CODICES DEPERDITI T.1-3

CODICES DEPERDITI T.1-3nr katalogowy: 8569
 • ‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej t.1-3

  Jerzy Kaliszuk

  t. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji, ss. 688, 7 tab., 6 diagr., indeksy (trzy: osób, nazw geograficznych, cytowanych rękopisów), summary (do t. 1–3), informacja o autorze

  t. 2: Katalog rękopisów utraconych, cz. 1–2, ss. 1379 (cz. 1: s. 1–646, nr 1–581; cz. 2: s. 647–1379, nr 582–1445)

  t. 3: Indeksy. Aneks. Bibliografia, ss. 754, 68 il.; indeksy (do t. 2, siedem: autorów i tytułów tekstów, tytułów kodeksów, kopistów, proweniencji, chronologiczny, cytowanych rękopisów), konkordancja dawnych sygnatur, wykaz rękopisów zachowanych, aneks: wypisy źródłowe, bibliografia (do t. 1–3), ilustracje (do t. 1–3)

  Format B5

  Oprawa twarda

  ISBN 978-83-87843-42-7

   

  Spis treści

  5

  Przedmowa

  9

  Wstęp

  13

  Część 1. Dzieje kolekcji i stan opracowania

  45

  1. Pierwszy okres warszawski (XVIII w. – 1832)

  49

  1.1. Rękopisy Biblioteki Załuskich

  49

  1.2. Rękopisy biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego

  61

  1.3. Rękopisy biblioteki Czartoryskich w Puławach

  67

  1.4. Rękopisy biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

  70

  1.5. Rękopisy Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim

  78

  1.5.1. Zbiory Biblioteki Liceum Warszawskiego

  78

  1.5.2. Biblioteka przy Sądzie Apelacyjnym

  79

  1.5.3. Rękopisy z bibliotek suprymowanych klasztorów

  81

  1.6. Rękopisy warszawskie – stan opracowania

  85

  1.7. Wywiezienie zbiorów bibliotecznych do Petersburga

  92

  2. Okres rosyjski: w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu (1795 – 1832 – 1921)

  97

  3. Drugi okres warszawski

  139

  3.1. Rewindykacja zbiorów z Rosji

  139

  3.2. W BUW i BN

  154

  3.3. Biblioteka Wilanowska

  155

  3.4. Stan opracowania zbioru rękopisów Biblioteki Narodowej do 1939 r.

  161

  3.5. Stan na 1939 r.

  167

  4. Druga wojna światowa – zniszczenie zbiorów

  171

  5. Przywoływane z pamięci – powojenna literatura przedmiotu

  181

  6. Stan zachowania w Bibliotece Narodowej

  195

  Część 2. Charakterystyka kolekcji

  199

  1. Wprowadzenie

  201

  1.1. Identyfikacja tekstów / zawartości kodeksów

  203

  1.2. Datowanie kodeksów

  205

  1.3. Proweniencja nowożytna kodeksów

  206

  2. Zestawienia statystyczne

  209

  2.1. Liczba rękopisów

  209

  2.2. Materiał piśmienny

  211

  2.3. Wielkość (format) rękopisów

  212

  2.4. Czas powstania

  213

  2.5. Pochodzenie rękopisów (proweniencja nowożytna)

  216

  3. Księgozbiory średniowieczne

  227

  4. Rękopisy pochodzenia polskiego o znanej proweniencji średniowiecznej

  231

  4.1. Biblioteki klasztorne

  231

  4.1.1. Książka i biblioteki w regule zakonnej

  231

  4.1.1.1. Reguła św. Benedykta

  232

  4.1.1.2. Reguła św. Augustyna

  243

  4.1.1.3. Reguła św. Franciszka

  247

  4.1.1.4. Reguła a praktyka zakonna

  250

  4.1.2. Zakony reguły św. Benedykta

  262

  4.1.2.1. Benedyktyni

  262

  4.1.2.1.1. Święty Krzyż

  263

  4.1.2.1.2. Sieciechów

  284

  4.1.2.1.3. Lubiń

  294

  4.1.2.1.4. Płock

  299

  4.1.2.2. Cystersi

  300

  4.1.2.2.1. Koprzywnica

  302

  4.1.2.2.2. Ląd

  317

  4.1.2.2.3. Paradyż

  325

  4.1.2.2.4. Sulejów

  330

  4.1.2.2.5. Wieleń / Przemęt

  333

  4.1.2.2.6. Zemsko / Bledzew

  336

  4.1.2.2.7. Jędrzejów

  337

  4.1.3. Zakony reguły św. Augustyna

  340

  4.1.3.1. Bożogrobcy (Miechów)

  342

  4.1.3.2. Kanonicy regularni

  358

  4.1.3.2.1. Czerwińsk

  358

  4.1.3.2.2. Mstów

  365

  4.1.3.3. Premonstratensi (Witów)

  369

  4.1.3.4. Duchacy (Kraków)

  373

  4.1.3.5. Paulini

  375

  4.1.3.5.1. Beszowa

  377

  4.1.3.5.2. Brdów

  381

  4.1.3.5.3. Kraków-Skałka

  382

  4.1.4. Mendykanci

  385

  4.1.4.1. Dominikanie

  388

  4.1.4.2. Franciszkanie / franciszkanie obserwanci (bernardyni)

  391

  4.1.4.3. Augustianie-eremici

  395

  4.1.5. Księgozbiory klasztorne: ludzie – książki – teksty

  396

  4.1.5.1. Pozyskiwanie książek

  401

  4.1.5.1.1. Skryptoria

  401

  4.1.5.1.2. Dary

  412

  4.1.5.1.3. Zakupy

  415

  4.1.5.1.4. Inne sposoby pozyskiwania książek

  420

  4.1.6. Księgozbiór / Księgozbiory

   422

  4.1.6.1. Księgi kościoła

  424

  4.1.6.2. Księgi kapitulne

  425

  4.1.6.3. Księgi „biblioteczne”

  429

  4.2. Księgozbiory katedralne

  471

  4.2.1. Kraków – biblioteka katedralna

  475

  4.2.2. Płock – biblioteka katedralna

  478

  4.3. Księgozbiory kolegiackie

  481

  4.3.1. Wiślica – kolegiata NMP

  484

  4.3.2. Skarbimierz – kolegiata św. Jana Chrzciciela

  488

  4.3.3. Sandomierz – kolegiata NMP

  490

  4.3.4. Warszawa – kolegiata św. Jana Chrzciciela

  493

  4.3.5. Tum pod Łęczycą – kolegiata NMP i św. Aleksego

  494

  4.4. Księgozbiory parafialne

  497

  4.5. Rękopisy z kręgu Uniwersytetu Krakowskiego

  513

  4.6. Rękopisy z kręgu ludzi świeckich

  519

  5. Rękopisy pochodzenia polskiego o nieustalonej proweniencji

  523

  6. Rękopisy proweniencji obcej

  529

  6.1. Francja – 51 rękopisów

  530

  6.2. Włochy – 31 rękopisów

  536

  6.3. Czechy – 28 rękopisów

  542

  6.4. Flandria / Niderlandy – 12 rękopisów

  547

  6.5. Niemcy – 7 rękopisów

  549

  6.6. Austria – 4 rękopisy

  551

  6.7. Anglia – 3 rękopisy

  552

  6.8. Węgry – 3 rękopisy

  553

  7. Rękopisy o nieustalonej proweniencji

  557

  7.1. Rękopisy o nieustalonej proweniencji średniowiecznej

  558

  7.1.1. Rękopisy pochodzące z Biblioteki Załuskich (ok. 330 kodeksów)

  558

  7.1.2. Rękopisy pochodzące z bibliotek zabranych w 1832 r. (ok. 230 kodeksów)

  570

  7.1.3. Rękopisy pochodzące z Biblioteki Wilanowskiej (28 kodeksów)

  582

  7.2. Rękopisy o nieustalonej proweniencji nowożytnej

  584

  Podsumowanie

  587

  Summary

  597

  Spis tabel i diagramów

  611

  Indeksy do tomu 1

  613

  1. Indeks osób

  615

  2. Indeks nazw geograficznych

  651

  3. Indeks cytowanych rękopisów

  665

  Informacja o autorze

   

   

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

499,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty