ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM IX

ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM IXnr katalogowy: 4466
 • Acta Militaria Mediaevalia tom IX

  Red. Piotr Kotowicz

  Sanok- Kraków-Rzeszów: Muzeum Historyczne, PAU, IA URZ, 2013

  ss. 284: il.

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISSN: 1895-4103

   

  Spis treści:

   

  STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS
  1. Adam Biro-Methodological considerations on the archaeology of rigid, reflex, composite bows of Eurasia in the pre-Mongol period... / Uwagi metodologiczne dotyczące archeologii łuku złożonego, refleksyjnego i kompozytowego na terenie Eurazji w okresie przedmongolskim.
  2. Marek Florek-Średniowieczne płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy na ziemi sandomierskiej 
  3. Medieval gravestones with depictions of swords from the Land of Sandomierz.
  4. Mariela Inkova- A Medieval Sabre and a Knife from the Exhibition of the National Museum of History in Sofia / Średniowieczna szabla i nóż ze zbiorów Narodowego Muzeum Historii w Sofii.
  5. Lech Marek, Przemysław Nocuń- Knights of the Round Table of the Tower in Siedlęcin, Silesia / Rycerze Okrągłego Stołu z wieży w Siedlęcinie, Śląsk.
  6. Paweł Konczewski, Beata Miazga- Zawieszka z orłem z Ziębic na Śląsku. Przyczynek do poznania średniowiecznego rzędu końskiego /
  7. A pendant with the eagle from Ziębice in Silesia. The contribution to knowledge of the medieval horse equipment.
  8. Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński, Piotr Strzyż - The light field cannon from Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order’s state in Prussia) / Puszka z Kurzętnika – unikalny okaz średniowiecznego działa (na tle rozwoju broni palnej na terenie państwa zakonu niemieckiego w Prusach).
  9. Edwin Wood, David Edge, Alan Williams-A note on the construction and metallurgy of mail armour exhibited in The Wallace Collection / Przyczynek do konstrukcji i metalurgii pancerzy kolczych eksponowanych w The Wallace Collection.
  KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
  1. Ain Mäesalu, Jüri Peets-Medieval leather arm guards from Tartu in Estonia / Średniowieczne skórzane zarękawia z Tartu w Estonii.
  ODKRYCIA – DISCOVERIES
  1. Radosław Liwoch- Groty spod zamku Sobień w Manastercu / A javelin- and bolt heads from the castle Sobień in Manasterzec.
  2. Piotr N. Kotowicz- Dwie ostrogi żelazne z Sanoka-Olchowiec / Two iron spurs from Sanok-Olchowce.
  3. Radosław Liwoch- Kord z Iwachnowiec na Podolu / A falchion from Iwachnowce in Podolia.
  4. Sebastian Załuski - Późnośredniowieczny miecz ze zbiorów Muzeum Miasta Wąwolnicy / A late medieval sword from the collection of the Museum in Wąwolnica.
  5. Radosław Liwoch - Grot włóczni ze Skawiny / Spear head from Skawina.
  6. Arkadiusz Michalak, Stanisław Sinkowski- Militaria z badań parceli przy ul. Łużyckiej w Gorzowie Wielkopolskim / Military artefacts from the excavations of municipal parcel at Łużycka Street in Gorzów Wielkopolski.
  KRONIKA – CHRONICLE
  1. Interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja Schlachtfeld und Massengrab – Spektren interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt, 21-24 listopada 2011 r., Brandenburg nad Havelą (Lech Marek).
  2. III Spotkanie Bronioznawcze, Łódź, 2-3 grudnia 2011 r. (Andrzej Janowski).
  Mikulczyce 2011 – międzynarodowa konferencja poświęcona uzbrojeniu z VIII-X wieku w Europie Środkowej (Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak).
  3. Profesor Tomaš Durdik (1951-2012), archeolog, kastellolog, bronioznawca (Leszek Kajzer).
  The International Conference Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe, Sibiu, October 4th-7th 2012 (Anca Niţoi)
  WYKAZ SKRÓTÓW – LIST OF ABBREVIATIONS
  AUTORZY – AUTHORS

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty