CISTERCIUM MATER NOSTRA VI 2012/2013

CISTERCIUM MATER NOSTRA VI 2012/2013nr katalogowy: 3985
 • Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, VI/2012-2013

  Numer dedykowany prof. Davidowi H. Williamsowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

  Red. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek

  Kraków: Societas Vistulana, 2013

  ss. 156

  format A4

  Oprawa miękka

  ISBN

   

  EDITORIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  EDITORIALE (ang.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  DAVID H. WILLIAMS  SYLWETKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  THE PORTRAIT OF DAVID H. WILLIAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  BIBLIOGRAFIA PRAC DRUKOWANYCH DAVIDA HENRY’EGO WILLIAMSA
  ZA LATA 19632012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  ARTYKUŁY I ROZPRAWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Agnieszka Maciąg Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
  AD MILITES TEMPLI. DE LAUDE NOVAE MILITIAE.
  ŚWIĘTEGO BERNARDA Z CLAIRVAUX PRZEWODNIK PO ZIEMI ŚWIĘTEJ . . . . . . . . . . . . 35
  Mateusz Kawa OCist (Opactwo Cystersów w Mogile)
  POTRYDENCKA ODNOWA LITURGII SAKRAMENTALNEJ
  W KATECHIZMIE MARCINA BIAŁOBRZESKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Dominika Krupińska (Kraków)
  KASPRA Z PRZEMĘTU NAUKA O EUCHARYSTII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Anna Ledzińska (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków)
  Maciej Zdanek (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  XVIIWIECZNE EPITAFIUM ENIGMATYCZNE O MISTRZU WINCENTYM KADŁUBKU . . . . . 123
  Justyna Ziomek (Wodzisław Śląski)
  WYSTRÓJ MALARSKI KAPLICY ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO
  W OPACTWIE CYSTERSÓW W LĄDZIE NAD WARTĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  Jadwiga Odrobina (Kraków)
  GOTYCKI TRYPTYK ZE SZCZODROWA 1491
  W OPACTWIE CYSTERSKIM W MOGILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
  Andrzej Marek Wyrwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii)
  ŚWIĘTY STEFAN HARDING. PRZYCZYNEK DO BADAŃ
  NAD JEGO KULTEM NA ZIEMIACH POLSKICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
  PRACE DROBNE I MATERIAŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
  Anna Bojęś-Białasik, Jacek Czechowicz
  (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury,
  Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków)
  DOM OPACKI W MOGILE. NOWE BADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  Beata Kwiatkowska-Kopka (Zamek Królewski na Wawelu)
  WIRYDARZ I KRUŻGANKI  FUNKCJE PRZESTRZENNE I IDEOWE.
  PRZYKŁAD KLASZTORU W JĘDRZEJOWIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
  Magdalena Kadziszewska (Poznań)
  JESZCZE O PIECZĘCIACH OPATA WĄGROWIECKIEGO
  ADAMA RZEWUSKIEGO Z XVIII WIEKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
  Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii)
  HERBY NA PIECZĘCIACH CYSTERSKICH. TABLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
  Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii)
  PIECZĘCIE CYSTERSKIE Z OPACTWA W ŁEKNIEWĄGROWCU cz. III . . . . . . . . . . . . . . . . 241
  Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Historii)
  W SĄSIEDZTWIE. LUDZIE Z MOGIŁY W PARAFII RACIBOROWICE
  W XVIIXVIII WIEKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
  ERRATA
  „CISTERCIUM MATER NOSTRA. TRADYCJA  HISTORIA  KULTURA”, IV, 20072011 . . 255

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

25,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty