ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO NOWEJ SERII TOM X (XXI)

ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO NOWEJ SERII TOM X (XXI)nr katalogowy: 327
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Nowej Serii Tom X (XXI)

  Red. Sławomir Górzyński

  Warszawa: DiG, 2011

  ss. 139: il.

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISSN 1230-803X

   

  Spis treści
  ROZPRAWY I STUDIA
  Tomisław G i e r g i e l, Jan P t a k — Fryz heraldyczny odkryty w katedrze sandomierskiej . . . . . .3
  Bogdan Wojciech B r z u s t owi c z — List Mikołaja Villarta, króla herbowego
  Andegawenii i Turenii, z początku XV w. i zawarty w nim wątek polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
  Piotr Andrzej Dmo c h ows k i, Andrzej S i k o r s k i — Nieznana nieślubna córka
  księcia mazowieckiego Konrada III Rudego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
  Marek L. Wó j c i k — Czternastowieczny tłok pieczętny Piotra von Parchwitz . . . . . . . . . . . . .65
  Jarosław K u c z e r — Gra%en haben wir nicht im Lande. Społeczno–prawne aspekty
  rozwoju arystokracji śląskiej w okresie 1600–1740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
  Maciej Dariusz K o s s ows k i — Nobilitacja chwili ostatecznej — herb śmierci . . . . . . . . . . . .95
  Sławomir G ó r z y ń s k i — Herby „przemysłowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
  Jan Ž u p a n i č — Hortenau — nieznani Habsburgowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
  DYSKUSJE
  Jakub Z. L i c h a ń s k i — Idea szlachectwa w I Rzeczypospolitej.
  Wokół książki Sławomira Baczewskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
  RECENZJE
  Słownik historyczno–geogra(czny ziem polskich w średniowieczu
  — Piotr Andrzej Dmo c h ows k i, Andrzej S i k o r s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty