BOJE NAD WARTĄ T.1

BOJE NAD WARTĄ T.1nr katalogowy: 8164
 • Boje nad Wartą tom 1.

  10 Kaniowska Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii wrześniowej. Opracowania i dokumenty

  Oprac. Andrzej Wesołowski

  Warszawa-Schochaczew-Zduńska Wola: Tretragon, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, 2021

  ss. 638: il. mapy

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-66687-07-3

   

  SPIS TREŚCI

  Słowo wstępne  /5

  Wykaz skrótów  /21

  Andrzej Wesołowski: 10 Kaniowska Dywizja Piechoty w osłonie kierunku łódzkiego  /25

  I. 10 DP w planach osłony Inspektoratu Armii gen. Rómmla  /27

  II. Od marca do sierpnia 1939 r.: Zmiana koncepcji użycia 10 DP /31

  II.1. Koncepcja osłony odcinka łódzkiego z czerwca 1939 r.  /36

  II.2. 10 DP w okresie marzec–sierpień 1939 r. /43

  II.3. Przygotowanie terenu /52

  Umocnienia polowe /54

  Niszczenia /61

  III. Przygotowanie działań opóźniających na przedpolu  /63

  III.1. Mobilizacja 10 DP  /67

  III.2. Przystąpienie do wykonania działań opóźniających na przedpolu  /67

  III.3. Koncentracja dywizji  /76

  III.4. Grupa płk. Grobickiego  /77

  IV. 10 Kaniowska Dywizja Piechoty w walce (1–7 września 1939 r.)  /84

  IV.1. Działania oddziałów wysuniętych. Wyjście sił głównych 10 DP na przedpole (1–3 IX)  /84

  IV.2. Działania 10 DP w dniu 2 IX 1939 r.  /89

  IV.3. Niezrealizowany plan uderzenia w kierunku Prosny  /93

  IV.4. Działania 10 DP w dniu 3 IX 1939 r.  /93

  IV.5. Sprawa współdziałania z 25 DP  /95

  IV.6. Przedmoście sieradzkie (3–4 IX 1939 r.)  /103

  IV.7. Obsadzenie pozycji głównej  /110

  IV.8. Wejście do akcji Kresowej BK  /110

  IV.9. Likwidacja przedmościa sieradzkiego. Odejście 31 pp za Wartę  /115

  IV.10. Działania na odcinku 31 pp w dniu 4 IX 1939 r.   /120

  IV.11. Walki o Mnichów  /123

  IV.12. Walki na odcinku 30 pp 4 IX 1939 r.  /128

  IV.13. Powrót Kresowej BK nad Wartę  /129

  IV.14. Walki na odcinku 28 pp. Próby odzyskania Glinna i mostów w Warcie  /138

  IV.15. Walki na odcinku 30 pp 5 IX 1939 r.  /141

  Pododcinek „Woźniki”  /141

  Pododcinek „Beleń”  /143

  Pododcinek „Strońsko”  /145

  IV.16. Lotnicy 66 eskadry obserwacyjnej  /152

  IV.17. Opuszczenie linii Warty  /153

  IV.18. Działania 10 DP i Kresowej BK nad Nerem (6 IX 1939 r.)  /154

  IV.19. Lasy lućmierskie: samodzielne działania 28 pp  /155

  IV.20. Wyjście Kresowej BK z rysującego się okrążenia (7 IX 1939 r.)  /155

  Dokumenty  /167

  Dokumenty sprzed wojny  /167

  1. 1939, 23 marca, Warszawa. Projekt zadania armii „Łódź”, opracowany w Oddziale III Sztabu Głównego i przedstawiony przez szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych  /167

  2. 1939, 23 marca, Warszawa. Zadanie armii „Łódź” – dokument zatwierdzony przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i wręczony przez niego w tym dniu inspektorowi armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliuszowi Rómmlowi, l. 73/mob./O.III  /168

  3. 1939, [28] marca, [Łódź]. Wnioski Inspektora Armii na odcinku „Łódź” w sprawie transportów wielkich jednostek, które miała otrzymać armia  /169

  4. 1939, 1 maja, Sieradz. Meldunek dowódcy Ośrodka Sapersko-Pionierskiego 10 Dywizji Piechoty mjr. Mariana Cwaliny-Godziembo do dowódcy dywizji w sprawie planu wykonania zniszczeń na obszarze działania dywizji, l.331/tj.  /169

  5. 1939, [1 maja], Łódź. Rozkaz zniszczeń (zał. do rozkazu operacyjnego dowódcy 10 DP, L…/Op.) /170

  6. 1939, [maj], Sieradz. 10 batalion saperów. Zapotrzebowanie brakującej amunicji i środków zapalających  /172

  7. 1939, [1 maja], Łódź. Wykaz obiektów zniszczeń 10 Dywizji Piechoty  /172

  8. 1939, [maj], Sieradz. Rozkaz działania dowódcy 10 batalionu saperów mjr. Mariana Cwalino-Godziemby (wykonanie zniszczeń wyprzedzających i bojowych w pierwszym dniu wojny) /178

  9. 1939, [maj], Łódź. Plan działania jednostek saperskich w pasie 10 Dywizji Piechoty  /180

  10. 1939, początek czerwca, Łódź. Rozkaz do osłony dowódcy armii „Łódź”  /181

  11. 1939, [lipiec–sierpień], Łódź. Termin gotowości bojowej jednostek 10 DP (bez 30 pułku Strzelców Kaniowskich) oraz terminy ich przybycia do rejonów koncentracji /186

  12. 1939, [2] sierpnia, Kalisz. Meldunek dowódcy Kaliskiej Brygady ON płk. Franciszka Sudoła dla inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zarządzenia koncentracji Kępińskiego i Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej  /187

  13. 1939, [6] sierpnia, Julianów. Pismo szefa sztabu Inspektora Armii w Łodzi do dowódcy Kaliskiej Brygady Obrony Narodowej płk. Franciszka Sudoła  /187

  14. 1939, ok. 10 sierpnia, Łódź. Pismo dowódcy 10 Dywizji Piechoty do Inspektora Armii w Łodzi o zwiększenie limitu kilometrów na samochód terenowy dowódcy Piechoty Dywizyjnej 10 DP płk. Jana Zientarskiego  /188

  15. 1939, [31 lipca], Wieluń. Pismo dowódcy zgrupowania „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego do Inspektora Armii w Łodzi, l.267/tjn.  /188

  16. 1939, [ok. 1] sierpnia, Szczerców. Pismo dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehaka do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie wystąpienia dowódcy zgrupowania „Wieluń”  /189

  17. 1939, [6] sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódcy zgrupowania „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego, podpisane przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /189

  18. 1939, ok. połowy sierpnia, Julianów. Pismo Inspektora Armii do dowódcy 30 Dywizji Piechoty w sprawie batalionów Obrony Narodowej „Wieluń I” i „Wieluń II”  /189

  19. 1939, [sierpień], Łódź. Dowództwo 10 Dywizji Piechoty, Rozkaz do rozpoznania  /190

  20. Dowódca 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehak do Inspektora Armii w sprawie prac fortyfikacyjnych na odcinku płk. dypl. Jerzego Grobickiego, l. wch. 129/13/III.Op.  /192

  21. 1939, [ok. 10] sierpnia, Wieluń. Meldunek sytuacyjny nr 21 dowódcy 1 pułku kawalerii KOP ppłk. Feliksa Kopcia, l.w.129/15/III Op.  /192

  22. 1939, [7] sierpnia, Julianów. Inspektor armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusz Rómmel, Instrukcja o wprowadzeniu karnetów pozycji obronnej, l. 121/1/III/Op.  /193

  23. 1939, sierpień. Układ karnetów pododcinków obronnych pułku, batalionu i kompanii  /198

  24. 1939, przed 22 sierpnia, Łódź. Zarządzenie dowódcy 4 Grupy Artylerii w Łodzi płk. Leonarda Lubańskiego w sprawie wyznaczenia oficerów odpowiedzialnych za zapewnienie aktualności karnetów pozycji obronnej /201

  25. 1939, sierpień, OdB graficzne armii „Łódź”  /201

  26. 1939, sierpień. Oddział III Sztabu Głównego, Warszawa. Wyciąg z tabeli mobilizacji 30 pułku piechoty, zał. do pisma l.257/III. Mob. 39  /204

  27. 1939, sierpień, Łódź. Tabela transportów mobilizacyjnych jednostek 10 Dywizji Piechoty /205

  28. 1939, 9 sierpnia, Wieluń. Pismo dowódcy grupy osłonowej „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego do inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla przesyłające meldunek dowódcy samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych nr 30  /205

  29. 1939, 12 sierpnia, Wieluń. Dowództwo grupy osłonowej „Wieluń”. Rozkaz dzienny Nr 2 płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie programu uroczystości „Święta Żołnierza” w dniu 15 sierpnia 1939 r.  /206

  30. 1939, 14 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do Dowódcy Broni Pancernych MSWojsk. w sprawie zwiększenia limitu kilometrów samochodu dowódcy PD 10 DP   /206

  31. 1939, [ok. 13] sierpnia, Julianów. Pismo szefa sztabu inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla płk. dypl. Adama Pragłowskiego do dowódcy grupy osłonowej „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie wniosku o wyposażenie kompanii czołgów rozpoznawczych nr 30 w najcięższe karabiny maszynowe  /207

  32. 1939, 21 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 135/4/Op.  /207

  33. 1939, 23 sierpnia, Czarnożyły. Meldunek dowódcy 1 pułku kawalerii KOP ppłk. Feliksa Kopcia dla inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zmiany dyslokacji pułku /208

  34. 1939, 25 sierpnia, Warszawa. Zarządzenia generalnego inspektora sił zbrojnych marsz. Edwarda ŚmigłegoRydza dla inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie osłony przegrupowania, z wytycznymi szczegółowymi dla odcinka Łódź, l. 800/III.Mob.  /208

  35. 1939, 25 sierpnia, godz. 20.10, Julianów. Depesza inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych przez szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza w sprawie zmian na stanowiskach w 10 Dywizji Piechoty. L.141/III op./tjn. 39 /210

  36. 1939, 25 sierpnia, godz. 9.20, Szczerców. Meldunek sytuacyjny dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehaka, l.1/3405/Op /210

  37. 1939, 26 sierpnia. Notatka oficera informacyjnego zgrupowania płk. Jana Zientarskiego zawierająca informacje o sytuacji na pograniczu otrzymane od Straży Granicznej /210

  38. 1939, 26 sierpnia. Oficer informacyjny zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Zapis meldunków od nadkomisarza Straży Granicznej Konstantego Kononowicza z Inspektoratu Ostrów Wielkopolski i rtm. Kazimierza Mineckiego dotyczących koncentracji niemieckiej  /211

  39. 1939, 27 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódców 10 i 30 Dywizji Piechoty w sprawie użycia jednostek Straży Granicznej po wykonaniu przez nie zadań osłonowych, l. 141/11/III Op.  /212

  40. 1939, 27 sierpnia, godz. 11.00, Julianów. Zarządzenie inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 142/6/III Op. /212

  41. 1939, 27 sierpnia, godz. 10.00, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy 6 szwadronu 1 pułku kawalerii KOP rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego o ruchach niemieckich w rejonie Sycowa /212

  42. 1939, 27 sierpnia, Ostrów Wielkopolski. Telefonogram komendanta komisariatu Straży Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim  /213

  43. 1939, [27 sierpnia], godz. 17.15, Wieluń. Telefonogram do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego od dowódcy 5 szwadronu 1 pułku kawalerii KOP rtm. Kazimierza Mineckiego  /214

  44. 1939, 28 sierpnia, Julianów. Sztab inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla. Instrukcja dla walk wstępnych, l. 144/5/III.Op /214

  45. 1939, 28 sierpnia, godz. 15.30, Kępno. Meldunek sytuacyjny dowódcy Kępińskiego Batalionu ON kpt. Romualda Jüngsta dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /216

  46. 1939, 28 sierpnia, Doruchów. Komunikat informacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /216

  47. 1939, 28 sierpnia, godz. 14.00, Rychtal. Meldunek Komisariatu Straży Granicznej w Rychtalu /217

  48. 1939, 28 sierpnia, godz. 11.00. Telefonogram dowódcy 28 pp ppłk. Walentego Peszka („Walenty”) do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego („Władysław”)  /217

  49. 1939, 28 sierpnia. Oficer informacyjny zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Dziennik otrzymanych wiadomości /218

  50. 1939, 28 sierpnia, godz. 8.10, Ostrzeszów. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy Zgrupowania „Władysław” płk. Jana Zientarskiego  /219

  51. 1939, 29 sierpnia, godz. 11.45, Warszawa. Juzogram szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla informujący o zgodzie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych na przyjęcie ugrupowania wyjściowego, l.144/23/III Op.  /219

  52. 1939, [29 sierpnia]. Rozkaz szczególny dowódcy 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława BończaUzdowskiego dla dowódcy 36 pułku piechoty, ppłk. dypl. Karola Ziemskiego, podpisany przez szefa sztabu ppłk. dypl. Albina Habinę  /220

  53. 1939, 29 sierpnia, Julianów. Rozkaz inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie przeciwdziałania dywersji niemieckiej  /221

  54. 1939, 29 sierpnia, Julianów. Rozkaz inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zwalczania szpiegostwa  /222

  55. 1939, 29 sierpnia, godz. 21.00, Julianów. Juzogram szefa sztabu Inspektora Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego do oficera kierunkowego Oddziału III Sztabu Głównego ppłk. dypl. Jerzego Suzina informujący o zakończeniu koncentracji 10 Dywizji Piechoty /223

  56. 1939, 29 sierpnia, Sieradz. Komunikat informacyjny nr 1 dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza, l. 2/17/op  /224

  57. 1939, [29] sierpnia, godz. 17.00, Sieradz. Meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty dla Inspektora Armii, przekazany przez szefa sztabu dywizji ppłk. dypl. Tadeusza Dańca  /225

  58. 1939, [29] sierpnia, Szczerców–Julianów. Rozmowa juzowa szefa sztabu 30 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Władysława Surackiego ze sztabem Inspektoratu Armii w sprawie przesunięcia zgrupowania płk. dypl. Jerzego Grobickiego   /225

  59. 1939, 29 sierpnia, Doruchów. Pismo dowódcy saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Węglewice w sprawie wykonania kołków i żerdzi na płot kolczasty   /226

  60. 1939, 29 sierpnia, godz. 17.15. Meldunek sytuacyjny nr 1 dowódcy oddziału rtm. M. (5 szwadron 1 pułku kawalerii KOP rtm. Kazimierza Mineckiego) /226

  61. 1939, [29 lub 30] sierpnia, Julianów. Rozkaz dowódcy inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do luzowania zgrupowania płk. dypl. Jerzego Grobickiego przez 28 Dywizję Piechoty /227

  62. 1939, 30 sierpnia, godz. 15.45, Warszawa. Depesza zastępcy szefa Sztabu Głównego płk. Józefa Jaklicza do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie przyjęcia ugrupowania wyjściowego  /228

  63. 1939, 30 sierpnia, godz. 19.45, Julianów. Juzogram inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla, podpisany z rozkazu przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, do dowódcy 10 DP stanowiący uzupełnienie rozkazu l. 146/5/III Op., l. 146/20/III/Op.  /229

  64. 1939, 30 sierpnia, godz. 7.20, Sieradz. Meldunek szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca do Inspektoratu Armii, l. wch. 146/13/III/Op. /229

  65. 1939, 30 sierpnia, godz. 21.15, Warszawa. Telegram szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do Inspektora Armii w Łodzi, l. 795/III/Op. (nr wch. 146/26/III.Op.) /229

  66. 1939, [29 lub 30] sierpnia, Sieradz–Julianów. Rozmowa juzowa szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca z mjr. dypl. Józefem Makowieckim z Oddziału III Inspektoratu Armii  /230

  67. 1939, 30 sierpnia. Sieradz. Pismo szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca do dowódców zgrupowań płk. Jana Zientarskiego i płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie przesłania oleaty z naniesionymi pracami fortyfikacyjnymi po stronie niemieckiej, l.3/22/Op.  /230

  68. 1939, [30] sierpnia, godz. 12.00, Sieradz. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 Dywizji Piechoty dla inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla  /231

  69. 1939, 30 sierpnia, godz. 20.00. Telefonogram szefa sztabu Inspektoratu Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego w sprawie przyjęcia ostatecznego ugrupowania, l. 146/20/III.Op.  /232

  70. 1939, 30 sierpnia, Doruchów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Cz. I  /232

  71. 1939, 30 sierpnia, Doruchów. Dowództwo zgrupowania płk. Z. Rozkaz organizacji łączności opracowany przez dowódcę łączności zgrupowania ppor. Kazimierskiego, l.4/Łączn.  /236

  72. 1939, 30 sierpnia. Zgrupowanie płk. Jana Zientarskiego. Komunikat informacyjny nr 1  /237

  73. 1939, 30 sierpnia. Pismo szefa saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Wielowieś  /238

  74. 1939, [30] sierpnia. Notatka w sprawie niszczeń na odcinku płk. Jana Zientarskiego  /238

  75. 1939, 30 sierpnia. Pismo dowódcy saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały, do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Bralin, tartak Perzów, l.30/op.  /238

  76. 1939, 30 sierpnia. Telegram dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich („Wincenty”) do płk. Jana Zientarskiego (dowódca „Władysław”)  /239

  77. 1939, 30 sierpnia, Kraszewice. Rozkaz dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich ppłk. Wincentego Kurka do przesunięcia oddziałów  /239

  78. 1939, 30 sierpnia. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy zgrupowania „Władysław” płk. Jana Zientarskiego   /241

  79. 1939, 30 sierpnia, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy oddziału łącznikowego rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Z. /241

  80. 1939, 30 sierpnia, Kępno. Meldunek sytuacyjny dowódcy Kępińskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Romualda Jüngsta do płk. Jana Zientarskiego w Doruchowie  /241

  81. 1939, [30] sierpnia, Łódź. Ogólny rozkaz operacyjny nr l dowódcy armii „Łódź”, l.146/5/III.Op.  /242

  82. 1939, 31 sierpnia, Sieradz. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 10 Dywizji Piechoty o zadaniach oddziałów i pododdziałów dywizji  /245

  83. 1939, 31 sierpnia, godz. 7.30. Juzogram – meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty przekazany przez oficera operacyjnego kpt. dypl. Włodzimierza Łagidze  /248

  84. 1939, 31 sierpnia, godz. 17.10. Juzogram – meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty przekazany przez oficera operacyjnego kpt. dypl. Włodzimierza Łagidze  /248

  85. 1939, 31 sierpnia, Ostrzeszów. Meldunek dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich ppłk. Wincentego Kurka dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty o położeniu, l. 6/Op. /249

  86. 1939, 31 sierpnia. Meldunek sytuacyjny Komendy Obwodowej Straży Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim, przekazany przez oficera wywiadowczego komisarza Mroza  /249

  87. 1939, 31 sierpnia, Doruchów. Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 6/1/op. /250

  88. 1939, 31 sierpnia. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy zgrupowania „Władysław”, l. 157/tjn.  /250

  89. 1939, 31 sierpnia, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy oddziału łącznikowego rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego  /251

  90. 1939, [31] sierpnia. Telefonogram sytuacyjny „Warty” (5 szwadron 1 pułku KOP rtm. Kazimierza Mineckiego) dla „Władysława” /251

  91. 1939, [31] sierpnia. Zapis telefonogramu z dowództwa 25 Dywizji Piechoty do dowództwa zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /251

  Dokumenty z okresu wojny  /252

  92. 1939, 1 września, godz. 15.20. Telegram zastępcy szefa sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza dla dowódcy armii „Łódź”, l.12/III/Op. /252

  93. 1939, 1 września, godz. 23.00, Julianów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy armii „Łódź”, Część I, l.148/60/III.Op.  /252

  94. 1939, 1 września, godz. 21.20, Julianów. Komunikat informacyjny nr 68 sztabu armii „Łódź”   /253

  95. 1939, 1 września, Julianów. Rozkaz operacyjny nr 2 (na dzień 2 września 1939 r.) dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza /254

  96. 1939, 1 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 2  /256

  97. 1939, 1 września, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” do dowódcy 10 dywizji piechoty w sprawie oszczędności amunicji przeciwlotniczej, l. 148/46/III.op  /257

  98. 1939, 1 września, Julianów. Rozkaz dowódcy armii „Łódź” dla dowódcy 10 dywizji piechoty w sprawie wysunięcia sił głównych na przedpole, l. 148/50/III.op.  /257

  99. 1939, 1 września, rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, l.8/1 op. /258

  100. 1939, 1 września, godz. 16.30, Warszawa. Wiadomość ze Sztabu Lotniczego dla Sztabu Naczelnego Wodza /260

  101. 1939, 1 września, godz. 23.30, Julianów. Zarządzenie szefa sztabu armii „Łódź”, podpisane przez szefa Oddziału III ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego w sprawie wysłania oficerów łącznikowych  /260

  102. 1939, 1 września, godz. 8.50, Julianów. Meldunek sytuacyjny nr 1 dowódcy armii „Łódź”, l.148/23/III  /261

  103. 1939, 1 września, godz. 9.05, Julianów. Telegram mjr. dypl. Leona Wernica ze sztabu armii „Łódź” do ppłk. dypl. Stanisława Bienia z Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza /261

  104. 1939, 1 września, godz. 14.55, Julianów. Depesza dla ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza podpisana przez szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego   /262

  105. 1939, 1 września, godz. 18.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza, l.148/54/III  /262

  106. 1939, 1 września, godz. 20.20, Julianów. Meldunek dowództwa armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza o położeniu armii na godz. 20.00, l.150/40/III.Op. Mapa 1:300 000 /263

  107. 1939, 1 września, godz. 23.45, Julianów. Meldunek sytuacyjny wieczorny dowódcy armii „Łódź” dla Sztabu Naczelnego Wodza, podpisany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.148/65/III.Op.  /264

  108. 1939, 1 września, godz. 4.49. Meldunek sytuacyjny dowództwa grupy płk. dypl. Jerzego Grobickiego   /264

  109. 1939, 1 września, godz. 5.00. Fonogram placówki granicznej nr 24 do sztabu armii „Łódź”  /265

  110. 1939, 1 września, godz. 9.25. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /265

  111. 1939, 1 września, godz. 12.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /266

  112. 1939, 1 września, godz. 14.50. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /267

  113. 1939, 1 września, godz. 22.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP nadany przez szefa sztabu dywizji ppłk. dypl. Stefana Osikę  /267

  114. 1939, [1] września. Rozkaz operacyjny dowódcy grupy płk. dypl. Jerzego Grobickiego  /268

  115. 1939, 2 września, Julianów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 3 dowódcy armii „Łódź”. Cz. I. l.149/75/III.Op.  /269

  116. 1939, 2 września. Sztab armii „Łódź”, Julianów. Oddział II. Komunikat informacyjny nr 69  /271

  117. 1939, 2 września, godz. 23.30, Julianów. Rozkaz operacyjny na dzień 3 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l.19/4/op. /272

  118. 1939, 2 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 3  /273

  119. 1939, 2 września, godz.1.20, Julianów. Telegram dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza do dowódcy 10 Dywizji Piechoty (dowódca „Ryszard”) /274

  120. 1939, 2 września, godz. 8.25, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.149/5/III  /275

  121. 1939, 2 września, godz. 14.25, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 149/31/III.Op.  /275

  122. 1939, 2 września, godz. 19.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 149/67/III.Op.  /275

  123. 1939, 2 września, godz. 19.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.149/5/III  /276

  124. 1939, 2 września, godz. 2.30, Julianów. Telegram dowództwa armii „Łódź” do ppłk. dypl. Andrzeja Mareckiego z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie braku rozkazów wyładowczych dla 13 DP  /277

  125. 1939, 2 września, godz. 14.20, Warszawa. Telegram kwatermistrza OK IV (Łódź) płk. dypl. Witolda Gierulewicza do naczelnego kwatermistrza płk. dypl. Józefa Wiatra w sprawie miejsc w 4 Szpitalu Okręgowym w Łodzi  /277

  126. 1939, 2 września, godz. 13.22. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /277

  127. 1939, 2 września, godz. 21.55. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza /278

  128. 1939, 3 września, godz. 0.15, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /278

  129. 1939, 3 września, około godz. 15.00 Łódź–Warszawa. Rozmowa juzowa między dowódcą armii „Łódź” a szefem Sztabu Naczelnego Wodza i Naczelnym Wodzem o położeniu operacyjnym na odcinku armii „Łódź”  /279

  130. 1939, 3 września, godz. 17.05, Warszawa. Depesza zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza do dowódcy armii „Łódź”  /280

  131. 1939, 3 września, Łódź. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy armii „Łódź” nr 4 do obrony na linii Warty i Widawki  /281

  132. 1939, 3 września. Rozkaz operacyjny nr 4 na dzień 4 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l.16/op. /282

  133. 1939, 3 września, Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 4  /283

  134. 1939, 3 września, godz. 14.40, Julianów. Rozmowa szefa Oddziału III sztabu armii „Łódź” ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego z kpt. Eugeniuszem Klebanem, oficerem sztabu płk. Jana Zientarskiego  /284

  135. 1939, 3 września, godz. 11.40. Meldunek o przebiegu wyładunku Kresowej Brygady Kawalerii  /284

  136. 1939, 3 września, godz. 23.45, leśniczówka 1 km na płn. od m. Grabowiec. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Grupy Operacyjnej, gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza, do działań obronnych nad Wartą  /284

  137. 1939, 3 września, godz. 00.50. Fragmenty rozkazu operacyjnego dowódcy Kresowej Brygady Kawalerii płk. Stefana Hanka-Kuleszy jako potwierdzenie rozkazów ustnych  /286

  138. 1939, 3 września, godz. 23.34, leśniczówka 1 km na płn. od m. Grabowiec. Rozkaz umocnień dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza /287

  139. 1939, 3 września, godz. 0.30, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /288

  140. 1939, 3 września, godz. 10.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowódcy armii „Łódź”, podpisany przez szefa sztabu armii, l. 150/20/III.Op. /289

  141. 1939, 3 września, godz. 10.23, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z mjr. dypl. Karolem Riedlem z Oddziału III sztabu armii „Łódź”  /289

  142. 1939, 3 września, godz. 11.45, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.150/21/III.Op. /290

  143. 1939, 3 września, godz. 12.30, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.150/15/III.Op. /290

  144. 1939, 3 września, godz. 14.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego i mjr. dypl. Jana Młoszewskiego mjr. dypl. Kazimierzowi Napieralskiemu z Oddziału III Sztabu NW /291

  145. 1939, 3 września, godz. 20.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 150/40/III.Op. /291

  146. 1939, 3 września, godz. 20.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 959/II  /292

  147. 1939, 2 września, Kalisz. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 25 Dywizji Piechoty do osłony na linii Prosny – fragment dotyczący współpracy z 10 DP. Cz. I., l.10/3 op  /293

  148. 1939, [3] września. Rozmowa juzowa mjr. dypl. Wacława Zielonki z Oddziału III sztabu armii „Łódź” z oficerem łącznikowym Kresowej BK kpt. Piotrem Sąsiadkiem   /294

  149. 1939, 4 września, godz. 20.30, Julianów. Rozkaz dowódcy armii „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla dla dowódcy 10 dywizji piechoty, l. 151/26/III.Op   /294

  150. 1939, 4 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 5   /295

  151. 1939, 4 września, Julianów. Rozkaz operacyjny na dzień 5 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l. 23/op  /295

  152. 1939, 4 września, godz. 5.26, Julianów. Rozkaz szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla dowódcy lotnictwa „Ananasa”  /297

  153. 1939, 4 września, godz. 12.00. Zarządzenia szefa żandarmerii armii „Łódź” dla oficerów szefostwa i dowódcy plutonu konnego żandarmerii  /297

  154. 1939, 4 września, godz. 4.00, Julianów. Telefonogram – meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II sztabu Naczelnego Wodza podpisany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /298

  155. 1939, 4 września, godz. 10.00. Rozmowa telefoniczna szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego z mjr. dypl. Kazimierzem Napieralskim z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza   /298

  156. 1939, 4 września, 11.20, Julianów–Warszawa. Rozmowa juzowa szefa Oddziału III sztabu armii „Łódź” ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego z ppłk. dypl. Jerzym Suzinem z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie położenia jednostek armii  /299

  157. 1939, 4 września, Julianów. Notatka – wiadomości uzyskane w ciągu dnia przez mjr. dypl. Karola Riedla z Oddziału III sztabu armii „Łódź”  /300

  158. 1939, 4 września, godz. 14.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź”, l. 151/3/III Op. przekazany przez szefa Oddziału III ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego  /301

  159. 1939, 4 września, godz. 20.40, Julianów. Meldunek informacyjny sztabu armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 976/III  /302

  160. 1939, 4 września, godz. 21.00, Julianów. Meldunek sztabu armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza  /302

  161. 1939, 4 września, godz. 21.30, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z mjr. dypl. Karolem Riedlem ze sztabu armii „Łódź”  /303

  162. 1939, 4 września, godz. 22.40, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla do Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza, l. 151/30/III.Op.  /304

  163. 1939, [4 września]. Dowództwo armii „Łódź”, meldunek z rozpoznania lotniczego  /304

  164. 1939, [4] września, godz. 22.50 Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP do dowódcy armii „Łódź”, podpisany przez szefa sztabu ppłk. dypl. Stefana Osikę  /305

  165. 1939, 4 września, godz. 18.50, Łódź. – Telegram dowódcy Okręgu Korpusu IV gen. bryg. Adama Korytowskiego zawierający meldunek sytuacyjny nr 184 oraz meldunek dodatkowy o nalotach i bombardowaniu w dniu 3 września 1939 r. dla Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych  /305

  939, 5 września, 3.00. Telegram Sztabu NW do dowódcy armii „Łódź” /306

  167. 1939, 5 września, godz. 11.45. Rozmowa juzowa Naczelnego Wodza z dowódcą armii „Łódź”  /307

  168. 1939, 5 września, godz. 16.45, Warszawa. Rozkaz Naczelnego Wodza dla dowódcy armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w sprawie interwencji na rzecz armii „Łódź”, l.3/5/III Op.  /308

  169. 1939, 5 września, godz. 19.00–20.00, Warszawa–Julianów. Rozmowa dalekopisowa Naczelnego Wodza z dowódcą armii „Łódź” /308

  170. 1939, 5 września, godz. 21.00. Rozmowa juzowa między zastępcą szefa Oddziału III Sztabu NW płk. dypl. Tadeuszem Klimeckim i szefem Oddziału III sztabu armii „Poznań” ppłk. dypl. Feliksem Robakiewiczem  /310

  171. 1939, 5 września, godz. 22.45, Warszawa. Depesza Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza do dowódcy armii „Łódź” w sprawie zgody na opuszczenie pozycji głównej, l.289/III   /311

  172. 1939, 5 września, godz. 23.00, Julianów. Rozkaz operacyjny nr 5 dowódcy armii „Łódź” do odwrotu z pozycji głównej  /311

  173. 1939, 5 września, godz. 7.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego – stan na godz. 6.00  /312

  174. 1939, 5 września, godz. 7.30, Julianów. Meldunek szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza /313

  175. 1939, 5 września, [około godz. 8.00], Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa kmdr. ppor. Józefa Boreyko z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /313

  176. 1939, 5 września, godz. 8.50, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza /314

  177. 1939, 5 września, godz. 9.10, Łódź. Telegram delegata naczelnego kwatermistrza – komendanta Bazy Łódzkiej gen. bryg. Adama Korytowskiego do naczelnego kwatermistrza płk. dypl. Józefa Wiatra, l.42/tj. Kwat.39/IX 1939  /314

  178. 1939, 5 września, godz. 10.22, Julianów. Telegram dowództwa armii „Łódź” do szefa Sztabu Naczelnego Wodza – meldunek sytuacyjny z godz. 6.00, l.152/10/III /314

  179. 1939, 5 września, godz. 13.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla Sztabu NW  /315

  180. 1939, 5 września, godz. 15.05, Łódź. – Meldunek o położeniu armii „Łódź” przekazany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.152/32/III Op /315

  181. 1939, 5 września, godz. 16.50, Łódź. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /316

  182. 1939, 5 września, godz. 18.15. Rozmowa dalekopisowa szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego z mjr. dypl. Antonim Grudzińskim z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza   /316

  183. 1939, 5 września, godz. 19.00. Meldunek informacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /317

  184. 1939, [5] września, Julianów. Wiadomości o nieprzyjacielu przed frontem armii „Łódź”  /317

  185. 1939, 6 września, [Mszczonów]. Rozkaz operacyjny nr 6 dowódcy armii „Łódź” do odwrotu na wschodni brzeg Wisły /318

  186. 1939, 6 września, godz. 7.33, [Julianów]. Telegram – nota dowódcy łączności armii „Łódź” ppłk. Malinowskiego dla ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza  /319

  187. 1939, 6 września, [około godz. 9.00, Mszczonów]. Fonogram sztabu armii „Łódź” do Sztabu Naczelnego Wodza  /319

  188. 1939, 7 września, godz. 8.00, las folwarku Grzegorzewice. Meldunek o położeniu dowódcy armii „Łódź” dla Naczelnego Wodza, l. 155/1/III.Op.  /319

  189. 1939, 7 września, Sępochów. Rozkaz operacyjny dowódcy armii „Łódź” do przegrupowania Wielkich Jednostek na prawy brzeg Wisły  /321

  Aneks. Dokumenty 10 Dywizji Piechoty i 31 pSK dołączone do relacji mjr. Bolesława Raczkowskiego /322

  190. 1939, 2 września, godz. 18.14. Rozkaz dowódcy „Ryszard”, podpisany przez dowódcę I batalionu 31 pp mjr. Bolesława Raczkowskiego (dowódca „Adolf”), dla dowódcy „Raj” w sprawie rozmieszczenia taboru  /322

  191. 1939, 3 września, godz. 21.20. Rozkaz szczególny dowódcy 10 DP (dowódca „Maria”), podpisany przez gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dla dowódcy I batalionu 31 pp mjr. Bolesława Raczkowskiego  /322

  192. 1939, [3 września]. Rozkazy dla dowódców plutonów ppor. rez. Władysława Sodolskiego i ppor. rez. Antoniego Jaraszkiewicza w sprawie wycofania dowodzonych przez nich placówek z przedpola na odcinek obrony stałej I batalionu 31 pSK / 323

  193. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dla dowódcy I batalionu 31 pSK mjr. Bolesława Raczkowskiego w sprawie obsadzenia pozycji „Woźniki” /323

  194. 1939, 4 września. Rozkaz szczególny dowódcy 10 DP (dowódca „Maria”) dla dowódcy I batalionu 31 pSK, podpisany przez szefa sztabu 10 DP ppłk. dypl. Stefana Osikę, l. 111/op /323

  195. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy 31 pp dla dowódcy I batalionu 31 pSK mjr. Bolesława Raczkowskiego na odwrocie biletu wizytowego ppłk. Wincentego Wnuka   /324

  196. 1939, 4 września, godz. 18.50. Meldunek sytuacyjny dowódcy 1 kompanii strzeleckiej 31 pSK kpt. Władysława Czyża dla dowódcy I batalionu 31 pSK  /324

  197. 1939, 11 września, godz. 11.30. Meldunek dowódcy 2 kompanii strzeleckiej 31 pSK kpt. Czesława Stępnia dla dowódcy I batalionu 31 pSK  /325

  Opracowania   /327

  Lucjan Zieliński: Działania 10 Kaniowskiej Dywizji Piechoty w boju granicznym i w obronie nad Wartą w wojnie obronnej 1939 roku  /327

  Roman Podbielski: Zarys historii działań bojowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w kampanii wrześniowej  /389

  Witosław Porczyński: Kronika działań Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 roku   /440

  Reprodukcje szkiców i dokumentów  /475

  Zdjęcia   /537

  Bibliografia  /589

  Skorowidz nazwisk  /599

  Skorowidz nazw geograficznych /607 

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

100,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: od 24h do 14 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty