ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM XV

ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA TOM XVnr katalogowy: 5342
 • Acta Militaria Mediaevalia tom XV

  Red. Piotr N. Kotowicz

  Kraków-Sanok-Wrocław: PAU-Muzeum, 2019

  ss. 180

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISSN  1895-4103


  SPIS TREŚCI

   

  STUDIA I MATERIAŁY - STUDIES AND MATERIALS

  Raffaele D'Amato, Veronika Pflaum - Two suites of lamellar armour from Kranj (Carnium), Slovenia, in the light of archeological analogies, written sources and contemporary iconography /7
  Dwa pancerze lamelkowe z Kranju (Carnium), Słowenia, w świetle analogicznych znalezisk archeologicznych, źródeł pisanych i ikonograficznych /50

  Adam L. Kubik, Yurji Aleksandovich Filippovich - An assemblage of iron artefacts from the village of Alaguj. A contribution to the discussion on the euro-asiatic lamellar cheek piece evolution /51
  Zespół żelaznych przedmiotów z Alaguj. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju eurazjatyckich form lamelkowych napoliczników /64

  Marcin Engel, Cezary Sobczak - Ozdobne okucia hełmów wczesnośredniowiecznych z zespołu osadniczego w Szurpiłach /65
  Ornamental fittings of early medieval helmets from the settlement complex in Szurpiły /84

  Marek Florek, Agnieszka Stempin - Militaria średniowieczne ze Wzgórza Staromiejskiego w Sandomierzu /85
  Medieval military items found on the Old Town Hill in Sandomierz /100

  Marek Florek - Odważnik, głowica buławy, ciężarek kiścienia czy jeszcze coś innego? Przyczynek do badań nad funkcją niektórych zabytków wczesnośredniowiecznych /101
  A weight, a mace head, a war-flail, or something else? A contribution to studies on the function of some early medieval artefacts /106

  Lech Marek - Life Stones and stone pommels: medieval sword amulets. A legacy of the Classical Age /109
  Kamienie życia i kamienne głowice jako amulety przy średniowiecznych mieczach. Dziedzictwo starożytności klasycznej /120

  Alan Williams, Alex Mellor, David Edge, Tom Wilson, Stefan A. Maier - A note on an attempt to investigate the blueing of armour by using ellipsometry /123
  Uwagi o próbie badania niebieszczenia zbroi z wykorzystaniem elipsometrii /128

  KOMUNIKATY - ANNOUNCEMENTS

  Andrzej Janowski - Gdzie leży Dargen? Rozwiązanie stuletniej zagadki /129
  Where is Dargen located? A solution of a hundred-year-old riddle /135

  Arkadiusz Michalak, Krzysztof Socha - Late medieval weaponry finds from Kostrzyn nad Odrą. Cultural and historical contexts /137
  Późnośredniowieczne militaria z Kostrzyna nad Odrą. Konteksty kulturowe i historyczne /151

  Andrzej Janowski, Marta Chmiel-Chrzanowska - Późnośredniowieczne żelaźce topora z Bagicza koło Kołobrzegu /153
  A late medieval axhead from Bagicz near Kołobrzeg /158

  Mykola Shnical - A late medieval hammer axe from L'viv /159
  Późnośredniowieczny czekan ze Lwowa /164

  ODKRYCIA - DISCOVERIES

  Daniel Tereszczuk - Wczesnośredniowieczne żelaźce czekana z okolic Tarnoszyna, pow. tomaszowski, woj. lubelskie / An early medieval hammer axe head from the vicnity of Tarnoszyn, Tomaszów District, Lublin Voivodeship /165

  Marek Florek - Wczesnośredniowieczny żelazny grot strzały ze Staszowa, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie / An early medieval arrowhead from Staszów, Staszów District, Świętokrzyskie Voivodeship /166

  Radosław Zdaniewicz - Tarczki boczne kordów lub puginałów nożowatych z Gliwic Czechowic / Side guards of falchions or knife-shaped daggers from Gliwice Czechowice /168

  KRONIKA - CHRONICLE

  Piotr N. Kotowicz - Trzecie Ukraińskie Biennale Uzbrojenia w Kijowie /173

  Piotr N. Kotowicz, Adam L. Kubik, Arkadiusz Michalak - Przez Moskwę na Kulikowe Pole. Konferencja bronioznawcza w Rosji /176

  WYKAZ SKRÓTÓW - LIST OF ABBREVIATIONS /180

  AUTORZY - AUTHORS /181

  WYTYCZNE DLA AUTORÓW - GUIDELINES FOR AUTHORS /183

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

65,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty