MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA TOM XXI 2014

MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA TOM XXI 2014nr katalogowy: 5621
 • Miscellanea Historico-Archivistica, tom XX 2014

  Red. Jacek Krochmal

  Warszawa: DiG-AGAD, 2014

  ss. 438, il. 11 (w tym 6 barwnych)

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-71-81-870-7

   

  SPIS TREŚCI
  I. WOKÓŁ PROBLEMATYKI BAŁTYCKIEJ
  Ru– ta Čapaite . , Jacek Soszyński, Średniowieczne rękopisy
  biblioteczne w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im.
  Wróblewskich w Wilnie

  Paweł Jeziorski, Rewel (Tallinn) w planach Zygmunta Augusta .
  Huber t Wajs, Jarosław Zawadzki, Źródła z AGAD do dziejów układu
  polsko-szwedzkiego i ślubu księcia Jana Wazy z Katarzyną Jagiellonką
  z 1562 roku

  Robert Sawa, Diecezja wendeńska w świetle korespondencji miejscowego
  duchowieństwa z biskupem Marcinem Kromerem (1579–1589) 
  Darius Antanavičius, „Cnotliwy Litwin” z 1592 roku. Autorstwo
  i proweniencja tekstów źródłowych

  Mariusz Balcerek, Polskie szyki wojenne w ordre de bataille Eryka
  Dahlberga

  Wojciech Krawczuk, Korsarze Jana Kazimierza a kwestia
  dominium maris

  Halina Szymanel, Źródła do badań migracji młodzieży na uczelnie
  rosyjskie po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego w 1832 roku

  Alicja Nowak, Polscy studenci na uniwersytecie w Dorpacie w latach
  1802–1918

  II. ARTYKUŁY I STUDIA
  Jacek Krochmal, Kapłani uniccy w eparchii przemysko-samborskiej za
  rządów biskupa Atanazego Krupeckiego (1609–1652)

  Małgorzata Osiecka, Urzędnicy w komisjach rządowych Królestwa
  Polskiego w latach 1815–1867

  Janusz Grabowski, Jadwiga Karwasińska (1900–1986) i jej wkład
  w rozwój nauk dających poznawać źródła historyczne


  III. W SETNĄ ROCZNICĘ WYBUCHU WIELKIEJ WOJNY
  Jerzy Gaul, Akta dotyczące Legionów Polskich i Polskiej Organizacji
  Wojskowej z lat 1914–1918 w Archiwum Wojny w Wiedniu

  Anna Krochmal, Społeczność greckokatolicka w Galicji w okresie
  inwazji rosyjskiej (1914–1915)

  Jerzy Gaul, Projekt „Unlocking sources — The First World War online
  and Europeana”

  IV. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
  Jarosław Zawadzki, Testament Stanisława Białka z Warszawy,
  mieszkańca Miednik, z połowy XVI wieku

  Michał Kulecki, Pieczęć majestatowa króla Augusta II w Zbiorze
  dokumentów pergaminowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
  Rafał Jankowski, Sprawa testamentów Anny z Chodorowskich Dolskiej
  z 1711 roku

  Tomasz Żuchowski, Instrukcja organizacyjna administracji generalnej
  dóbr i interesów Stanisława i Aleksandry Potockich z 1819 roku

  Rafał Jankowski, Opis archiwum nieświeskiego Radziwiłłów
  z 1857 roku

  V. POLONIKA
  Iwona Kotala-Skiba, Łukasz Truściński, Polonika w zasobie
  Narodowego Archiwum Gruzji w Tbilisi

  Anna Wardzi ńska, Magistrat królewskiego i stołecznego miasta Lwowa
  (1787–1918) w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego 
  Alicja Nowak, Polonika w Archiwum Państwowym Obwodu Odeskiego
  w Odessie

  Jacek Krochmal, Kopie poloników z archiwów ukraińskich i estońskich
  w Archiwum Głównym Akt Dawnych

  VI. RECENZJE
  Małgorzata Wilska, Mazowieckie środowisko dworskie Janusza Starszego.
  Studium społeczne, Warszawa 2012 (Janusz Grabowski)

  Radosław Skrycki, Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci
  w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład
  w rozwój kartografii pruskiej, Szczecin 2013 (Henryk Bartoszewicz)

  Powstanie styczniowe, red. Alina Jurkiewicz-Zejdowska, Warszawa 2013
  (Dorota Lewandowska)

  Arkadiusz Janicki, Michał Laszczkowski, E–riks Je – kabsons,
  Polentechnikum, Warszawa 2012 (Alicja Nowak)
  ........................................... 386
  Základní pravidla pro zpracování archiválií, red. Michal Wanner, Praha
  2013 (Anna Laszuk)

  „Bremisches Jahrbuch”, Band 88–92, Bremen 2009 –2013
  (Alicja Nowak)

  Półrocznik „Hereditas Monasteriorum”, t. 2–3 (2013) (Małgorzata Kośka)
  VII. SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY
  Janusz Grabowski, Konferencja „Siedemset lat Warszawy” 
  Janusz Grabowski, Konferencja „Od traktatu kaliskiego do pokoju
  oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach
  1343–1660”

  Dorota Lewandowska, Obchody rocznicy powstania styczniowego na
  Białorusi

  Dorota Lewandowska, Anna Laszuk, Konferencje naukowe z cyklu
  „Archiwalia a badania regionalne”

  Inwentarze zespołów archiwalnych zatwierdzonych przez Komisję
  Metodyczną AGAD w roku 2013 (oprac. Małgorzata Kośka)

  Kronika Archiwum Głównego Akt Dawnych za rok 2013 (oprac. Jacek
  Krochmal)

  VIII. IN MEMORIAM
  Anna Sucheni-Grabowska (1920–2012) (Małgorzata Kośka)

  *
  Wykaz skrótów

  Informacja o czasopiśmie

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

50,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty