STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE TOM LV

STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE TOM LVnr katalogowy: 326
 • Studia źródłoznawcze. Tom LV

  Red. Maria Koczerska i inni

  Warszawa : IH PAN, 2017

  ss. 323

  Format A4

  Oprawa miękka

  ISSN 0081-7147

   

   

  SPIS TREŚCI

  Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego – regulamin .............................................. 9

  Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za 2015 r. ................................................. 10

  Rozprawy Robert KASPERSKI – Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, „Historia Langobardorum”, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, „De Bellis”, VI, 14) ............................................................... 11

  Paweł ŻMUDZKI – Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7) ........................................................................ 27

  Radosław KOTECKI – Aleksander z Malonne – persona mixta. Wojowniczy biskup na krańcach chrześcijańskiego świata i jego kronikarski portret ....................................................................................................................................................... 51

  Miłosz SOSNOWSKI – Nowe świadectwa rękopiśmienne „Żywota drugiego św. Wojciecha” w benedyktyńskim klasztorze w Rajhradzie na Morawach ......................................................................................................................................... 79 Szymon WIECZOREK – Piętnastowieczny rękopis „Vita sancti Adalberti prior” ze zbiorów biblioteki klasztornej w Herzogenburgu (z aneksem w sprawie niektórych lekcji kodeksu Klosterneuberg, Stiftsbibliothek 707) ..................... 101

  Jacek SOSZYŃSKI – Glossa biblijna jako problem badawczy ......................................................................................... 127

  Jarosław SZYMAŃSKI – Znaczenie tytulatury książąt brzeskich w świetle kopiarza „Codex Vindobonensis Palatinus” 5105 ...................................................................................................................................................................................... 139

  Krzysztof OŻÓG – Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywach badań ............................................................................................................................... 163 Maciej MATWIJÓW – Tradycja rękopiśmienna „Rokoszu gliniańskiego” w XVII–XVIII w. ........................................... 173

  Robert T. TOMCZAK – Grafi czna teza akademicka Andrzeja Kuropatnickiego .............................................................. 193

  Materiały Mariusz LEŃCZUK – Dwa staropolskie zaklęcia z XV w. ................................................................................................. 217

  Dyskusje Antoni GĄSIOROWSKI – Rewizja wydania Aktu rewizji kaliskich komór celnych z 1571 r. Na marginesie publikacji pt. Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja „Aktu rewizorów ziemskich”, wyd. Tomasz Związek, St. Źródł., 54, 2016, s. 129–149 ..................................................................................................... 229

  Artykuły recenzyjne i recenzje Nad inwentarzem ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Uwagi w związku z książką: Łukasz Jastrząb, „Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej”, z. 1: Sygnatury 1–2310, Kórnik 2014 (Antoni Gąsiorowski) ................................................ 237

  Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej, z. 1: Sygnatury 1–2310, Kórnik 2014 (Arkadiusz Wagner) ................................................................................................................................................................................. 254

  Vocabularium internationale sigillographicum, red. Karel Müller, Ladislav Vrtel, Marcin Hlebionek, Veronika Keresztes, tłum. na j. pol. Barbara Jusypenko, oprac. Marcin Hlebionek, Adam Baniecki, Dariusz Bednarek, Robert Forysiak-Wójciński, Janusz Grabowski, Paweł Gut, Piotr Pokora, Dorota Żygadło, Bratislava 2016 (Tomasz Kałuski) ...................... 257

  Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Zenon Piech, Warszawa 2015 (Piotr Okniński) ....... 260

  Сергей Юрьевич Агишев, Теодорик Монах и его „История о древних норвежских королях”, Москва 2013 (Rafał Rutkowski) ............................................................................................................................................................................. 263

  Beata Spieralska-Kasprzyk, Summae Romanorum barbariei signum. Étude linguistique sur la „Chronique” de Benoît de Saint André, Warszawa 2016 (Michał Rzepiela) ............................................................................................................ 266

  Katarzyna Niemczyk, Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku, Katowice 2016 (Marian Wolski) .......................................................................................................................................... 267 Mariusz Lubczyński, Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów. Struktura majątkowa, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016 (Karol Nabiałek) .................................................................................................................................... 272 Marcin Starzyński, Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku, Kraków 2016 (Maciej T. Radomski) .......................... 285

  Ilona Matejko-Peterka, Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich, Warszawa 2016 (Marcin Hlebionek) .............................................................................................................................................................. 286

  Edmundas Rimša, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sfragistika ir heraldika, Vilnius 2016 (Marcin Hlebionek) .. 295

  Martina Bolom-Kotari, Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku, Červený Kostelec 2015 (Marcin Hlebionek) ..................................................................................................................................................... 297

  Тастаменты шлахты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі), oprac. А.Ф. Аляксандрава, В.У. Бабкова, І.М. Бобер, kolegium red. Т.У. Бялова, Д.У. Яцэвіч, В.В. Калістратава, Л.У. Языковіч, У.І. Адамушка, А.К. Галубовіч, В.У. Бабкова, red. А.Б. Доунара, Мінск 2012 (Janusz Łosowski) ................................................................................................................................................................. 298

  Zapiski krytyczne Marco Perale, From Egypt to Constantinople. A Pilgrimage Route in a Forgotten Late Antique Itinerary (SB XXVI 16607)?, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, 199, 2016, s. 155–169 (J.P.-P.) ................................................. 303 Andrea A. Verardi, La memoria legittimante. Il “Liber Pontifi calis” e la Chiesa di Roma del secolo VI, Roma 2016 (J.P.-P.) .................................................................................................................................................................................. 303

  Theodora Antonopoulou, The Unedited Life of St. John Chrysostom by Nicetas David the Paphlagonian. An Introduction, „Byzantion”, 86, 2016, s. 1–51 (J.P.-P.) ..................................................................................................................... 304

  Tomasz Jasiński, Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy (841 rok), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 33, 2016, s. 27–84 (P.Ch.) ....................................................................................................... 304

   

  Antonella Ghignoli, Writing Texts, Drawing Signs. On Some Non-alphabetical Signs in Charters of the Early Medieval West, „Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde”, 62, 2016, s. 11–40 (J.P.-P.) ...................... 305

  Regesta pontifi cum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, wyd. Philipp Jaff é, wyd. 3, red. Klaus Herbers, t. 1: A s. Petro usque ad a. DCIV, oprac. Markus Schütz, współpr. Victoria Trenkle, Judith Werner, Katharina Gowers, Waldemar Könighaus, Cornelia Scherer, Thorsten Schlauwitz, Gottingae 2016 (P.N.) ....... 306 Theo Kölzer, Ein „System reisender Schreiber und Notare” in der Kanzlei der Karls des Großen?, „Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde”, 62, 2016, s. 41–58 (J.P.-P.) ............................................................ 306

  Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane, tłum. i kom. Przemysław Marciniak, Katarzyna Warcaba, wstęp Przemysław Marciniak, Katowice 2014 (J.P.-P.) ...................................................................................................... 307

  Monika Rusakiewicz, Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografi i zachodniopomorskiej do XVI wieku, Wrocław 2016 (R.R.) ................................................................................................................................................................... 308 Koniński słup drogowy, Konin 2016 (P.W.) ......................................................................................................................... 308 Przemysław Mrozowski, Janusz Nowiński SDB, „Tkanina herbowa z Lądu” i zespół trzynastowiecznych tkanin dekorujących relikwie „Undecim Milium Virginum” w ołtarzu św. Urszuli w Lądzie, w: Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. Janusz Nowiński, współpr. Przemysław Mrozowski, Ląd–Poznań–Warszawa 2015, s. 64–87 (P.W.) ............................................................................................... 308 

  Studia genealogiczne: poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, red. Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiń- ski, Warszawa 2016 (T.Z.) .................................................................................................................................................... 309 Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817, oprac. i wstęp Małgorzata Karpińska, przyp. Małgorzata Karpińska przy współpr. Janusza Pezdy, Warszawa 2016 (K.S.) .............................................................................................. 309

  Kronika „Pieczęcie kościelne” – IV i V Seminarium Sfragistyczne (Kraków, 12 VI 2015 i 18 XI 2016) (Jakub Rogulski) ......... 311 Listy do Redakcji Grażyna Rutkowska, Odpowiedź na „Odpowiedź” na moją recenzję opublikowaną w t. 54 „Studiów Źródłoznawczych” ................................................................................................................................................................................... 315

  Nekrolog Profesor Andrzej Tomczak (1922–2017) (Janusz Tandecki) ............................................................................................... 317

  Spis skrótów ......................................................................................................................................................................... 321

  Wymogi redakcyjne i instrukcja dla Autorów „Studiów Źródłoznawczych” ..................................................................... 323

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

42,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty