DIALOG KATOLICKO-JUDAISTYCZNY

DIALOG KATOLICKO-JUDAISTYCZNYnr katalogowy: 9346
 • Dialog katolicko-judaistyczny w perspektywie dokumentów Stolicy Apostolskiej

  Red. Krzysztof Pilarczyk

  Karków: PAU, 2016

  ss. 299

  Format B5

  Oprawa miękka

  ISBN 978-83-60154-43-4

   

  SPIS TREŚCI

  Ks. STEFAN WYLĘŻEK — Słowo wstępne

  Przedmowa

  DIALOG KATOLICKO-ŻYDOWSKI PO II SOBORZE WATYKAŃSKIM

  Aneks I: Św. Paweł z Tarsu, List do Rzymian, rozdz. XI

  Aneks II: Św. Augustyn, O państwie Bożym, księga XVIII, rozdz. 46

  Aneks III: Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra aetate) nr 4 (1965)

  Aneks IV: Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej „Nostra aetate" nr 4 (1974)

  Aneks V: Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień) (1985)

  Aneks VI: List pasterski z okazji 25. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji „Nostra aetate" Episkopatu Polski (1991)

  JUDAIZM I CHRZEŚCIJAŃSTWO — PARALELNE DROGI ZBAWIENIA? (Z PROBLEMATYKI DIALOGU KATOLICKO-JUDAISTYCZNEGO)

  Aneks VII: 1947 Seelisberg: raport Trzeciej Komisji

  Aneks VIII: Dabru emet: żydowska deklaracja o chrześcijanach i chrześcijań-stwie (2000)

  SZOA — CEZURA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA O ŻYDACH I JUDAIZMIE ORAZ W JEGO PRAKTYCE

  Aneks IX: Pamiętamy : refleksje nad Szoah (1998)

  HUMANIZACJA ŚWIATA PRZEZ DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY W UJĘCIU JANA PAWŁA II : NA KANWIE DIALOGU KATOLICKO-JUDAISTYCZNEGO

  Aneks X: Kościół i Izrael: wkład europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami (1999)

  Aneks XI: List Rady Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

  DOKUMENT STOLICY APOSTOLSKIEJ W PÓŁ WIEKU PO NOSTRA AETATE

  Aneks XII: „Bo dary łaski i wezwanie Boże sq nieodwołalne" (Rz 11,29): refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate" (artykuł 4) (2015)

  Aneks XIII: Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów: list pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate" (2015)

  Aneks XIV: Czynić wolę naszego Ojca w niebie: ku partnerstwu Żydów i chrześcijan, oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijań-stwa (2015)

  Posłowie

  MAREK SZULAKIEWICZ JAN PAWEŁ II WOBEC PROBLEMÓW ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ

  Nota bibliograficzna

  Kalendarium dialogu katolicko-judaistycznego

 • Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

47,00  PLN
Cena nie zawiera kosztów dostawy

egz.

Czas realizacji: 1-2 dni

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty