WIELKOPOLSKA W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKU

WIELKOPOLSKA W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKUnr katalogowy: 9692
 • Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku. Atlas Historyczny Polski

  Red. Marek Słoń, Krzysztof Chłapowski

  Oprac. A. Borek, K. Chłapowski, P. Dembiński, M. Gochna, D. Kram, M. Kuc-Czerep, A. P. Orłowska, T. Panecki, E. Rutkowska, K. Słomska, M. Słomski, M. Słoń, U. Sowina, M. Stępniak, J. Suproniuk, P. Swoboda, B. Szady, T. Związek

  Warszawa: IH PAN, 2018

  ss. 502, map 12 + [14]

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-63352-90-5

   

  SPIS TREŚCI
  Wstęp.....................................................................................Krzysztof    Chłapowski,    Marek    Słoń    7

  Wykaz skrótów............................................................................................................................. 13

  ŹRÓDŁA

  Źródła pisane.........................................................................................................Marek    Słoń    20

  Aneks. Rejestry poborowe................................................................................................. 26

  Źródła kartograficzne....................................................................................Tomasz    Panecki    29

  METODA I WYNIKI

  Środowisko geograficzne.........................................................................Elżbieta    Rutkowska    38

  PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE

  Granice państwowych jednostek terytorialnych............................................Michał    Gochna    46

  Granice jednostek administracji kościelnej. A. Diecezja gnieźnieńska

  i włocławska.............................................................................................Arkadiusz    Borek    65

  Granice jednostek administracji kościelnej. B. Diecezja poznańska

  i wrocławska...............................................................................................Bogumił    Szady    92

  Aneks. Zestawienie jednostek administracji kościelnej

  w Wielkopolsce............................................................................................................. 122

  Zbory różnowiercze w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI    wieku.......Marta Kuc-Czerep    128

  Aneks. Zestawienie zborów ewangelickich w    Wielkopolsce............................................. 148

  Żydzi w miastach Wielkopolski..............................................................Jarosław    Suproniuk    150

  Aneks I. Wykaz miast województwa kaliskiego, w których

  poświadczona jest obecność ludności    żydowskiej w    drugiej połowie XVI w.............. 165

  Aneks II. Wykaz miast województwa poznańskiego, w których

  poświadczona jest obecność ludności żydowskiej w drugiej połowie XVI w.............. 171

  OSADNICTWO

  Lokalizacja miejscowości..................................................Arkadiusz    Borek, Michał Słomski 177

  Charakter i wielkość osiedli: osady wiejskie...................................,.............Michał    Gochna    203

  Charakter i wielkość osiedli: miasta i miasteczka w Wielkopolsce

  w drugiej połowie XVI wieku............................................................Jarosław    Suproniuk    209

  Charakter i wielkość osiedli: zamki i opactwa...............................................Michał    Słomski    222

  Przynależność własnościowa osiedli ...................................................Krzysztof    Chłapowski    230

  Aneks I. Dobra królewskie w końcu XVI w...................................................................... 242

  Aneks II. Dobra w posiadaniu instytucji kościelnych w końcu XVI w............................. 245

  Aneks III. Własność miejska w drugiej połowie XVI w................................................... 250

  Aneks IV. Więksi szlacheccy właściciele ziemscy ok. 1580    r........................................... 251

  Aneks V. Komentarz do mapy: Rozmieszczenie własności ziemskiej

  w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI w.................................................................. 256

  Nazewnictwo..................................................................................................Paweł Swoboda    258

  Drogi..............................................................................................................Tomasz Związek    268
  PLANY MIAST

  Wprowadzenie......................................................................................................Marek    Słoń    291

  Poznański zespół osadniczy........................................................................Paweł Dembiński 292

  Kalisz w połowie XVI wieku.................Urszula    Sowina,    Tomasz Związek, Tomasz Panecki 313

  Gnieźnieński zespół osadniczy.........................................................Anna    Paulina    Orłowska    333

  Wschowa.......................................................................................................Arkadiusz    Borek    348

  Kościan ............................................................................................................Dariusz    Kram    368

  Dolsk...............................................................................................................Michał    Słomski    380

  Pleszew...............................................................................Milena Stępniak, Michał Gochna 399

  Herby..............................................................................................................Michał    Gochna    412

  Indeks miejscowości..................................................................................................................... 415

  Indeks nazw fizjograficznych....................................................................................................... 470

  The Historical Atlas of Poland. Wielkopolska in the Second Half

  of the 16th Century.............................................................................................................. 481

  Historischer Atlas Polens. Großpolen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts............................... 489

  Spis tabel (Tables, Tabellen)......................................................................................................... 497

  Spis map tekstowych (List of Text Maps, Verzeichnis von Textkarten)....................................... 499

  Spis map w części I (List of Maps in Part I, Kartenverzeichnis im Teil I)................................... 500

  Legenda mapy głównej (Legend of Main Map, Legende der Hauptkarte)................................... 501

   

   

  SPIS MAP TEKSTOWYCH
  Zasięgi przestrzenne wybranych map dawnych......................................... 34

  Regiony fizycznogeograficzne województwa poznańskiego i kaliskiego..................... 40

  Starostwa grodowe w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI w............................. 49

  Granice parafii na terenie Kalisza i jego przedmieść w XVI w............................. 87

  Żydzi w Wielkopolsce do XIV i w XV w............................................. 153

  Żydzi w Wielkopolsce do 1507 r..................................................... 155

  Żydzi w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI w........................................ 161

  Sieć miejska Wielkopolski w drugiej połowie XVI w....................................211

  Zamki w Wielkopolsce w XVI w.....................................................227

  Przestrzenne rozmieszczenie karczem nieopłacających podatków w drugiej połowie XVI w.

  w Wielkopolsce na podstawie danych z rejestrów poborowych........................283

  Opodatkowane łany kmiece w okolicach Kalisza w 1564 r...............................330

  Hipotetyczne zmiany zasięgu Jeziora Dolskie..........................................385

   

  SPIS MAP W CZĘŚCI I

  IA. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku - województwo poznańskie

  IB. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku - województwo kaliskie

  2. Podziały kościelne Wielkopolski w końcu XVI wieku

  3. Gminy różnowiercze w Wielkopolsce w końcu XVI wieku

  4. Rozmieszczenie własności ziemskiej w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI wieku

  5. Ważniejsze drogi Wielkopolski w XVI wieku

  6. Poznań w drugiej połowie XVI wieku

  7. Kalisz w połowie XVI wieku

  8. Gniezno w drugiej połowie XVI wieku

  9. Wschowa w drugiej połowie XVI wieku

  10. Kościan w drugiej połowie XVI wieku

  11. Dolsk w drugiej połowie XVI wieku

  12. Pleszew w drugiej połowie XVI wieku

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

79,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty