ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE T.LV

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE T.LVnr katalogowy: 1785
 • Odrodzenie i reformacja w Polsce tom LV

  Red. Edmund Kizik i inni

  Warszawa : Semper, 2011

  ss. 460

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 0029-8514

   

  ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  Margarita A. Korzo (Moskwa), Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI–wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego

  Marta M. Kacprzak (Warszawa), Z refleksji mariologicznej doby reformacji. Trzy nauki na dzień Nawiedzenia Maryi Panny: Rej — Wujek — Skarga

  Jarosław Bedyniak (Lublin), Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii Jeftes

  Jacek Głażewski (Warszawa), Lekcja retoryki doktora Markolfa. Uwagi na temat oralności i piśmienności w kulturze staropolskiej (na przykładzie dzieła Jana z Koszyczek)

  Barbara Niebelska–Rajca (Lublin), Poeta imitatore czy poeta facitore? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o mimesis

  Danilo Facca (Warszawa), Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku

  Wojciech Ryczek (Kraków), Divina magistra logica. Bartłomiej Keckermann jako historyk logiki

  Dorota Żołądź–Strzelczyk (Poznań), „Jako by mogli być wychowywani młodzieńcy, z których by potem byli słudzy Kościoła Bożego”. O wychowaniu w domach ministrów i ordynowaniu na synodach Jednoty Braci czeskich w Wielkopolsce

  Anna Kalinowska (Warszawa), Kolekcja George’a Thomasona (1640–1660). Historia, zawartość i znaczenie

  Rita Mazzei (Florencja), Edycje florenckie i lukańskie w krakowskiej bibliotece w XVII wieku

  POLEMIKI I DYSKUSJE

  Zygmunt Szultka (Szczecin), Inne spojrzenie na luterańskie duchowieństwo Pomorza zachodniego w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku (na marginesie pracy Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu…)

  Maciej Ptaszyński (Warszawa), „Na wschód od Góry chełmskiej”. Odpowiedź na recenzję Zygmunta Szultki

  PRZEKŁADY

  Flavio Biondo, Rzym odbudowany (II.61–83), przełożyła i wstępem opatrzyła Weronika Sygowska–Pietrzyk (Warszawa)

  Filip Beroaldo Starszy, Deklamacja filozofa, lekarza, mówcy spierających się o pierwszeństwo, przekład zbiorowy do druku przygotował, przypisy źródłowe uzupełnił Michał Czerenkiewicz (Warszawa), wprowadzeniem opatrzył Juliusz Domański (Warszawa)

  RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

  Il Rinascimento italiano e l’Europa, t. V: Le scienze, a cura di Antonio clericuzio e Germana Ernst; t. VI: Luoghi, spazi, architetture, a cura di Donatella calabi e Elena Svalduz (Jan Ślaski)

  Reformacja w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej, 1: Reformacja w dawnej Rzeczpospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, red. Piotr Wilczek (Edmund Kizik)

  Studia nad reformacją, pod redakcją Elżbiety Bagińskiej, Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke (Wojciech Kriegseisen)

  Wojciech Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo — kościół między reformacją a oświeceniem (Gabriela Wąs)

  Darius Petkūnas, Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries (Margarita A. Korzo)

  Paul Botley, Learning Greek in Western Europe, 1396–1529. Grammars, Lexica, and Classroom Texts (Włodzimierz Olszaniec)

  Giuseppe L. Coluccia, Basilio Bessarione. Lo spirito greco e l’Occidente (Maria Jakubowska)

  Battista Spagnoli Mantovano AdolescentiaStudio, edizione e traduzione a cura di Andrea Severi (Théa Picquet)

  Rinuccio Aretino, Penia, a cura di Ludovica Radif, prefazione Antonio Stäuble (Mirosław Lenart)

  Vladimir Urbanek, Eschatologie, Vĕdĕní a Politika; Příspĕvek k dĕjinăm myšlení pobĕlohorského exilu (Marta Urbańska)

  Andrzej Dębowski, Utwory zebrane, wyd. Maria Wichowa (Mikołaj Szymański)

  AUTORZY TOMU

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

63,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty