DZIEJE NAJNOWSZE. ROK 2013 NR 2

DZIEJE NAJNOWSZE. ROK 2013 NR 2nr katalogowy: 325
 • Dzieje Najnowsze. Rok 2013 nr 2

  Warszawa:  DiG, 2013

  ss. 306

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 0419-8824

   

  Kwartalnik poświęcony historii XX wieku

   

  Spis treści
  Od Redakcji ........................................................................................................................ 3
  STUDIA I ARTYKUŁY
  Historia najnowsza w krakowskim ośrodku naukowym w minionej dekadzie —
  Piotr Mikietyński, Artur Patek, Marek Herma, Jan Rydel, Rafał Wordliczek,
  Anna Siwik, Filip Musiał ............................................................................................. 5
  Jan Jacek Bruski — Mykoła Czebotariw i placówka „Hetman”.Z dziejów ukraińskich
  służb specjalnych na emigracji .................................................................................... 53
  Anna Zapalec — Obywatele polscy deportowani na teren Syberii Zachodniej
  i Wschodniej w latach 1940–1941: główne skupiska i charakterystyczne problemy
  życia codziennego ........................................................................................................ 67
  Jakub Polit — Próba zamordowania Chiang Kai–sheka? Przyczynek do działań
  administracji Franklina Delano Roosevelta ................................................................ 81
  Wojciech Rojek — Brytyjskie stanowisko w trakcie rokowań o sojusz z Francją
  1944–1947 ................................................................................................................... 101
  Joanna Janus — Wielka Brytania wobec sowieckich prób wykorzystania kwestii
  ormiańskiej przeciwko Turcji w latach 1945–1946 ..................................................... 127
  Czesław Brzoza — Jeńcy polscy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemczech
  po II wojnie światowej (1945–1947) ........................................................................... 141
  Paweł Jacek Michniak — Kilka uwag nad problematyką Górnego Spiszu i Górnej
  Orawy w latach 1945–1947 ......................................................................................... 175
  Andrzej Kastory — Państwa NATO wobec wydarzeń w Czechosłowacji w 1968 r. ......... 187
  Robert Gajda — Marzec 1968 z praskiej perspektywy. Stosunki polsko–czechosłowackie
  na tle wydarzeń marcowych ......................................................................................... 205
  Sebastian Drabik — Baza archiwalna do badania dziejów PZPR na przykładzie
  Krakowa ....................................................................................................................... 217
  Anna Sobór–Świderska — Franciszek Szlachcic (1920–1990) — przyczynek
  do biografii „supergliny” ............................................................................................ 231
  Cecylia Kuta — Tajny współpracownik „Kwaśniewski”/„Lotos”/„Biecki” — studium
  przypadku ..................................................................................................................... 251306 Spis treści
  AUTOREFERATY
  Wojciech Frazik — Wacław Felczak (1916–1993). Biografia polityczna ......................... 261
  Włodzimierz Mikulicz — Royal Air Force Bomber Command w nalotach na Niemcy.
  Grudzień 1939–sierpień 1943 ...................................................................................... 265
  Monika Komaniecka — „Technika operacyjna” służby bezpieczeństwa
  w województwie krakowskim w latach 1945–1989 ...................................................... 275
  ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
  Jacek Chrobaczyński — Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu
  wojennego, pod red. Sebastiana Ligarskiego. Kilka uwag na marginesie lektury ...... 279
  * * *
  Gerhard Beiser, Katarzyna Stokłosa, Europa dyktatur. Nowa historia XXwieku —
  Andrzej Essen .............................................................................................................. 283
  François–Emmanuel Brezet, Karl Dönitz. Ostatni Führer — Roman Kochnowski .......... 293
  Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977–1989 —
  Paweł Wierzbicki ......................................................................................................... 296
  Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju, red. Waldemar J. Dziak, Krzysztof
  Ga wlikowski, Małgorzata Ławacz — Jakub Polit ...................................................... 299

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

21,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: w ciągłej sprzedaży

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty