacja superekslibrisów introligatorskich |388
  Problem tarcz i kartuszy herbowych |388
  Problem samoistnych godeł |398
  Problem otoków |399
  Bogatsze formy obramień herbu |402
  Superekslibrisy napisowe |406
  Superekslibrisy złotnicze |408
  Superekslibrisy haftowane |410
  Inne formy superekslibrisów |411
  VII. Superekslibris a sztuki plastyczne |414
  1. Superekslibris a pieczęcie |414
  2. Superekslibris a grafika |418
  3. Dualizm funkcjonalny klocków drzeworytniczych |433
  4. Superekslibris a inne dziedziny sztuk plastycznych |440
  VIII. Zagadnienia techniczne i organizacyjne |450
  1. Wykonawstwo tłoków i plakiet |450
  2. W warsztacie introligatora |464
  3. Rodzaje zleceń |475

  IX. Podsumowanie |488
  Tablice |495
  Wybrana bibliografia |519
  Summary |562
  Spis tablic i ilustracji |565
  Indeks osób | 582

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

112,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty