SLAVIA ANTIQUA TOM LVI 2015

SLAVIA ANTIQUA TOM LVI 2015nr katalogowy: 1387
 • Slavia Antiqua tom LVI 2015 Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

  Red. Andrzej Michałowski

  Poznań : PTPN, 2015

  ss. 283

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISSN 0080-9993

   

   

  SPIS TREŚCI — CONTENTS
  Henryk Mamzer, Profesor Stanisław Kurnatowski (1929-2015). Interdyscyplinarny wymiar archeologii

  Dobrosława Gucia, Alicja Pihan-Kijasowa, Jakub Wojtczak, Koligacje rodzinne profesora Stanisława Kurnatowskiego


  I. ARTYKUŁY — PAPERS

  Michał Łuczyński, „Światowid" ze Zbrucza — kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny

  Mirosław J. Leszka Symeon I Wielki w źródłach starobułgarskich X wieku (kilka uwag)

  Zofia Brzozowska, Staroruskie Słowo o mądrości przypisywane Cyrylowi z Turowa (edycja i przekład)

  Marta Krzyżanowska, Mateusz Frankiewicz, An archaeological experiment with early medieval glass bead production in an open hearth -- the results

  Joanna Sawicka, Średniowieczne pracownie szklarskie w Międzyrzeczu

  II. MATERIAŁY — MATERIALS


  Artur Błażejewski, A brooch from Wrocław area. A contribution to the research on the migration period in south-west Poland

  Marcin Bohr, Szkieletowe groby późnej fazy kultury przeworskiej z Czeladzi, pow. górowski. Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku

  Tomasz Kurasiński, Wiadro obite blaszanymi okuciami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Glinnie w świetle dotychczasowych znalezisk europejskich

  Andrzej Janowski, Stanisław Mazurek, Dorota Popławska, Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Nyckelharpa z Wolina. Przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie

  Marta Krahel, Atypowe zabytki szkutnictwa wczesnośredniowiecznego ze stanowiska 3 w Wolinie

  III. POLEMIKI I RECENZJE — POLEMICS AND REVIEWS
  Krystyna Łukasiewicz, Polski książę Lambert Mieszko i król polski Mieszko II— podsumowanie dyskusji z Dariuszem Andrzejem Sikorskim

  Dariusz Andrzej Sikorski, Komentarz do tekstu Krystyny Łukasiewicz

  Andrzej Janowski, Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, red. Else Roesdahl, Soren M. Sindbaek, Anne Pedersen, David M. Wilson. Jysk Arkeaologisk Selskabs Skrifter, t. 82, Hojbjerg: Jysk Arkeaologisk Selskab 2014, ss. 478

  IV. KRONIKA — CHRONICLE
  Andrzej Michałowski, Milena Teska, Jubileusz siedemdziesiątych urodzin prof. dr. hab Tadeusza Makiewicza

  Milena Teska, Wykład gościnny prof. dr. W.H. Zimmermanna w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań

  Milena Teska, Międzynarodowe sympozjum w stulecie ukazania się katalogu zabytków Ericha Blume w 1915 r. Culture concepts and designed cultures. Systematic registration of archaeological finds of the Iron Age from Central and Norhern Europe. Potential and limits, Po-znań-Puszczykowo 6-9 maja 2015 r.

  Instrukcja wydawnicza dla autorów artykułów zgłaszanych do rocznika „Slavia Antiqua"

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

29,90  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty